Eprints Repo

Items where Subject is "2012"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 52.

Є

Єрофеєв, Г. О. and Попов, Ю. І. (2012) Аналіз кліматичних геострофічних течій та їх витрат на зональному та меридіональному розрізах акваторії північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 234-240. ISSN 2311-0902

Єрмоленко, Н. С. and Хохлов, В. М. (2012) Порівняння просторово-часових характеристик посух в Україні на початку та наприкінці ХХ сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 65-72. ISSN 2311-0902

І

Івус, Г. П. and Хоменко, Г. В. (2012) Результати чисельного моделювання фронтогенезу і сильних опадів. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 86-92. ISSN 2311-0902

Ілюшин, В. Я. (2012) Картографування донних грунтів мілководної морської акваторії. Проблеми і результати досліджень. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 216-229. ISSN 2311-0902

Івус, Г. П. and Хоменко, Г. В. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Гурська, Л. М. (2012) Метеорологічні та синоптичні умови забруднення атмосферного повітря міста Одеса. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 28-35. ISSN 2311-0902

А

Андрианова, О. Р. and Белевич, Р. Р. and Мединец, В. И. (2012) Оценка интенсивности и направлений переноса водных масс на границе северо-западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 210-217. ISSN 2311-0902

Алексеев, В. Р. and Бояринцев, Е. Л. and Гопченко, Е. Д. and Кирилюк, Р. В. (2012) Влияние гидрометеорологических факторов на динамику размеров Анмангындинской наледи. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 126-132. ISSN 2311-0902

Б

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2012) Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в Степовій зоні України. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 163-169. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. (2012) Особливості взаємозв’язків полів загального вмісту озону та циркуляційних процесів у стратосфері західного сектора південної півкулі. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 50-57. ISSN 2311-0902

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2012) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного урожаю озимої пшениці на півдні України. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 78-85. ISSN 2311-0902

Бардан, С. И. and Сербов, Н. Г. and Корнеева, Г. А. (2012) Формы гидролитической активности водной среды и закономерности ее формирования в зимний сезон на примере Печорского моря. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 181-194. ISSN 2311-0902

В

Вельмискин, Д. И. and Пустовит, Т. М. (2012) Тенденции развития методов измерения параметров антенн МРЛ. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 36-40. ISSN 2311-0902

Волков, А. І. (2012) Ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 5-13. ISSN 2311-0902

Г

Грушевский, О. Н. and Мищенко, Н. М. (2012) О некоторых физических механизмах эволюции блокирующего антициклона в период формирования аномальных погодных условий летом 2010 года. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 41-49. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2012) Удосконалення розрахункової схеми формування максимального стоку з елементарних водозборів А.М. Бефані. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Бояринцев, Є. Л. and Овчарук, В. А. and Сербов, М. Г. (2012) Розробка науково-методичної бази для визначення зон затоплення від дощових паводків в басейні р.Дністер (на прикладі Жидачівського району Львівської області). Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 106-115. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Шакірзанова, Ж. Р. (2012) Зміни гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля на рівнинних річках України. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 133-142. ISSN 2311-0902

Гребінь, В. В. and Лук´янець, О. І. and Ткачук, І. І. (2012) Оцінка можливості оперативного прогнозування дощових паводків на річках басейнів Прута та Сірету. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 164-175. ISSN 2311-0902

Д

Дудинов, А. А. (2012) Статистические характеристики временных рядов максимальных расходов воды рек в междуречье Днестр – Прут. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 202-209. ISSN 2311-0902

Даус, М. Є. and Яров, Я. С. (2012) Особливості гідрохімічного режиму річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 143-152. ISSN 2311-0902

Дронова, О. О. (2012) Вплив змін клімату на динаміку вологозабезпеченості в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 95-105. ISSN 2311-0902

Доценко, С. А. and Подплетная, Н. Ф. and Секундяк, Л. Ю. and Павлова, Е. А. (2012) Загрязнение донных осадков Одесского района северо-западной части Черного моря нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 230-238. ISSN 2311-0902

Ж

Жигайло, О. Л. (2012) Агрометеорологическая оценка продуктивности люцерны на богаре и на орошаемых землях Одещины. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 170-177. ISSN 2311-0902

И

Иконникова, В. В. (2012) Моделирование влияния различных сроков сева на продукционный процесс гороха по основным природно-климатическим зонам Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 178-186. ISSN 2311-0902

Илюшин, В. Я. (2012) Роль и значение водо- и солеобмена через пролив в водном и солевом балансе зоны смешения лиманов. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 218-233. ISSN 2311-0902

К

Костюкевич, Т. К. (2012) Динамика урожайности сахарной свеклы в лесостепной зоне Украины на примере Хмельницкой области. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 187-194. ISSN 2311-0902

