Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | М | О | С
Number of items: 33.

Б

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2017) До проблеми інтеграції мігрантів в контексті європейської політики мультикультуралізму. Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тематичний збірник наукових праць з соціально-філософських проблем, 14. pp. 77-83. ISSN 2079-4835

Г

Глушкова, Н. М. (2017) Роль информационных технологий в процессе экологизации высшего образования. In: ХХІ Международной научно-практической конференции «Исследования различных направлений современной науки»., 24 квітня 2017, Москва.

Глушкова, Н. М. (2017) Роль системи соціально-психологічної служби в сучасному суспільстві. In: Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2017 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2017) Соціальна та психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам та біженцям в Україні. In: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 травня 2017 р., Одеса.

К

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2017) До проблеми трудової міграції в Україні: причини та наслідки. In: «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р, Кривий Ріг.

Краснянська, Н. Д. (2017) Зовнішня трудова міграція в Україні. In: Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 травня 2017, Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2017) Трудова міграція в Україні: причини та наслідки. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2017 р,, Одеса.

Кантаржи, Н. І. and Троян, А. О. (2017) Терминология как компонент формирования культуры профессиональной речи студента. Научный журнал "Интеграция наук", 6 (10). pp. 18-20. ISSN 2500-2449

Кантаржи, Н. И. (2017) Коммуникативные стратегии и тактики педагогического дискурса. In: Исследование различных направлений современной науки. XXI Международная научно-практическая конференция., 24 апреля 2017 г., Москва.

Краснянська, Н. Д. (2017) Історія України і Історія української культури : Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з для студентів 1- го курсу заочної форми навчання всіх напрямів підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія з основами соціології» для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія з основами соціології» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації СРС та підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія (зі змістовним модулем «Соціологія»)» для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кантаржи, Н. І. and Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки для СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу денної форми навчання (спеціальність: комп’ютерні науки). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кантаржи, Н. І. and Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки для СРС та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 3 курсу денної форми навчання (спеціальність: комп’ютерні науки). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Кушниренко, И. Ю. (2017) Глобальное информационное пространство как фактор влияния на учебный процесс в высшей школе. In: Научные исследования и разработки. XIX Международная научно-практическая конференция., 22 февраля 2017 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2017) О проблеме социально-политической ментальности в современной Украине. In: Теория и практика современной науки. XX Международная научно-практическая конференция., 22 марта 2017 г., Москва.

Кантаржи, Н. И. (2017) Коммуникативная культура как необходимая составляющая профессионализма будущего специалиста. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Кушніренко, І. Ю. (2017) Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи аспірантів з дисципліни «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» для аспірантів 1-го року навчання. [Teaching Resource]

М

Мирошниченко, М. І. and Кантаржи, Н. І. and Троян, А. О. (2017) Міграційні процеси та негативні тенденції при комунікації сучасної молоді. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові міграційні проблеми", 15 березня 2017, Кривий Ріг.

Мирошниченко, М. І. and Кантаржи, Н. І. and Глушкова, Н. М. and Троян, А. О. (2017) Використання інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 21 лютого 2017, Одеса, Україна.

Мирошниченко, М. І. (2017) Роль проблемного навчання в активізації навчального процесу. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 21 лютого 2017, Одеса, Україна.

Мирошниченко, М. І. (2017) Міграційна проблема в Італії. In: Світові міграційні проблеми. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р., Кривий Ріг.

Мирошниченко, М. І. and Глушкова, Н. М. and Кантаржи, Н. І. and Троян, А. О. (2017) Проблеми вивчення фахової термінології на заняттях із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць., 6. pp. 365-370.

Мирошниченко, М. І. (2017) Метод проблемного навчання: данина часу чи нагальна потреба? Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць., 6. pp. 221-224.

Мирошниченко, М. І. and Троян, А. О. (2017) Суржик як актуальна проблема культури спілкування студентів. In: Збірник центру наукових публікацій«Велес» заматеріалами ІІI міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів., 30 листопада 2017 р., Київ.

Мирошниченко, М. І. (2017) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів і підготовки до практичних занять з дисципліни «Теорія та практика ділового спілкування» для студентів 1 курсу денної форми навчання (Рівень вищої освіти: магістр, Спеціальність: 081 «Право», Спеціалізація «Екологічна політика і право»). Одеський державний екологічний університет, Одеса.

О

Олійник, А. М. and Слободянюк, О. Р. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять,виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни ”Філософія, Психологія", студентам денної та заочної форми навчання спеціальностей:"Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Студентське самоврядування як чинник покращення якості освіти у ВНЗ. In: Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції, 25 лютого 2017 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Політична культура особистості та її формування в умовах вищого навчального закладу сучасної України. In: Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції., 20-21 квітня 2017 р., Дніпро.

Олійник, А. М. (2017) Філософсько-соціологічні та психологічні аспекти проблем міграції. In: «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р, Донецьк.

С

Слободянюк, О. Р. (2017) Психологічні передумови підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері» Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 17 травня 2017 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни Історія України та української культури ", студентам денної і заочної форми навчання спеціальності "Водні біоресурси". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

This list was generated on Thu Feb 2 12:34:14 2023 UTC.