Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. (2021) Утвердження культурної та національної ідентичності українців Галичини ХІХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, т.3 (76). pp. 8-12.

Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. (2021) Cталий розвиток та екологічна освіта. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. Зб. наук. праць., т. 3 (74). pp. 31-35. ISSN 1992 - 5786

Conference or Workshop Item

Бубнов, І. В. (2021) Деякі питання якості освіти під час дистанційного навчання. In: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference «Advances in Technology and Science», March 16 – 19, 2021, Berlin, Germany.

Мирошниченко, М. І. (2021) Відображення українського комунікативного етикету в листуванні Лесі Українки. In: Abstracts of The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science»., May 18 – 21, 2021, London.

Мирошниченко, М. І. (2021) Формування україномовної особистості студента технічного ЗВО. In: Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference «Implementation of modern science and practice», May 11 – 14, 2021, Varna, Bulgaria.

Бубнов, І. В. (2021) До проблеми якості освіти в контексті застосування дистанційного навчання. In: Матеріали XXVI Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», 22 квітня 2021 р., Одеса.

Бубнов, И. В. and Силенко, А. А. (2021) Перспективы социального государства в контексте экономических реформ в странах Центральной и Восточной Европы. In: Abstracts of XIII International Scientific Conference "Perspectives of development of science and practice", December 14-17, 2021, Prague, Czech Republic.

Бубнов, И. В. and Силенко, А. А. (2021) Социальные достижения и риски цифровой экономики. In: Abstracts of XII International Scientific Conference «Topical Tendencies of Science and Practice», December 7-10, 2021, Edmonton, Canada.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2021) Відтворення ідеї української народності в романтизмі М. Костомарова. In: Materials of the V–th International Science Conference on Emerging Trends in Science and Education «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», February 16 – 19, 2021, Rome, Italy.

Глушкова, Н. М. and Слободянюк, О. Р. (2021) Народне малярство в системі сучасної української культури. In: The XXII International Science Conference «Interaction of society and science: prospects and problems», April 20–23, 2021, London, England.

Кантаржи, Н. І. (2021) Ситуативні вправи як ефективний засіб формування діалогічного мовлення. In: Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, 25-27 September 2021, Berlin, Germany.

Краснянська, Н. Д. (2021) Освіта і наука для сталого розвитку. In: «Управління якістю підготовки фахівців». Матеріали ХХVI Міжнародної науково-методичної конференції. Частина 1, 22 квітня 2021р., Одеса, Україна.

Мирошниченко, М. І. (2021) Вивчення й застосування комунікативних стратегій на практичних заняттях з ділового спілкування. In: The XI International Science Conference «Modern aspects of science and practice», November 30 – December 03, 2021, Melbourne, Australia.

Нєвєйкіна, Г. І. (2021) Схильність до стресу у студентів в екзаменаційний період: причини та прояви. In: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 березня 2021 року, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2021) До питання про сутність педагогічної інноватики. In: Матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Зб. наук. праць., 22 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2021) Особливості педагогічного процесу в вищому навчальному закладі. In: Матеріали ХХVI Міжнародної науково - практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Зб. наук. праць. - Ч.2, 22 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Троян, А. О. and Молчанова, А. Ю. and Хохлова, О. В. (2021) Використання методу дискусії в навчально-виховному процесі. In: The 3 rd International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects”, August 29-31, 2021, Berlin, Germany.

Троян, А. О. and Молчанова, А. Ю. and Хохлова, О. В. (2021) Використання методу симуляції в навчанні термінології студентів – менеджерів. In: The 2th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development”, August 4-6, 2021, Chicago, USA.

Book

Бубнов, І. В. (2021) Політологія: конспект лекцій для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-120-5

Мирошниченко, М. І. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова як іноземна» для магістрів 1 року навчання денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Науки про Землю». І Частина (1 семестр). Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

["eprint_typename_ndr" not defined]

Бубнов, І. В. and Сіленко, А. О. and Троян, А. О. and Глушкова, Н. М. and Мирошниченко, М. І. and Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. and Кантаржи, Н. І. and Нєвєйкіна, Г. І. and Кушніренко, І. Ю. (2021) Тенденції розвитку соціально-політичних та культурно-освітніх процесів у контексті реформування сучасного українського суспільства. Звіт про НДР (заключний). ДР № 0117U000853. [["eprint_typename_ndr" not defined]]

Бубнов, І. В. and наук., керів. (2021) Тенденції розвитку соціально-політичних та культурно-освітніх процесів у контексті реформування сучасного українського суспільства (заключний) № ДР 0117U000853. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Teaching Resource

Бубнов, І. В. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2021) Силабус навчальної обов'язкової дисципліни "Філософська-етичні аспекти наукової діяльності" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубнов, І. В. and Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Дубровська, Ю. В. (2021) Силлабус навчальної обов'язкової дисципліни "Сучасні підходи до викладання у вищій школі" для PhD спеціальності 104 "Фізика та астрономія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності" для аспірантів 1 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Рівень вищої освіти «Доктор філософії». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Політологія та основи соціології" для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Сучасні підходи до викладання у вищій школі" для аспірантів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Рівень вищої освіти «Доктор філософії». [Teaching Resource]

Бубнов, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Політологія» для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах» для магістрів 1 року заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах" для магістрів 1 року заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 4 року заочної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 року заочної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для іноземних студентів 2 року денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 року навчання денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 2 року навчання денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Teaching Resource]

Кантаржи, Н. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів 1 року заочної форми навчання спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2021) Історія України та української культури : методичні вказівки до семінарських занять для студентів 1-го року денної форми навчання. Спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Філософія" для студентів 2 року заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Філософія» для студентів 2 року заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Нєвєйкіна, Г. І. (2021) Методичні вказівки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Психологія" для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Екологія», рівень освіти початковий «молодший бакалавр». [Teaching Resource]

Нєвєйкіна, Г. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Психологія» для студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». Рівень освіти початковий, "молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Слободянюк, О. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури" для молодших бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Троян, А. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 073 "Менеджмент" та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Троян, А. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource]

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2021) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки до практичних занять для студентів 2 року денної форми навчання усіх спеціальностей (виправлені та доповнені). І частина (3 семестр). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Nov 29 09:32:20 2023 UTC.