Елементи, в яких тема: "Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2012
Структура ОДЕКУ > Інститути та факультети > Наукове забезпечення > Наукові видання університету > Журнали > Український гідрометеорологічний журнал > 2012"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Число елементів на цьому рівні: 52.

Є

Єрмоленко, Н. С., Хохлов, В. М. (2012) Порівняння просторово-часових характеристик посух в Україні на початку та наприкінці ХХ сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 65-72. ISSN 2311-0902

Єрофеєв, Г. О., Попов, Ю. І. (2012) Аналіз кліматичних геострофічних течій та їх витрат на зональному та меридіональному розрізах акваторії північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 234-240. ISSN 2311-0902

І

Івус, Г. П., Хоменко, Г. В. (2012) Результати чисельного моделювання фронтогенезу і сильних опадів. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 86-92. ISSN 2311-0902

Івус, Г. П., Хоменко, Г. В., Семергей-Чумаченко, А. Б., Гурська, Л. М. (2012) Метеорологічні та синоптичні умови забруднення атмосферного повітря міста Одеса. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 28-35. ISSN 2311-0902

Ілюшин, В. Я. (2012) Картографування донних грунтів мілководної морської акваторії. Проблеми і результати досліджень. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 216-229. ISSN 2311-0902

А

Алексеев, В. Р., Бояринцев, Е. Л., Гопченко, Е. Д., Кирилюк, Р. В. (2012) Влияние гидрометеорологических факторов на динамику размеров Анмангындинской наледи. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 126-132. ISSN 2311-0902

Андрианова, О. Р., Белевич, Р. Р., Мединец, В. И. (2012) Оценка интенсивности и направлений переноса водных масс на границе северо-западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 210-217. ISSN 2311-0902

Б

Бардан, С. И., Сербов, Н. Г., Корнеева, Г. А. (2012) Формы гидролитической активности водной среды и закономерности ее формирования в зимний сезон на примере Печорского моря. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 181-194. ISSN 2311-0902

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2012) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного урожаю озимої пшениці на півдні України. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 78-85. ISSN 2311-0902

Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А. (2012) Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в Степовій зоні України. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 163-169. ISSN 2311-0902

Бургаз, О. А. (2012) Особливості взаємозв’язків полів загального вмісту озону та циркуляційних процесів у стратосфері західного сектора південної півкулі. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 50-57. ISSN 2311-0902

В

Вельмискин, Д. И., Пустовит, Т. М. (2012) Тенденции развития методов измерения параметров антенн МРЛ. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 36-40. ISSN 2311-0902

Волков, А. І. (2012) Ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 5-13. ISSN 2311-0902

Г

Гопченко, Є. Д., Бояринцев, Є. Л., Овчарук, В. А., Сербов, М. Г. (2012) Розробка науково-методичної бази для визначення зон затоплення від дощових паводків в басейні р.Дністер (на прикладі Жидачівського району Львівської області). Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 106-115. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Шакірзанова, Ж. Р. (2012) Зміни гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля на рівнинних річках України. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 133-142. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є. (2012) Удосконалення розрахункової схеми формування максимального стоку з елементарних водозборів А.М. Бефані. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 158-163. ISSN 2311-0902

Гребінь, В. В., Лук´янець, О. І., Ткачук, І. І. (2012) Оцінка можливості оперативного прогнозування дощових паводків на річках басейнів Прута та Сірету. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 164-175. ISSN 2311-0902

Грушевский, О. Н., Мищенко, Н. М. (2012) О некоторых физических механизмах эволюции блокирующего антициклона в период формирования аномальных погодных условий летом 2010 года. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 41-49. ISSN 2311-0902

Д

Даус, М. Є., Яров, Я. С. (2012) Особливості гідрохімічного режиму річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 143-152. ISSN 2311-0902

Доценко, С. А., Подплетная, Н. Ф., Секундяк, Л. Ю., Павлова, Е. А. (2012) Загрязнение донных осадков Одесского района северо-западной части Черного моря нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 230-238. ISSN 2311-0902

Дронова, О. О. (2012) Вплив змін клімату на динаміку вологозабезпеченості в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 95-105. ISSN 2311-0902

Дудинов, А. А. (2012) Статистические характеристики временных рядов максимальных расходов воды рек в междуречье Днестр – Прут. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 202-209. ISSN 2311-0902

Ж

Жигайло, О. Л. (2012) Агрометеорологическая оценка продуктивности люцерны на богаре и на орошаемых землях Одещины. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 170-177. ISSN 2311-0902

И

Иконникова, В. В. (2012) Моделирование влияния различных сроков сева на продукционный процесс гороха по основным природно-климатическим зонам Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 178-186. ISSN 2311-0902

Илюшин, В. Я. (2012) Роль и значение водо- и солеобмена через пролив в водном и солевом балансе зоны смешения лиманов. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 218-233. ISSN 2311-0902

К

Костюкевич, Т. К. (2012) Динамика урожайности сахарной свеклы в лесостепной зоне Украины на примере Хмельницкой области. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 187-194. ISSN 2311-0902

