Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | S | Б | Г | К | М | Н | С | Т
Number of items: 39.

B

Bubnov, Igor (2019) Problems of formation of post-industrial education in modern Ukraine. International Scientific Periodical Journal «Modern engineering and innovative technologies», 8 (Part 3). pp. 89-92. ISSN 2567-5273

S

Silenko, А. О. (2019) Digitalization In The Fight Against Corruption In Ukraine. In: Man, society, politics: topical challenges of the modernity: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, pp. 147-159. ISBN 978-966-397-183-4

Б

Бубнов, І. В. and Мирошниченко, М. І. (2019) Досвід і проблеми впровадження системи е-навчання у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 26-27березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2019) Культура формування політичного іміджу як нагальна проблема іміджелогії в Україні. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету., 16. pp. 91-95.

Бубнов, І. В. (2019) Соціал-ліберальна ідея в контексті трансформаційних процесів сучасної України. Sworld journal. International periodic scientific journal., 1. pp. 242-246.

Г

Глушкова, Н. М. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки щодо виконання СРС та підготовки до практичних занять для студентів 4 року денної форми навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Глушкова, Н. М. and Кантаржи, Н. І. (2019) Використання технічних та мультимедійних засобів навчання на заняттях з української мови як іноземної. In: Международная научно-практическая конференция: «Инновационные взгляды в будущее ‘2019», 31 січня 2019, Одеса, Україна.

Глушкова, Н. М. and Іванова, К. М. (2019) Діловий етикет – важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. In: Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 листопада 2019, Одеський національний політехнічний університет.

Глушкова, Н. М. and Керецман, В. М. (2019) Професійний стрес у педагогічній діяльності. In: Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 18 листопада 2019, Одеський національний політехнічний університет.

Глушкова, Н. М. and Сорочан, Т. В. (2019) Соціально-психологічні засади міжособистісного спілкування студентської молоді. In: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Глушкова, Н. М. and Бубнов, І. В. (2019) Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-035-2

К

Кантаржи, Н. І. (2019) Українська мова для студентів-іноземців : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять дисципліни для студентів 1 року денної форми навчання (усі спеціальності). ІІ Частина (2 семестр). [Teaching Resource]

Краснянська, Н. Д. (2019) Внесок руху « Шістдесятників» у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках. Інтелігенція і влада, 40. pp. 40-52.

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2019) Внесок інтелігенції у розвиток української культури в другій половині 50-60-х роках ХХ ст. Інноваційна педагогіка, 14 (т.1). pp. 115-119. ISSN 2663-6085

Краснянська, Н. Д. (2019) Особливості концепції освіти для сталого розвитку. In: Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері».

М

Мирошниченко, М. І. (2019) Компонент "вода" в українській фразеології. Актуальные научные исследования в современном мире., 11(55) (Ч.7). pp. 55-59. ISSN 2524-0986

Мирошниченко, М. І. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мирошниченко, М. І. (2019) Роль і місце професіоналізмів у мовленні майбутніх фахівців туристичної галузі. Актуальные научные исследования в современном мире., 1(45) (Ч.3). pp. 135-139. ISSN 2524-0986

Н

Нєвєйкіна, Г. І. (2019) Місце і роль молоді у відтворенні соціальної структури. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 січня 2019, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2019) Cоціально-економічний вимір участі молоді в структурі українського суспільства. In: Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

С

Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. (2019) Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в Україні. Інтелігенція і влада, 40 (Part 1). pp. 178-186. ISSN 2311-4932

Слободянюк, О. Р. (2019) Мотивація творчої діяльності. In: ХІІІ Міжнародна науково - практична конференція «Актуальні дослідження в соціальної сфері», 17 травня 2019, Одеса, Україна.

Т

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2019) Використання Інтернету при вивченнні української мови як іноземної. In: Іnternational scientific conference "Advances of science", Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2019) Ненормативна лексика в спілкуванні студентськоі молоді. In: Іnternational scientific conference "Advances of science", Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Троян, А. О. and Саковський, Д. І. (2019) Комунікація молоді та мова Інтернету. In: The 9th International youth conference ―Perspectives of science and education‖, New York, USA.

Троян, А. О. and Лаврик, Г. І. (2019) Поширення суржику в мовленні сучасної української молоді. In: The 11th International conference ―Science and society, 26 th of April 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А. О. and Яценко, К. С. (2019) Виховання екологічної культури сучасної молоді. In: “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: 7th International Scientific Conference., 31th May 2019, Stuttgart, Germany.

Троян, А. О. (2019) Ігрові методи вивчення української мови як іноземної. In: The 8th International youth conference ―Perspectives of science and education, 29th March 2019, New York, USA.

Троян, А. О. (2019) Метод case-study в навчанні української мови як іноземної. In: The 15th International conference “Science and society”, 8th November 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2019) Проблеми екології української мови. International periodic scientific journal «SWorld Journal», 1 (т.1). pp. 236-241. ISSN 2410-6615

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2019) Використання технології Едьютейнмент при вивченні української мови як іноземної. International periodic scientific journal «Мodern engineering and innovative technologies ‘2019», 7 (т.4). pp. 78-82. ISSN 2567-5273

Троян, А. О. (2019) Проблемы изучения оттенков значения слова. In: 11th International youth conference “Perspectives of science and education”, 2nd August 2019, New York.

Троян, А. О. (2019) Інноваційні технології вивчення української мови. In: The Third International scientific congress of scientists of Europe, 11th January 2019, Vienna, Austria.

Троян, А. О. (2019) Проблеми виховання культури мовлення сучасної української молоді. In: The 7th International youth conference ―Perspectives of science and education, 15th February 2019, New York, USA.

Троян, А. О. (2019) Інноваційні методи вивчення фахової термінології. In: 5th International Scientific Conference ―Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, 28th February 2019, Stuttgart, Germany.

Троян, А. О. (2019) Інноваційні методи вивчення української мови як іноземної. In: ХХV Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Наукові підсумки 2018 року», 21 січня 2019, Вінниця, Україна.

Троян, А. О. (2019) Шляхи підвищення престижу української мови серед молоді. In: The 10th International conference ―Science and society, 15th March 2019, Hamilton, Canada.

Троян, А. О. (2019) Сучасні методи виховної роботи щодо популяризації української мови. In: The 10th International youth conference “Perspectives of science and education”, 21st June 2019, New York, USA.

Троян, А. О. (2019) Українська мова як іноземна : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять для студентів 2 року денної форми навчання (усі спеціальності). [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 2 10:55:39 2023 UTC.