Eprints Repo

Items where Subject is "183_Аспірантура"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | К | П | Т | Ш
Number of items at this level: 24.

Б

Бубнов, І. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності" для аспірантів 1 року денної форми навчання спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Рівень вищої освіти: РhD. [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Сучасні підходи до викладання у вищій школі" для аспірантів 2 року денної форми навчання спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Рівень вищої освіти: РhD. [Teaching Resource]

Г

Герасимов, О. І. (2019) Технології захисту навколишнього середовища : підручник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-617-7711-25-3

Герасимов, О. І. (2023) Фізичні основи технологій захисту навколишнього середовища : підручник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-266-0 (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2021) Посібник для пошукувачів рівня підготовки доктор філософії за спеціальністю Технології захисту навколишнього середовища : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-180-9

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Кудашкіна, Л. С. and Співак, А. Я. and Кільян, А. М. (2022) Методи організації радіаційної безпеки: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-213-4 (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. Силлабус Інженерні основи систем захисту навколишнього середовища. [Teaching Resource]

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2023) Силлабус навчальної дисципліни «Спеціальні розділи «фізико-математичне моделювання систем, явищ, процесів довкілля»». [Teaching Resource]

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2023) Силлабус навчальної дисципліни «Спеціальні розділи фізичних процесів в геосферах». [Teaching Resource]

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2023) Методи нелінійної динаміки та аналізу систем навколишнього середовища: Силлабус навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Теоретичні моделі систем захисту довкілля" для аспірантів із спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2023) Програма навчальної практики «Наукова і науково-педагогічна практика» для аспірантів за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Технології захисту природних систем" для аспірантів із спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Інженерні основи систем захисту навколишнього середовища" для аспірантів із спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Спеціальні розділи Фізико-математичне моделювання систем, явищ, процесів довкілля" для аспірантів із спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Спеціальні розділи Радіоекології" для аспірантів із спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Курятников, В. В. and Герасимов, О. І. and Сідлецька, Л. М. Силлабус «Фізичні основи радіометрії та дозиметрії». [Teaching Resource]

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи аспірантів з дисципліни «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» для аспірантів 1-го року навчання. [Teaching Resource]

П

П'янова, І. Ю. (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна англійська мова» за освітньо-науковою програмою підготовки 1 рік. [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) I курсу (1та 2 семестри). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна англійська мова» за освітньо-науковою програмою підготовки 2 рік. [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" " для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) І курсу (1та 2 семестри). [Teaching Resource]

Т

Тучковенко, Ю. С. (2023) Силлабус з дисципліни "Управління науковими проектами" для аспірантів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. and П'янова, І. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) IІ курсу (3 семестр). [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Jun 15 08:45:55 2024 UTC.