Eprints Repo

Items where Subject is "1 рік навчання 1 семестр"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Б | В | Г | Д | К | С | Ф | Ш
Number of items at this level: 25.

K

Kuza, A. M. and Loboda, N. S. (2024) Методичні вказівки для проведення лабораторної роботи «Знайомство з основними породоутворюючими мінералами та їх властивостями» з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» англійською мовою "Introduction to the main rock-forming minerals and their physical and chemical properties" on the subject "Geology with Basics of Geomorphology" призначені для студентів I курсу спеціальності 101 «Екологія», освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

Б

Балан, Г. К. and Куза, А. М. (2022) Геологія з основами геоморфології: Силлабус навчальної дисципліни для молодших бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія» (друга редакція). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Владимирова, О. Г. (2020) Силлабус з дисципліни "Вступ до фаху" для студентів денної форми навчання - Екологія. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Толмачова, А. В. (2021) Біологія на тему: «Морфологія та анатомія рослин. Частина 2. Лист»: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів першого року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 101 «Екологія», ОП «Екологія та охорона довкілля» рівень вищої освіти «молодший бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологія" для студентів 1-го року заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОП "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологія", для студентів 1-го року навчання РВО-молодший бакалавр, спеціальності 101 "Екологія" ОП "Екологія та охорона довкілля", денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Герасименко, Г. І. and Шепеліна, С. І. (2002) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до практичних занять за темою "Класи неорганічних сполук". ПБП "Економіка", м. Дніпропетровськ, Україна.

Герасименко, Г. І. (2009) Хімія. Практичний курс : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-90-2

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика " для студентів 1 курсу рівня вищої освіти "молодший бакалавр" денної форми навчання ( 1 семестр) зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів заочної форми навчання 1-го року навчання. Спеціальність: 101 "Екологія" (молодший бакалавр). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Флорко, Т. О. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вища математика“ для студентів I року денної форми навчання, рівня вищої освіти «молодший бакалавр», спеціальність – Екологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Друмі, А. С. and Лісницький, А. В. (2021) Силлабус "Фізичне виховання": молодший бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Костік, В. В. (2010) Хімія з основами біогеохімії : конспект лекцій. Частина ІІ. ТЕС, м. Одеса, Україна.

Костік, В. В. and Софронков, О. Н. (2018) Збірник задач із загальної хімії : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-81-1

Костік, В. В. (2012) Хімя з основами біогеохімії : конспект лекцій. Частина І. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для молодших бакалаврів заочної форми 1 року навчання. [Teaching Resource]

Куделіна, О. Ю. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми "Екологія та охорона довкілля" для молодших бакалаврів I курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

Куза, А. М. (2023) Геологія з основами геоморфології. Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" (ОПП "Організація еколого-туристичної діяльності"). [Teaching Resource]

Куза, А. М. and Гращенкова, Т. В. (2024) Методичні вказівки для проведення лабораторної роботи «Методи дослідження та графічного відображення геолого-геоморфологічних умов. Принципи побудови геоекологічних карт» з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» призначені для студентів I курсу спеціальності 101 «Екологія», освітня програма «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

С

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 1 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - початковий (молодший) бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2019) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Чокан, Л. О. (2022) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми спеціальності 101 "Екологія" 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - початковий (молодший) бакалавр. [Teaching Resource]

Ф

Федорова, Г. В. (2013) Тлумачний словник з біогеохімії для екологів. Центр учбової літератури, Київ. ISBN 978-617-673-238-9

Ш

Шепеліна, С. І. (2018) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу «Хімія» 0-модуль. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шепеліна, С. І. (2017) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт у І семестрі. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

This list was generated on Sun Jun 16 03:09:25 2024 UTC.