Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | K | Б | Г | К | М | Н | С | Т
Number of items: 40.

B

Bubnov, Igor (2018) Phenomenon of social populism in activities of political parties of modern Ukraine. Modern scientific researches, 5 (Part 2). pp. 106-111. ISSN 2523-4692

K

Kushnirenko, I. Yu. (2018) Perspectives of reorganization and development of state personnel policy in Ukraine. International Scientific Periodical Journal «Научные труды SWorld»., 52 (Part 1). pp. 92-95. ISSN 2224-0187

Kushnirenko, I. Yu. (2018) Political-social relations of Ukraine and Canada in the modern stage of reform of the Ukrainian state. International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches", 5 (Part 2). pp. 102-105. ISSN 2523-4692

Kushnirenko, I. Yu. (2018) Nuclear security of Ukraine in the light of the modern political and social state of the state on the international arena. International Scientific Periodical Journal «Modern engineering and innovative technologies», 5 (Part 2). pp. 4-7. ISSN 2567-5273

Б

Бубнов, І. В. (2018) Актуальні завдання щодо формування постіндустріальної освіти в сучасній Україні. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Бубнов, І. В. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія та основи соціології» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2018) Інформаційні технології як фактор формування інноваційних якостей особистості. In: Развитие технологий будущего. КУПРИЕНКО СВ, Одеса, pp. 91-98.

Г

Глушкова, Н. М. (2018) Професійна підготовка фахівців-екологів в умовах сучасного інформаційного суспільства. In: ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2018 року, Одеса.

Глушкова, Н. М. (2018) Етичні аспекти в системі екологічної освіти і виховання. In: Матеріали дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2018) Педагогічний процес як засіб соціалізації студентської молоді. In: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 травня 2018 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. and Кантаржи, Н. І. (2018) Соціально-історичні аспекти в процесі взаємовпливу української мови з етнічними мовами Півдня України. In: Advances of science: international scientific conference, 28 September 2018, Czech Republic, Karlovy Vary– Ukraine, Kyiv.

К

Краснянська, Н. Д. (2018) Особистість і суспільство: взаємодія у соціальному просторі. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2018) До проблеми захисту прав дитини в Україні. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2018) К проблеме студенческой образовательной миграции в Украине. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2018 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2018) Особливості формування політичної культури студентської молоді. In: «Управління якістю підготовки фахівців»: Матеріали XXIII міжнародної науково-практичної конференції., 19- 20квітня 2018 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2018) Украінська сучасна культура як цілісна система. In: «Актуальні проблеми гуманітарно-правових наук». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції., 22 березня 2018 р..

Кантаржи, Н. І. (2018) Термінологія як компонент формування професійного мовлення студентів. In: ХХХVІІ Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 27 червня 2018, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Кантаржи, Н. І. and Орєхова, Л. І. (2018) Особливості навчання іноземних студентів української мови. Науковий вісник ДЗ «Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського», 5 (124). pp. 59-64.

Кушніренко, І. Ю. (2018) Federalization or decentralization of Ukraine as a factor of modern state reform. International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches", 6 (Part 4). pp. 94-97. ISSN 2523-4692

Кушніренко, І. Ю. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки міжсесійної контрольної роботи з дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кушніренко, І. Ю. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки міжсесійної контрольної роботи з дисципліни «Політологія та основи соціології» для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кантаржи, Н. І. (2018) Українська мова для студентів-іноземців : Методичні вказівки з організації СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни для студентів 1 року денної форми навчання (усі спеціальності). І Частина (1 семестр). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Краснянська, Н. Д. and Слободянюк, О. Р. (2018) Історія України та історія української культури. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-034-5

Кушніренко, І. Ю. (2018) Державна кадрова політика в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету., 15. pp. 97-100.

Кушниренко, И. Ю. (2018) Проблемы украинского языкового вопроса в современном правовом ключе. In: Actual scientific research 2018. XXXVII Международная научно-практическая конференция., 27 апреля 2018 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2018) Совершенствование государственного управления в контексте реализации государственной кадровой политики Украины. In: Научные открытия 2018. XXXVIII Международная научно-практическая конференция., 28 мая 2018 г., Москва.

М

Мирошниченко, М. І. (2018) Місце й функції жаргонної лексики в мовленні студентів. In: Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 30 листопада 2018 р., Київ.

Мирошниченко, М. І. (2018) Головні проблеми розвитку соціуму крізь призму соціальної політики. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць, 28 листопада 2018 р., Перкяслав-Хмельницький.

Мирошниченко, М. І. (2018) До історії вивчення українських іменників-назв діячів. In: Матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць., Переяслав-Хмельницький.

Мирошниченко, М. І. (2018) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Основи правознавства та ДУМ (БЗМ ДУМ)» для студентів 2 курсу денної форми навчання. Рівень вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: 103 «Науки про Землю». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Мирошниченко, М. І. (2018) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Психологія ділового спілкування» для студентів 1 курсу денної форми навчання. Рівень вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: 242 «Туризм». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Н

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Основні проблеми та бар'єри на шляху інклюзивної освіти в Україні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 26 жовтня 2019, Переяслав-Хмельницький, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Психологічні передумови девіантної поведінки підлітків. In: Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2018, Одеса, Україна.

Нєвєйкіна, Г. І. (2018) Вплив освіти та культури на формування особистості в епоху сучасних глобальних змін. In: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації.

С

Слободянюк, О. Р. (2018) Перенесення та інтерференція навичок навчальної діяльності студентів. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції., 19 листопада 2018 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2018) Перенесення та інтерференція навичок навчальної діяльності студентів. In: ХІІ міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальної сфері», 19 листопада 2018, Одеса, Україна.

Т

Троян, А. О. and Кантаржи, Н. І. (2018) Проблеми підготовки фахівців в вищій школі. In: Актуальні дослідження в соціальнії сфері.Матеріали XI Міжнародної науково- практичної конференції, 17 травня 2018 року, Одеса.

Троян, А. О. and Урідія, С. Н. (2018) Проблеми вивчення термінів в вищій школі. In: Актуальні дослідження в соціальній сфері. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 19 листопада 2018 року, Одеса.

Троян, А. О. and Михайленко, В. І. (2018) Особливості спілкування сучасної молоді. In: Наукові підсумки 2018 року, ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція., 17 грудня 2018, Вінниця, Україна.

Троян, А. О. (2018) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» з елементами дистанційної форми контролю для студентів заочної форми навчання . Спеціальність: екологія, комп’ютерні науки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

This list was generated on Thu Feb 2 10:00:53 2023 UTC.