Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Article

Кушниренко, И. Ю. and Кантаржи, Н. И. (2016) Современные проблемы развития и практического применения языковых прав национальных меньшинств как весомый показатель реализации этнополитики украинского государства. GISAP: Sociological, Political and Military Sciences, 9. pp. 24-26.

Мирошниченко, М. І. (2016) До проблеми адекватності перекладу технічних термінів. Актуальные научные исследования в современном мире., 10 (Ч.5). pp. 104-109. ISSN 2524-0986

Bubnov, Igor and Khalilov-Chouvaeva, Julia (2016) The problem of national identity in conditions of the crisis of the European multiculturalism policy. GISAP: Sociological, Political and Military Sciences, 8. pp. 22-27. ISSN 2054-6440

Conference or Workshop Item

Нєвєйкіна, Г. І. (2016) К вопросу о развитии личностных особенностей студентов в аспекте гуманизации системы образования. In: Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21 квітня 2016 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2016) До проблеми культурного відродження в сучасній Україні. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної – Інтернет конференції, 31 січня 2016 р..

Мирошниченко, М. І. (2016) Українська мова за професійним спрямуванням у структурі вищої освіти студентів юридичних спеціальностей. In: Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 19-20 травня 2016 року, м. Тернопіль.

Мирошниченко, М. І. (2016) Проблеми стандартизації та впорядкування термінів обчислювальної техніки. In: Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції., 14 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Олійник, А. М. (2016) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. In: Матеріали XXI міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 21-22 квітня 2016 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2016) Гендерні відносини як предмет соціологічного аналізу. In: Сьома міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальній сфері», 16 травня 2016, Одеса, Україна.

Слободянюк, О. Р. (2016) Застосування активних соціально - психологічних методів в екологічному вихованні. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції., 16 травня, 2016 р., Одеса.

Кантаржи, Н. И. (2016) Коммуникативная культура как необходимая составляющая профессионализма будущего специалиста. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Кантаржи, Н. И. (2016) Формирование коммуникативных способностей студентов методами игровых технологий в процессе обучения. In: Наука сегодня: теория, практика, инновации. XI Международная научно-практическая конференция., 1 мая 2016 г., Москва.

Глушкова, Н. М. (2016) Здоровий спосіб життя – запорука успішної діяльності майбутнього фахівця вищої кваліфікації. In: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2016, Одеса.

Кушниренко, И. Ю. (2016) Этнополитическая ситуация современной Украины. In: Научные открытия 2016. XII Международная научно-практическая конференция., 3 июня 2016 г., Москва.

Кушниренко, И. Ю. (2016) Конгресс национальных общин Украины как интегрирующее звено для национальных меньшинств современной Украины. In: Журнал «Science Time»: материалы международных научно-практических конференций Общества Науки и Творчества за январь 2016, Казань.

Кушниренко, И. Ю. (2016) Процесс интолерантности в современной Украине. In: Исследование различных направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая конференция., 29 января 2016 г., Москва.

Бубнов, І. В. (2016) Соціально-правові чинники щодо протидії плагіату в науково-освітній сфері України. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції., 16 травня 2016 р., Одеса.

Book

Слободянюк, О. Р. (2016) Методичні вказівки щодо організації дистанційної форми навчання з дисципліни «Психологія трудових відносин у рибогосподарських колективах» для магістрів заочної форми навчання за напрямом підготовки:«водні біоресурси та аквакультура». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Троян, А. О. (2016) Українська мова (за професійним спрямуванням). Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-033-8

Слободянюк, О. Р. (2016) Методичні вказівки щодо виконання СРС та написання контрольної роботи з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі» для магістрів заочної форми навчання за напрямом підготовки:«Науки про землю»,«Екологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та виконання міжсесійної контрольної роботи студентами 2-го та 3-го курсів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Філософія» за усіма напрямками підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за усіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» для студентів 2- го курсу заочної форми навчання. Напрям підготовки « «Менеджмент». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Глушкова, Н. М. (2016) Методичні вказівки щодо підготовки до СРС, виконання індивідуальних завдань та підготовки до семінарських занять для студентів 2 курсу, напрям підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Бубнов, І. В. (2016) Методичні вказівки щодо організації СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни «Політологія» з елементами дистанційної форми роботи для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за всіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

["eprint_typename_ndr" not defined]

Бубнов, І. В. and Кушніренко, І. Ю. and Олійник, А. М. and Троян, А. О. and Глушкова, Н. М. and Мирошниченко, М. І. and Слободянюк, О. Р. and Краснянська, Н. Д. and Кантаржи, Н. І. (2016) Звіт про науково - дослідну роботу: Історичний досвід соціально-політичного і культурного розвитку України та проблеми системних перетворень сучасного суспільства (заключний). [["eprint_typename_ndr" not defined]]

This list was generated on Sun Mar 3 21:28:28 2024 UTC.