Eprints Repo

Items where Division is "Редакційно-видавничий відділ" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | У | Х | Ч | Я
Number of items: 51.

І

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. and Ваховська, Г. О. (2010) Динаміка формування приземного вітру в районі Севастополя за 20-річний період. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 80-87. ISSN 2311-0899

А

Анюхіна, Л. О. (2010) Напрями вдосконалення управління рекреаційною сферою в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 2010, 10. pp. 60-71.

Б

Божко, Л. Ю. and Ярмольська, О. Є. and Барсукова, О. А. (2010) Динамічна модель формування кількості та якості врожаю овочевих культур. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 138-147. ISSN 2311-0902

Большаков, В. Н. and Большаков, М. В. (2010) Потоки солнечной энергии на поверхности гидротехнических сооружений разной ориентации. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 220-231. ISSN 2311-0902

Бубнов, І. В. (2010) Євроінтеграційні прагнення України в аспекті національних ментальних особливостей. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 233-238. ISSN 2311-0899

Бубнов, І. В. (2010) Євроінтеграційні прагнення України в аспекті національних ментальних особливостей. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 233-238. ISSN 2311-0899

Бояринцев, Є. Л. and Гопченко, Є. Д. and Сербов, М. Г. and Завалій, Н. В. (2010) Експериментальні дослідження випаровування та конденсції в гірських регіонах багаторічномерзлих грунтів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 162-168.

В

Воскресенская, Е. Н. and Михайлова, Н. В. and Маслова, В. Н. (2010) Особенности гидрометеорологических полей Тихоокеанского региона в связи с событиями Эль-Ниньо. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 234-241. ISSN 2311-0902

Вдовиченко, А. М. and Нагайник, В. А. (2010) Соціальна відповідальність держави і бізнесу в період глобалізації та становлення інформаційного суспільства. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 243-249. ISSN 2311-0899

Вдовиченко, А. М. and Нагайник, В. А. (2010) Еколого-соціальна направленість суспільного розвитку як нагальна потреба сучасності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 239-249. ISSN 2311-0899

Васильева, М. Г. and Ганин, Э. В. and Шевченко, В. Ф. and Ласовская, О. Н. (2010) Транспортные взаимодействия краун-эфиров с фторокомплексными кислотами кремния. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 232-236. ISSN 2311-0899

Васалатій, Н. В. (2010) Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в осінній період вегетації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 150-156.

Воскресенська, О. М. and Маслова, В. М. (2010) Прояви глобальних процесів в системі океан-атмосфера в циклонічній активності в Чорноморсько-Середземноморському регіоні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 193-199.

Г

Гавій, В. М. and Мирон, І. В. (2010) Деякі аспекти аграрного навантаження Чернігівської області та його впливу на екологічну стійкість ґрунтів проти деградації. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 18-23. ISSN 2311-0902

Гончарова, Л. Д. and Решетченко, С. І. (2010) Особливості статистичної структури полів атмосферного тиску у другій половині ХХ століття на території Лівобережної України. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 54-61. ISSN 2311-0902

Гопченко, Е. Д. and Бурлуцкая, М. Э. and Романчук, М. Е. and Авгайтис, С. В. (2010) Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья в бассейне р.Северский Донец на базе формул объемного типа. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 154-159. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Медведєва, Ю. С. (2010) Моделювання сольових балансів оз. Китай. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 172-176. ISSN 2311-0902

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2010) Кінетична дисперсійна модель середнього поля для ущільнення гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 190-197. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2010) Щодо ефективності застосування теорії Кірквуда–Баффа для опису надлишкової стисливості простої бікомпонентної суміші. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 198-204. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Сомов, М. М. (2010) Локальна структура гранульованих матеріалів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 221-225. ISSN 2311-0899

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2010) Кінетична модель ущільнення у гранульованих матеріалах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 226-231. ISSN 2311-0899

Гончарова, Л. Д. and Решетченко, С. І. (2010) Особливості статистичної структури полів температури повітря та опадів у другій половині XX століття на території лівобережної України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 103-113.

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Фараг, Салем Бин Салим Фуад and Дорошенко, О. М. (2010) Трансформационная функция распластывания максимальных модулей стока рек в формулах предельной интенсивности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 142-151. ISSN 2311-0899

Головатюк, А. С. and Соколов, Ю. М. (2010) Вплив тертя дна на сумарний гідравлічний опір в зарослих водотоках. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 176-180.

Д

Доценко, С. А. (2010) Солнечная активность и временная изменчивость климата. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 109-119. ISSN 2311-0902

Доценко, С. А. (2010) Временная изменчивость гидрометеорологических характеристик Одесского региона северо-западной части Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 232-239. ISSN 2311-0902

Доценко, С. А. (2010) Часова мінливість гідрометеорологічних характеристик Чорного моря. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 200-210.

