Eprints Repo

Items where Subject is "1 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | К | Л | Н | П | С | Т | Ш
Number of items at this level: 41.

І

Іваненко, О. Г. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Практична гідроекологія : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-95-7

Іванова, О. В. (2018) «Охорона праці в галузі та цивільний захист»: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2014) Методичні вказівки з дисципліни «Економічна відповідальність за екологічні правопорушення» до практичних занять для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2018) Економічна відповідальність за екологічні правопорушення: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. Заочна форма навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Г

Гриб, О. М. (2020) Антропогенний вплив на водні екосистеми: Силлабус навчальної дисципліни для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-020-8

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : методичні вказівки для самостійної роботи студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

К

Кур’янова, С. О. (2022) Силлабус з дисципліни "Економічна відповідальність за екологічні правопорушення" заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. (2022) Силлабус з дисципліни "Економічна відповідальність за екологічні правопорушення" денна форма навчання. [Teaching Resource]

Л

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. (2014) Екологічне інспектування: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-149-6

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Конспект лекції "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Снісаренко, В. В. (2018) Екологічний контроль: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Екологічний контроль: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2023) Антропогенний вплив на водні екосистеми: Силлабус навчальної дисципліни для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальностю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Н

Нємцова, О. А. (2019) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-124-3

Нємцова, О. А. (2014) Договірне право: конспект лекцій. In: Договірне право. Н50 . Одеський державний екологічний університет, Одеса.

П

П'янова, І. Ю. (2006) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів V та VI курсів заочної форми навчання. Напрям підготовки: екологія. ОДЕКУ, Одеса.

П'янова, І. Ю. and Шаблій, О. В. (2006) Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для магістрів та аспірантів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 966-8740-21-1

П'янова, І. Ю. (2016) Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки для практичної роботи для магістрів I курсу денної форми навчання за спеціальністю «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. (2016) Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів при вивчанні навчальної дисципліни «Інтегроване управління природокористуванням» (для магістрів денної і заочної форм навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. (2016) Інтегроване управління природокористуванням: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів (для магістрів денної і заочної форм навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Пилип'юк, В. В. (2022) ГІС в екології: методичні вказівки до практичних занять для магістрів денної та зачної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

С

Сапко, О. Ю. (2020) Силлабус з дисципліни "Інтегроване управління природокористуванням". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Сапко, О. Ю. and Кур’янова, С. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Економічна відповідальність за екологічні правопорушення". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. (2024) Інтегроване управління природокористуванням: конспект лекцій. Одеський Державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-284-4

Сапко, О. Ю. (2022) Силлабус з дисципліни "Інтегроване управління природокористуванням". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. and Гарабажій, Т. А. (2022) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “Інтегроване управління природокористуванням”. [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. and Кур’янова, С. О. (2022) Економічна відповідальність за екологічні правопорушення : Збірник методичних вказівок до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія», освітньої програми «Екологічний контроль та аудит» рівень – магістр. [Teaching Resource]

Т

Тимощук, М. О. (2023) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Тимощук, М. О. (2020) Екологічний аудит : методичні вказівки до практичних занять. Одеса, ОДЕКУ.

Тимощук, М. О. and Кур’янова, С. О. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічний аудит" (стаціонар). [Teaching Resource]

Тимощук, М. О. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний аудит". [Teaching Resource]

Тимощук, М. О. (2016) Екологічний аудит: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Тимощук, М. О. (2017) Екологічний аудит: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Тимощук, М. О. (2023) Інспекційна діяльність: конспект лекцій. Одеський Державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-260-8 (Unpublished)

Тимощук, М. О. (2023) Силлабус НД Інспекційна діяльність. [Teaching Resource]

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 103 "Науки про Землю" та 101 "Екологія" для магістрів 1 курсу (I семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів-магістрів І курсу I, ІІ семестрів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу I, II семестрів денної форми навчання. Усі спеціальності. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів V курсу X семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Куделіна, О. Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для магістрів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri May 24 15:52:59 2024 UTC.