Eprints Repo

Items where Subject is "1 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | Ж | К | Л | Н | П | С | Ш
Number of items at this level: 39.

І

Іваненко, О. Г. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Практична гідроекологія : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-95-7

Б

Божко, Л. Ю. and Жигайло, О. Л. (2013) Біологічні основи формування кількості та якості врожаю: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Костюкєвич, Т. К. (2014) Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2012) Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2016) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до дистанційного вивчення студентами 5 курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Силлабс навчальної дисципліни "Збалансоване природокористування та поводження з вдходами в галузі", для магістрв 1-го року навчання спеціальності 101 "Екологія" ОП "Агроекологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Біологічні і екологічні основи продуктивності агроекосистем", для магістрів 1- го року навчання, спеціальності 101 "Екологія" ОП "Агроекологія. [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Гриб, О. М. (2020) Антропогенний вплив на водні екосистеми: Силлабус навчальної дисципліни для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. (2019) Збірник методичних вказівок до практичних робіт та індивідуального завдання з дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-020-8

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : методичні вказівки для самостійної роботи студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2019) Методичні вказівки для комп’ютерного програмного забезпечення до практичних робіт з навчальної дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Ж

Жигайло, О. Л. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Поводження з відходами в галузі». ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ.

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни"Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю" зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2015) Поводження з відходами та вплив відходів виробництва і споживання на грунти і природні води: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-024-6

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2021) Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю: методичні вказівки до практичних занять для магістрів 1 та 2 року денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Моніторинг і моделювання антропогенного впливу на агроекосистеми» для магістрів 1-го року денної та заочної форм, навчання за спеціальністю 101 «Екологія» ОПП "Агроекологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Моніторинг і моделювання антропогенного впливу на агроекосистеми", для магістрів 1-го року денної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія" ОП "Агроекологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2022) Силлабус навчальної дисциплині "Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю", для магістрів 1-го року заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія" ОП "Агроекологія. [Teaching Resource]

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю", для магістрів 1-го року, денної форми, спецальності 101 "Екологія" ОП "Агроекологія". [Teaching Resource]

К

Костюкєвич, Т. К. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Моделювання продуктивності агрофітоценозів та впливу агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб", для магістрів 1-го року навчання спеціальності 101 "Екологія" ОП "Агроекологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Л

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Снісаренко, В. В. (2018) Екологічний контроль: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Конспект лекції "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Екологічний контроль: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2023) Антропогенний вплив на водні екосистеми: Силлабус навчальної дисципліни для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальностю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Н

Нємцова, О. А. (2019) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-124-3

П

П'янова, І. Ю. (2006) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів V та VI курсів заочної форми навчання. Напрям підготовки: екологія. ОДЕКУ, Одеса.

П'янова, І. Ю. and Шаблій, О. В. (2006) Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для магістрів та аспірантів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 966-8740-21-1

П'янова, І. Ю. (2016) Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки для практичної роботи для магістрів I курсу денної форми навчання за спеціальністю «Екологія». ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. and Хоменко, І. А. (2019) Збірник методичних вказівок «Організація навчального курсу в СДН Moodle». Електронне видання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Пилип'юк, В. В. (2022) ГІС в екології: методичні вказівки до практичних занять для магістрів денної та зачної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Польовий, А. М. and Жигайло, О. Л. (2021) Раціональне використання природних ресурсів в галузях АПК. ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-190-8 (Submitted)

С

Свидерська, С. М. (2017) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни „Збалансоване природокористування в галузі". ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ.

Свидерська, С. М. (2016) Моделювання продуктивності агрофітоценозів та впливу агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-036-9

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальностей 103 "Науки про Землю" та 101 "Екологія" для магістрів 1 курсу (I семестр). [Teaching Resource]

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Англійська мова: методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал для студентів-магістрів І курсу I, ІІ семестрів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів V курсу X семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2020) Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу I, II семестрів денної форми навчання. Усі спеціальності. ОДЕКУ, Одеса.

Шотова-Ніколенко, Г. В. and Куделіна, О. Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для магістрів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue May 21 22:12:12 2024 UTC.