Eprints Repo

Items where Subject is "101_Аспірантура"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Ж | К | Л | П | С | Т | Ч
Number of items at this level: 24.

Б

Бубнов, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» для аспірантів 1 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності" для аспірантів 1 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Рівень вищої освіти «Доктор філософії». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні підходи до викладання у вищій школі» для аспірантів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Сучасні підходи до викладання у вищій школі" для аспірантів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Рівень вищої освіти «Доктор філософії». [Teaching Resource]

В

Владимирова, О. Г. (2021) Силлабус з дисципліни "Спеціальні розділи з екологічного управління". [Teaching Resource]

Ж

Жигайло, О. Л. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Спеціальні розділи з агроекології", спеціальність 101 "Екологія", Рівень вищої освіти – PhD, денна форма. [Teaching Resource] (Submitted)

К

Колісник, А. В. (2021) Спеціальні розділи екологічної безпеки: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2023) Спеціальні розділи з екологічної безпеки: силлабус дисципліни для спеціальності 101 "Екологія" ОНП "Екологічні аспекти природокористування" рівня вищої освіти "доктор філософії" денної форми навчання. [Teaching Resource]

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи аспірантів з дисципліни «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» для аспірантів 1-го року навчання. [Teaching Resource]

Л

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2023) Прикладні аспекти застосування методів математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-272-1

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни «Спеціальні розділи з гідроекології»,(101 - Екологія) для аспірантів. [Teaching Resource]

П

П'янова, І. Ю. (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна англійська мова» за освітньо-науковою програмою підготовки 1 рік. [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна англійська мова» за освітньо-науковою програмою підготовки 2 рік. [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) I курсу (1 та 2 семестри). [Teaching Resource]

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для спеціальності 101 "Екологія" для третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) IІ курсу (3 семестр). [Teaching Resource]

С

Сафранов, Т. А. (2021) Принципи управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. (2021) Принципи управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2022) Аналіз якості довкілля: силлабус навчальної дисципліни для докторів філософії спеціальності 101 "Екологія" ОНП "Екологічні аспекти природокористування". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2016) Типова програма навчальної практики "Наукова і науково-педагогічна практика" для аспірантів за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Сєрга, Е. М. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Статистичні методи дослідження в екології". [Teaching Resource]

Т

Тучковенко, Ю. С. (2021) Силлабус "Управління науковими проектами" для аспірантів 2 року денної форми навчання. Спеціальність 101 “Екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чугай, А. В. (2021) Оцінка техногенного навантаження на довкілля: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2021) Оцінка техногенного навантаження на довкілля: збірник методичних вказівок для виконання практичних робіт для здобувачів ступеня «доктор філософії». [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Nov 30 04:14:31 2023 UTC.