Л

Лимонов, А. С., Вельмискин, Д. И., Дяченко, Е. А. (2012) Исследования цифровых согласованных фильтров в системах мониторинга окружающей среды. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 45-57. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. (2012) Изменение зональной границы размещения виноградных насаждений при учете мезо- и микроклимата. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 86-94. ISSN 2311-0902

Ляшенко, Г. В. (2012) Влияние агрометеорологических условий на перезимовку винограда в Одесской области. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 147-153. ISSN 2311-0902

Лімонов, О. С., Перелигін, Б. В., Пустовіт, Т. М. (2012) Аналіз фільтра Калмана стосовно до відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 58-67. ISSN 2311-0902

Лімонов, О. С., Перелигін, Б. В., Пустовіт, Т. М. (2012) Реалізація фільтра Калмана для відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 68-75. ISSN 2311-0902

М

Мансарлийский, В. Ф. (2012) Мультифрактальный анализ временных рядов индексов Североатлантического и Южного колебаний и вихревой кинетической энергии в средних и тропических широтах. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 73-77. ISSN 2311-0902

Матвеев, А. В., Попов, Ю. И. (2012) Распространение дунайских вод в западной части северо-западного шельфа Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 241-249. ISSN 2311-0902

Н

Недострелова, Л. В. (2012) Вертикальний розподіл енергетичних ресурсів атмосфери в період блокування. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 119-127. ISSN 2311-0902

О

Обухов, Є. В. (2012) Надгранично недопустимі концентрації забруднювальних речовин в стічних водах басейнів основних українських річок. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 153-157. ISSN 2311-0902

Обухов, Є. В. (2012) Каховському водосховищу – 55 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 116-125. ISSN 2311-0902

П

Полищук, А. А., Яловский, Г. В., Мозолевская, Т. Н., Гольцов, В. И. (2012) Содержание фосфатов в р. Днестр и сточных водах г. Одесса. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 195-201. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Дронова, О. О. (2012) Вплив агрокліматичних умов на продуктивність кукурудзи при зміні клімату в східному степу України. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 154-162. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М., Божко, Л. Ю., Дронова, О. О., Боровська, Г. О. (2012) Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні ресурси та продуктивність озимої пшениці в Луганському регіоні. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 135-146. ISSN 2311-0902

С

Сахненко, О. И. (2012) Результаты комплексного моделирования ветрового волнения и ветро-волновой циркуляции вод в Керченской бухте при черноморском потоке через пролив. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 239-249. ISSN 2311-0902

Семенова, И. Г. (2012) Метеорологические и синоптические условия засухи в Украине осенью 2011 г. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 58-64. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г., Сухарев, Д. Е., Балан, А. К., Дудинов, А. А. (2012) Многофакторное системное моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ (фосфатов) в речной воде. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 176-180. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. М., Сербов, М. Г., Тучковенко, Ю. С., Польовий, А. М., Бубнов, І. В. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 5-19. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. Н., Волошин, В. Г., Курышина, В. Ю., Головатюк, Н. Д. (2012) Метод расчета температуры подстилающей поверхности по стандартным метеорологическим наблюдениям. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 76-85. ISSN 2311-0902

Суховей, В. Ф., Рубан, И. Г., Ибришим, А. Н. (2012) О водообмене Черного моря со Средиземным и скоростях течений в проливе Босфор. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 207-215. ISSN 2311-0902

Т

Тимофєєв, В. Є. (2012) Досвід застосування регіональних чисельних моделей прогнозу погоди для України в УкрНДГМІ. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 109-118. ISSN 2311-0902

Х

Хохлов, В. М., Єрмоленко, Н. С. (2012) Просторово-часова мінливість посух в східноєвропейському секторі в умовах глобальних змін клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 128-134. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М., Мосьпан, Н. О. (2012) Верифікація прогнозів середньомісячної температури ансамблем моделей проекту ENSEMBLES. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 93-100. ISSN 2311-0902

Ч

Черой, А. И., Дьяков, О. А., Жмуд, Е. И., Приходько, В. Ю. (2012) Комплексные обследования морского края Килийской дельты Дуная в 2011-2012гг. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 24-33. ISSN 2311-0902

Ш

Шевченко, О. Г., Сніжко, С. І. (2012) Хвилі тепла та основні методологічні проблеми, що виникають при їх дослідженні. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 101-108. ISSN 2311-0902

Ю

Юрасов, С. Н., Алексеенко, Е. А. (2012) Учет временной изменчивости состава и свойств вод при оценке их качества по санитарным нормам на примере р.Днестр – г.Беляевка. Український гідрометеорологічний журнал, 11. с. 14-23. ISSN 2311-0902

Я

Яров, Я. С. (2012) Екологічна оцінка якості води річки Барабой за відповідними категоріями. Український гідрометеорологічний журнал, 10. с. 195-206. ISSN 2311-0902

Цей список був створений у Wed Apr 21 17:59:56 2021 MSK.