З

Захарова, М. В. and Яров, Я. С. (2010) Дисперсійний аналіз хімічного складу поверхневих вод басейну р. Тиси. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 195-199. ISSN 2311-0902

К

Костюкевич, Т. К. (2010) Формирование урожая сахарной свеклы в годы с различными агрометеорологическими условиями. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 132-139. ISSN 2311-0902

Костюкевич, Т. К. (2010) Влияние сроков сева на рост, развитие и формирование урожайности сахарной свеклы. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 156-163. ISSN 2311-0902

Кічук, І. Д. and Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. and Черкес, В. В. (2010) Проблеми водообліку на водогосподарських мережах Одещини. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 190-194. ISSN 2311-0902

Л

Лєсков, Б. Н. and Смородінцева, Л. І. (2010) Екологічні аспекти активних впливів на атмосферні процеси. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 11-17. ISSN 2311-0902

М

Мельник, С. В. (2010) Пространственно-временная динамика мутности в бассейне верхнего Днестра. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 177-182. ISSN 2311-0902

Мещеряков, В. І. (2010) Коректор викривлення атмосферного каналу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 178-183. ISSN 2311-0899

Мищенко, О. В. and Чернякова, Ю. Г. and Сухарев, Д. Є. (2010) Релятивістський метод штурмівських розкладань в задачі обчислення поправок другого порядку теорії збурень. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 213-217.

Маринін, І. Л. and Єнгаличева, О. Р. (2010) Основні характеристики і просторовий розподіл острову тепла м. Одеса. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 135-142.

Н

Некос, А. Н. (2010) Моніторинг екологічної якості овочевої продукції широкого споживання. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 16-22. ISSN 2311-0902

П

Прокоф’єв, О. М. (2010) Взаємний спектральний аналіз глобальних кліматичних індексів та приземної температури повітря станцій Антарктиди. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 93-101. ISSN 2311-0902

Попов, Ю. И. and Матыгин, А. С. and Украинский, В. В. and Ломакин, Е. П. and Малахов, И. В. (2010) Особенности гидрологической структуры склоновых вод северо-западного шельфа Черного моря в сентября 2008 года. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 217-224. ISSN 2311-0902

Пішняк, Д. В. and Івус, Г. П. and Шпиг, В. М. and Будак, І. В. (2010) Оцінка переходів енергії в атмосфері за даними чисельного моделювання. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 112-119.

С

Светличный, А. А. and Корзун, Т. В. and Погребной, И. О. (2010) Пространственное моделирование эрозионно-аккумулятивного процесса в пределах балочного водосбора. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 160-166. ISSN 2311-0902

Соколов, Ю. М. and Стрюк, Т. Ю. and Сурков, С. В. (2010) Екологічні проблеми дунайських озер пов’язані з обмеженою пропускною спроможністю підведених каналів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 18-24.

Сербов, М. Г. and Кіріяк, С. Г. (2010) Застосування методів багатовимірного статистичного аналізу до гідрологічного районування (на прикладі річок рівнинної території України). Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 152-158.

Степанова, Є. В. (2010) Екологізація підйомно-транспортного устаткування України як чинник підвищення його конкурентоспроможності і соціально-економічної ефективності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 72-79.

Т

Томашпольський, К. М. and Сафранов, Т. А. (2010) Вдосконалення системи оцінки впливу на навколишнє середовище. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 36-40. ISSN 2311-0899

У

Украинский, В. В. and Гончаренко, Н. Н. (2010) Межгодовые изменения и тенденции в эвтрофикации вод Одесского региона северо-западной части Черного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 211-219. ISSN 2311-0902

Х

Холопцев, А. В. and Никифорова, М. П. (2010) Особенности факторов погрешностей моделирования межгодовых изменений среднемесячных значений общего содержания озона над Западной и Центральной Европой с учетом их нестационарности и многомодовости. Український гідрометеорологічний журнал, 6. pp. 5-10. ISSN 2311-0902

Холопцев, А. В. and Некос, С. В. (2010) Особенности спектров межгодовых изменений крупномасштабных климатических факторов динамики водных ресурсов планеты, в период с 1950 по 2009 гг. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 240-249. ISSN 2311-0902

Холопцев, О. В. and Нікіфорова, М. П. (2010) Зміни стану північноатлантичного коливання як фактор просторово-часової мінливості розподілу загального вмісту озону понад північною Атлантикою. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 88-96.

Ч

Чугай, А. В. and Ковальчук, В. И. (2010) Системы радиационного мониторинга в Украине. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 23-28. ISSN 2311-0902

Я

Яров, Я. С. (2010) Гідрохімічний режим та екологічний стан річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 7. pp. 200-210. ISSN 2311-0902

This list was generated on Wed Oct 5 08:31:43 2022 UTC.