Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Bubnov, Igor (2022) Some problems of the development of education in Ukraine in the aspect digitization. In: Proceedings of the XI International Scientific Conference «Actual problems of learning and teaching methods», December 06 – 09, 2022, Vienna, Austria.

Бубнов, І. В. (2022) Проблеми розвитку освітньої сфери України в контексті діджиталізації суспільних відносин. In: Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 18-19 жовтня 2022, Тернопіль, Україна – Переворськ, Польща.

Бубнов, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» для аспірантів 1 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» для аспірантів 1 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні підходи до викладання у вищій школі» для аспірантів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні підходи до викладання у вищій школі» для аспірантів 2 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2022) Соціально-психологічні аспекти дистанційного навчання у вищій школі в сучасних умовах. In: Матеріали Дев’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2022, Одеса, Україна.

Глушкова, Н. М. (2022) Гендерні особливості управління трудовим колективом. In: Матеріали двадцятої міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні дослідження в соціальній сфері", 17 листопада 2022, Одеса, Україна.

Глушкова, Н. М. (2022) Додаток до Силабуса навчальної дисципліни «Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах» для студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» рівня вищої освіти "Магістр"на 1 семестр 2022-2023 навчального року. [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2022) Додаток до Силабуса навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 2 року денної форми навчання усіх спеціальностей на 1 семестр 2022-2023 навчального року. [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2022) Значення екологічної освіти у формуванні екологічної культури студентів. In: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні дослідження в соціальній сфері ", 17 листопада 2022, Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2022) До концепції сталого розвитку в Україні. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 30 листопада 2022, Житомир, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2022) Додаток до Силабуса навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів 1 року денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування» на 1 семестр 2022-2023 навчального року. [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів 1 року заочної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів 1 року заочної форми навчання спеціальностей 103 «Науки про Землю» та 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів 1 року заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів 1 року заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Нєвєйкіна, Г. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Рівень вищої освіти: початковий (молодший бакалавр). [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів 1 року заочної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 2 року заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Філософія та основи психології" для студентів 2 року заочної форми навчання спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 3 року заочної форми навчання спеціальностей 103 «Науки про Землю» та 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 3 року заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Гендерне виховання студентів. In: Proceedings of the XІ International Scientific Conference «Actual problems of learning and teaching methods», December 06 – 09, 2022, Vienna, Austria.

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Додаток до Силабуса навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» на 1 семестр 2022-2023 навчального року. [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Рівень освіти: початковий (молодший бакалавр). [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для молодших бакалаврів 2 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Психологія ділового спілкування» для студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю» рівня вищої освіти «Молодший бакалавр». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Основи правознавства та ДУМ (Розділ ДУМ)" для студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для молодших бакалаврів 2 року заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Психологія ділового спілкування» для молодших бакалаврів 2 року заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Мирошниченко, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Основи правознавства та ДУМ (Розділ ДУМ)" для студентів 3 року заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Нєвєйкіна, Г. І. (2022) Сучасна інформаційна еволюція та її вплив на процес розвитку особистості. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць., 31 січня 2022 року, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2022) Додаток до Силабуса навчальної дисципліни «Філософія та основи психології» для студентів 1 року денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування» на 1 семестр 2022-2023 навчального року. [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2022) Екологічне виховання: сучасні аспекти. In: Матеріали Дев’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2022, Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2022) Формування екологічної культури студентів. In: Матеріали двадцятої міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні дослідження в соціальній сфері", 17 листопада 2022, Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Історія та культура України" для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія та культура України» для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія та культура України» для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Історія та культура України" для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія та культура України» для іноземних студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для магістрів 2 року заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка». [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Психологія» для студентів 4 року заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Сіленко, А. О. and Крук, Н. В. (2022) Дистанційна освіта: альтернатива чи додаткові можливості для традиційної освіти? Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць (69). pp. 94-100. ISSN 2413-1261

This list was generated on Thu Jun 20 11:29:03 2024 UTC.