Л

Лимонов, А. С. and Вельмискин, Д. И. and Дяченко, Е. А. (2012) Исследования цифровых согласованных фильтров в системах мониторинга окружающей среды. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 45-57. ISSN 2311-0902

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. (2012) Аналіз фільтра Калмана стосовно до відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 58-67. ISSN 2311-0902

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. (2012) Реалізація фільтра Калмана для відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 68-75. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. (2012) Влияние агрометеорологических условий на перезимовку винограда в Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 147-153. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. (2012) Изменение зональной границы размещения виноградных насаждений при учете мезо- и микроклимата. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 86-94. ISSN 2311-0902

М

Матвеев, А. В. and Попов, Ю. И. (2012) Распространение дунайских вод в западной части северо-западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 241-249. ISSN 2311-0902

Мансарлийский, В. Ф. (2012) Мультифрактальный анализ временных рядов индексов Североатлантического и Южного колебаний и вихревой кинетической энергии в средних и тропических широтах. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 73-77. ISSN 2311-0902

Н

Недострелова, Л. В. (2012) Вертикальний розподіл енергетичних ресурсів атмосфери в період блокування. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 119-127. ISSN 2311-0902

О

Обухов, Є. В. (2012) Каховському водосховищу – 55 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 116-125. ISSN 2311-0902

Обухов, Є. В. (2012) Надгранично недопустимі концентрації забруднювальних речовин в стічних водах басейнів основних українських річок. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 153-157. ISSN 2311-0902

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. and Боровська, Г. О. (2012) Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні ресурси та продуктивність озимої пшениці в Луганському регіоні. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 135-146. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. (2012) Вплив агрокліматичних умов на продуктивність кукурудзи при зміні клімату в східному степу України. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 154-162. ISSN 2311-0902

Полищук, А. А. and Яловский, Г. В. and Мозолевская, Т. Н. and Гольцов, В. И. (2012) Содержание фосфатов в р. Днестр и сточных водах г. Одесса. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 195-201. ISSN 2311-0902

С

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. and Головатюк, Н. Д. (2012) Метод расчета температуры подстилающей поверхности по стандартным метеорологическим наблюдениям. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 76-85. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г. and Сухарев, Д. Е. and Балан, А. К. and Дудинов, А. А. (2012) Многофакторное системное моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ (фосфатов) в речной воде. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 176-180. ISSN 2311-0902

Суховей, В. Ф. and Рубан, И. Г. and Ибришим, А. Н. (2012) О водообмене Черного моря со Средиземным и скоростях течений в проливе Босфор. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 207-215. ISSN 2311-0902

Сахненко, О. И. (2012) Результаты комплексного моделирования ветрового волнения и ветро-волновой циркуляции вод в Керченской бухте при черноморском потоке через пролив. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 239-249. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. М. and Сербов, М. Г. and Тучковенко, Ю. С. and Польовий, А. М. and Бубнов, І. В. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 5-19. ISSN 2311-0902

Семенова, И. Г. (2012) Метеорологические и синоптические условия засухи в Украине осенью 2011 г. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 58-64. ISSN 2311-0902

Т

Тимофєєв, В. Є. (2012) Досвід застосування регіональних чисельних моделей прогнозу погоди для України в УкрНДГМІ. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 109-118. ISSN 2311-0902

Х

Хохлов, В. М. and Мосьпан, Н. О. (2012) Верифікація прогнозів середньомісячної температури ансамблем моделей проекту ENSEMBLES. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 93-100. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М. and Єрмоленко, Н. С. (2012) Просторово-часова мінливість посух в східноєвропейському секторі в умовах глобальних змін клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 128-134. ISSN 2311-0902

Ч

Черой, А. И. and Дьяков, О. А. and Жмуд, Е. И. and Приходько, В. Ю. (2012) Комплексные обследования морского края Килийской дельты Дуная в 2011-2012гг. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 24-33. ISSN 2311-0902

Ш

Шевченко, О. Г. and Сніжко, С. І. (2012) Хвилі тепла та основні методологічні проблеми, що виникають при їх дослідженні. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 101-108. ISSN 2311-0902

Ю

Юрасов, С. Н. and Алексеенко, Е. А. (2012) Учет временной изменчивости состава и свойств вод при оценке их качества по санитарным нормам на примере р. Днестр – г. Беляевка. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 14-23. ISSN 2311-0902

Я

Яров, Я. С. (2012) Екологічна оцінка якості води річки Барабой за відповідними категоріями. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 195-206. ISSN 2311-0902

This list was generated on Thu Nov 30 03:39:24 2023 UTC.