Eprints Repo

Items where Subject is "1 рік навчання 2 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | І | Б | Г | Д | Е | П | Р | Т | Ш
Number of items at this level: 26.

B

Berlinsky, N. A. and Piatakova, V. F. (2022) The impact of climate change on the economic sectors of Ukraine (marine environmental). Lecture notes. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-195-3

І

Ілюшин, В. Я. and Рубан, І. Г. (2013) Методичні вказівки "Фізичне та статистичне моделювання океанологічних процесів". -, ОДЕКУ.

Б

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вплив кліматичних змін на галузі економіки України" для студенті спеціальності 103 "Науки про Землю", магістр І рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Берлінський, М. А. (2017) Океаносфера : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Берлінський, М. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Океаносфера" для магістрів денної форми навчання,за спеціальністю 103 "Науки про Землю", ОПП "Океанологія і гідрографія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Моделювання океанічних процесів" для магістрів очної форми навчання, за спеціальністю 103 "Науки про Землю", ОПП "Океанологія і гідрографія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2022) Силлабус навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит».Спеціальність 103 «Науки про Землю». Освітня програма «Метеорологія і кліматологія»; «Агрометеорологія»; «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів»; «Океанологія і гідрографія», магістр 1-й рік навчання, денна та заочна форма навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гаврилюк, Р. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Океанологічне забезпечення морегосподарської діяльності. Блок "Довготермінові морські прогнози"" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", магістр І рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Гаврилюк, Р. В. (2024) Силлабус навчальної дисципліни"Океанологічне забезпечення морегосподарської діяльності. Розділ "Довготермінові морські прогнози"" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю". Магістри І року навчання (денна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушкова, Н. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для магістрів-іноземців 1 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Д

Даниленко, О. О. (2012) Методичні вказівки до практичних робот "Динаміка прибережної зони". -, ОДЕКУ. (Submitted)

Е

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2023) Збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни «Моделювання океанічних процесів» для студентів І року денної та заочної форм навчання спеціальності 103 "Науки про Землю", ОПП "Океанологія і гідрографія", РВО магістр. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

П'янова, І. Ю. and Шаблій, О. В. (2006) Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для магістрів та аспірантів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 966-8740-21-1

Р

Рубан, І. Г. (2015) Конспект лекцій. Вплив кліматичних змін на галузі економіки України. [Teaching Resource] (Submitted)

Рубан, І. Г. (2012) Методичні вказівки до виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Рубан, І. Г. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних робіт „Вплив кліматичних змін на галузі економіки України” (модуль "Кліматичні зміни у морському середовищі"). ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тучковенко, Ю. С. (2010) Промислова океанологія: конспект лекцій. ТЕС, Одеський державний екологічний університет.

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 "Науки про Землю" для магістрів 1 курсу (II семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2013) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів І курсу ІІ семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2015) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу ІI семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2013) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів V курсу X семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу I, II семестрів денної форми навчання. Усі спеціальності. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів-магістрів І курсу I, ІІ семестрів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для магістрів 1 року денної форми навчання (ІІ сем) спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Агрометеорологія", "Океанологія і Гідрографія", "Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів", "Метеорологія і кліматологія". [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 103 «Науки про Землю» для магістрів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням " для спеціальності 103 «Науки про Землю»" для магістрів 1 курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jul 16 20:02:14 2024 UTC.