Eprints Repo

Items where Subject is "1 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | З | К | Н | П | Т | Ч | Ш
Number of items at this level: 27.

В

Великодний, С. С. (2024) Силлабус навчальної дисципліни "Інтернет речей" (магістр заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та системи підтримки рішень" (магістри КН) (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та системи підтримки рішень" (магістри КН) (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2022) Додаток до силлабусу з навчальної дисципліни «Методи та системи підтримки рішень» для магістрів 1 року денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Гнатовська, Г. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Технології побудови розподілених додатків" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

З

Зайцев, Д. А. (2020) ГРІД системи та технології хмарних обчислень: силабус. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

К

Козловська, В. П. (2017) Методи та засоби інтеграції даних: Методичні вказівки до СРС для студентів заочної/дистанційної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2017) Методи та засоби інтеграції даних: Методичні вказівки до СРС для студентів денної форми навчання, рівень вищої освіти – магістр. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2016) Методи та засоби інтеграції даних. Частина 2. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2016) Методи та засоби інтеграції даних: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-091-8

Казакова, Н. Ф. and Фразе-Фразенко, О. О. (2021) Кібербезпека та управління захистом інформаційних систем : методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Настасюк, В. А. (2020) Методи і системи підтримки рішень : методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Нємцова, О. А. (2022) Силлабус з дисципліни "Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право" 122- КН. [Teaching Resource]

П

П'янова, І. Ю. and Шаблій, О. В. (2006) Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для магістрів та аспірантів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 966-8740-21-1

Т

Терещенко, Т. М. (2017) Моделі, технології проектування та управління інформаційних систем: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-097-0

Ч

Чмырь, И. А. (2018) "Информационный менеджмент и маркетинг": конспект лекций и материалы семинарских занятий для магистров 1 года обучения. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Чмир, І. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби електронного бізнесу" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби електронного бізнесу" (магістр) (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2022) Додаток до силлабусу з навчальної дисципліни «Методи та засоби електронного бізнесу» для магістрів 1 року денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Submitted)

Чмырь, И. А. (2021) Методы и средства электронного бизнеса: тексты лекций и материалы семинарских занятий (очная и заочная форма обучения). ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Unpublished)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Іванченко, А. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" для магістрів 1 курсу (І та II семестри). [Teaching Resource]

Шаблій, О. В. (2006) Методичні вказівки з англійської мови для студентів IV та V курсу Рівень підготовки - Магістр, Напрям підготовки - “Комп’ютерні Науки (VIII-IX семестр). ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів-магістрів І курсу I, ІІ семестрів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу I, II семестрів денної форми навчання. Усі спеціальності. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів V курсу X семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 122 "Комп’ютерні науки" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для магістрів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Шаблій, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" для магістрів 1 курсу (I та II семестри). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jul 17 14:01:30 2024 UTC.