Eprints Repo

Items where Subject is "1 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | Н | П | С | Т | Ш
Number of items at this level: 54.

І

Іваненко, О. Г. (2007) Математичне моделювання гідроекологічних систем: навчальний посібник. Екологія, Одеса.

Іваненко, О. Г. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Практична гідроекологія : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-95-7

Б

Бєлов, В. В. (2005) Математичне моделювання гідроекологічних систем : збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів V курсу по вивченню дисципліни «Математичне моделювання гідроекологічних систем», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Г

Гриб, О. М. (2019) Збірник методичних вказівок до практичних робіт та індивідуального завдання з дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2019) Методичні вказівки для комп’ютерного програмного забезпечення до практичних робіт з навчальної дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2020) Антропогенний вплив на водні екосистеми: Силлабус навчальної дисципліни для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-020-8

Герасимов, О. І. (2004) Елементи фізики довкілля: навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 966-8145-21-6

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : методичні вказівки для самостійної роботи студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Д

Даус, М. Є. and Захарова, М. В. and Катинська, І. В. (2014) Технологія захисту довкілля: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-009-3

Даус, М. Є. and Отченаш, Н. Д. (2018) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-019-2

Ж

Жигайло, О. Л. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Поводження з відходами в галузі». ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ.

З

Захарова, М. В. (2013) Водопостачання та водовідведення (гідроекологічні аспекти): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Захарова, М. В. and Катинська, І. В. (2012) Гідроекологічні основи водного господарства: Методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Захарова, М. В. (2012) Гідроекологічні основи водного господарства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Захарова, М. В. (2009) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: методичні вказівки для самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Захарова, М. В. (2009) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: Збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

К

Катинська, І. В. and Лобода, Н. С. (2021) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Л

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2017) Підземні води, їх забруднення та вплив на навколишне середовище: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2018) Математичне моделювання гідроекологічних систем та методи управління: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2018) Відновна гідроекологія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-021-5

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2011) Гідроекологія підземних вод: Методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2019) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-013-0

Лобода, Н. С. (2012) Гідроекологія підземних вод: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Гідроекологія підземних вод : силлабус. [Teaching Resource] (Submitted)

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідрологічних задач : силлабус. [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. (2014) Гідроекологія підземних вод (збірник методичних вказівок до практичних занять). ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. (2018) Гідроекологія підземних вод : методичні вказівки для самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2017) Математичне моделювання гідроекологічних систем : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-014-7

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Снісаренко, В. В. (2018) Екологічний контроль: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. and Гращенкова, Т. В. (2014) Гідроекологія підземних вод. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Екологічний контроль: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Конспект лекції "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2018) Відновна гідроекологія : методичні вказівки для самостійної роботи студентів для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2023) Антропогенний вплив на водні екосистеми: Силлабус навчальної дисципліни для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальностю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2022) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-208-0

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2023) Прикладні аспекти застосування методів математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-272-1

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2023) Методи багатовимірного статистичного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач: Методичні вказівки до практичних занять для магістрів І року навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Н

Нємцова, О. А. (2019) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-124-3

П

П'янова, І. Ю. and Шаблій, О. В. (2006) Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для магістрів та аспірантів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 966-8740-21-1

П'янова, І. Ю. (2006) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів V та VI курсів заочної форми навчання. Напрям підготовки: екологія. ОДЕКУ, Одеса.

П'янова, І. Ю. (2016) Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки для практичної роботи для магістрів I курсу денної форми навчання за спеціальністю «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Пилип'юк, В. В. (2022) ГІС в екології: методичні вказівки до практичних занять для магістрів денної та зачної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Польовий, А. М. and Жигайло, О. Л. (2021) Раціональне використання природних ресурсів в галузях АПК. ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-190-8 (Submitted)

С

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2011) Дослідження водних екосистем методами ГІС : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2009) Дослідження водних екосистем методами ГІС : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2008) Дослідження водних екосистем методами ГІС : методичні вказівки для проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тимощук, М. О. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу I, II семестрів денної форми навчання. Усі спеціальності. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів V курсу X семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів-магістрів І курсу I, ІІ семестрів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 103 "Науки про Землю" та 101 "Екологія" для магістрів 1 курсу (I семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Куделіна, О. Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для магістрів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Apr 20 20:57:32 2024 UTC.