Eprints Repo

Items where Division is "Редакційно-видавничий відділ" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | M | І | Г | Д | И | К | Л | М | С | Х | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 26.

G

Gerasymov, O. I. (2018) Structure and Photonics of discrete meso-scaled anisotripic System. Working Paper. TES, Odesa.

M

Margaryan, V. G. and Mkhitaryan, M. S. (2018) Assessment and analysis of heat provision vulnerability in the main wine-producing region of Armenia (Ararat valley and foot-hill area) within the context of expected climate change. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 28-34.

І

Івус, Г. П. and Гончарова, Л. Д. and Косолапова, Н. І. (2018) Просторово-часовий розподіл атмосферних опадів на території Одеської області на початку ХХІ століття. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 16-27. ISSN 2312-0802

Івус, Г. П. and Озимко, Р. Р. and Агайар, Е. В. and Міщенко, Н. М. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Циркуляційні умови формування сильних опадів на Закарпатті взимку. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 28-35. ISSN 2311-0902

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. (2018) Струйные течения нижних уровней атмосферы: Монография. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-617-7337-96-5

Г

Гаврилюк, Р. В. and Ювченко, Н. М. (2018) Згінно-нагінні коливання рівня моря в портах Южний і Чорноморськ та оцінка можливості їх прогнозування. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 100-106. ISSN 2311-0902

Грушевський, О. М. and Міщенко, Н. М. and Мансарлійський, В. Ф. and Бурцева, В. М. (2018) Про можливості діагнозу і прогнозу глибокої конвекції в оперативній діяльності. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 5-15. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Погорелова, М. П. (2018) Нормування розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні річки Прип’ять на базі формули об’ємного типу: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-95-8

Д

Данілова, Н. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність проса в центральному районі України. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 35-41.

И

Иванов, С. В. and Рубан, И. Г. and Тучковенко, Ю. С. (2018) Преимущества использования атмосферной мезомасштабной модели Harmonie для воспроизведения динамики вод в прибрежных районах моря. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 107-114. ISSN 2311-0902

Ивус, Г. П. and Агайар, Э. В. (2018) Физико – статистический анализ и прогноз слабого ветра и инверсий температуры над территорией Северо–Западного Причерноморья: монография. ТЭС, Одесса. ISBN 978-617-7337-98-9

К

Ковалёв, В. Г. and Сербов, Н. Г. and Павленко, Е. П. and Колонтай, С. Н. and Волкова, А. А. and Улыбина, В. А. and Головина, О. И. and Жавнерчик, О. В. and Чугунов, А. А. and Ланецкая, Я. В. (2018) Комплексный подход к управлению пресноводными ресурсами: монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "ТЭС. ISBN 978-617-7337-97-2

Кривобок, А. А. and Кривошеин, А. О. and Адаменко, Т. И. (2018) Особенности технологической адаптации системы CGMS для мониторинга сельскохозяйственных посевов в Украине. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 64-79. ISSN 2311-0902

Кривобок, А. А. and Кривошеин, А. О. and Коман, М. М. and Крупа, Е. О. (2018) Украинский сегмент системы грозопеленгации ENTLN. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 5-20.

Л

Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. (2018) Оцінка впливу зрошування за рахунок річки–донора (Дністра) на характеристики річного стоку річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 42-49. ISSN 2311-0902

М

Мартазинова, В. Ф. and Щеглов, А. А. (2018) Характер экстремальных осадков начала ХХІ столетия на территории Украины. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 36-45. ISSN 2311-0902

Михайленко, В. І. and Шаніна, Т. П. and Сафранов, Т. А. (2018) Основні джерела ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин (на прикладі міста Одеса). Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 110-119.

Медведєва, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. (2018) Водний і сольовий режими озера Китай: монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-90-3

С

Сліже, М. О. (2018) Порівняльний аналіз повторюваності суховіїв в Україні в середині ХХ і на початку ХХІ століття. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 57-63.

Савчук, С. В. and Ювченко, Н. М. and Тимофєєв, В. Є. (2018) Районування України по впливу екстремальних значень максимальної температури повітря у теплий та холодний періоди року. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 46-56. ISSN 2311-0902

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2018) Класифікація твердих побутових відходів як передумова формування системи поводження з ними в регіонах України : Монографія. Одеський державний екологічний університет, Дніпро : Видавець "Біла К.О.". ISBN 978-617-645-284-3

Х

Хоменко, І. А. (2018) Умови і механізми утворення замерзаючих опадів й ожеледно-паморозевих явищ над територією України : монографія. Одеський державний екологічний університет, Одеса "ТЕС". ISBN 978-617-7337-92-7

Ч

Чугай, А. В. and Деревенська, О. В. (2018) Оцінка рівня забруднення вод озера Ялпуг як об’єкта рибогосподарського призначення. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 133-139. ISSN 2311-0802

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. and Бойко, В. М. and Гопцій, М. В. and Тодорова, О. І. and Докус, А. О. and Сербова, З. Ф. and Швець, Н. М. (2018) Метод прогностичної оцінки характеристик максимального стоку річок басейну Дніпра у весняний період року. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 80-99. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Щ

Щипцов, О. А. (2018) Перспективи обміну морською технологією в галузі еколого-океанологічних досліджень. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 115-123.

Я

Яров, Я. С. and Лобода, Н. С. (2018) Вплив тривалого донорського зрошування на якість підземних вод у південно-степовій зоні України (на прикладі р. Барабой, Одеська область). Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 60-74. ISSN 2311-0902

This list was generated on Wed Oct 5 08:20:38 2022 UTC.