Елементи, в яких тема: "Методичне забезпечення > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології > бакалавр 180 > 1 рік навчання 1 семестр"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Творці | Тип елементу
Перейти до: G | K | Г | Н | О | П | Ч | Ш
Число елементів на цьому рівні: 18.

G

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Buyadzhi, V. V. (2017) Higher mathematics Part І. Kharkiv, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7541-15-7

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Buyadzhi, V. V. (2018) Higher mathematics Part ІІ. ТЕС, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7337-78-1

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Kruglyak, Yu. A., Ternovsky, V. B., Ignatenko, A. V. (2015) Numerical Methods in Quantum Geometry and Chaos Theory, P. 2. TES, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7054-90-9

Glushkov, A. V., Khetselius, O. Yu., Svinarenko, A. A., Buyadzhi, V. V. (2015) Methods of computational mathematics and mathematical physics, P.1. TES, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7054-88-6

Glushkov, A. V., Kruglyak, Yu. A., Khetselius, O. Yu., Buyadzhi, V. V. (2015) Numerical methods in quantum geometry and chaos theory, part 1 theory many-body systems. TES, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7054-65-5

K

Kruglyak, Yu. A., Glushkov, A. V., Prepelitsa, G. P., Buyadzhi, V. V. (2015) Calculational Methods in Quantum Geometry and Chaos Theory, P. 4. TES, Odessa State Environmental University. ISBN 978-617-7054-89-3

Г

Глушков, О. В., Хецеліус, О. Ю., Амбросов, С. В., Свинаренко, А. А., Ігнатенко, Г. В. (2011) Теорія ймовірностей та математична статистика. Екологія, Одеський державний екологічний університет. ISBN ?

Глушков, О. В., Хецеліус, О. Ю., Свинаренко, А. А., Вітавецька, Л. А., Флорко, Т. О. (2011) Математичне програмування. Екологія, Одеський державний екологічний університет.

Глушков, О. В., Чернякова, Ю. Г. (2019) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Теорія імовірностей») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Неопублікований)

Глушков, О. В., Чернякова, Ю. Г. (2020) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Комплексні числа та дії з ними») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Неопублікований)

Глушков, О. В., Чернякова, Ю. Г. (2019) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Ряди Фур’є») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Неопублікований)

Глушков, О. В., Чернякова, Ю. Г., Вітавецька, Л. А. (2020) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Вища математика“ (розділ «Елементи математичної статистики») для студентів 1 року денної форми навчання усіх спеціальностей. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Неопублікований)

Н

Нагаєва, С. П. (2012) Екологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів за спеціальностями “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування” та “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2012) Екологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки “Менеджмент” та “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

О

Онищенко, С.М. (2016) Геоінформатіка і ГІС. Методичні вказівки до CРС при виконанні лабораторних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

П

Попович, І.І., Куделіна, О.Ю. (2010) Англійська мова. Методичні вказівки до СРС та КР заочна форма 1 курс усі напрямки. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Ч

Чернякова, Ю. Г. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання модульних завдань з дисципліни “Вища математика” розділ “Функції багатьох змінних” для студентів І курсу усіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеський державний екологічний університет. (Неопублікований)

Ш

Шпінарева, І.М. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів з дисципліни “Теорія алгоритмів” для студентів I курсу денної форми навчання. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Неопублікований)

Цей список був створений у Fri Apr 23 20:35:49 2021 MSK.