Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | Н | О | С
Number of items: 16.

Б

Бубнов, І. В. (2015) Плагіат в освітній сфері та засоби щодо його подолання. In: Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції., 17 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Г

Глушкова, Н. М. (2015) Соціально-психологічна адаптація студентів у вищому навчальному закладі. In: Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»., 17 листопада 2015 р., Одеса.

Глушкова, Н. М. (2015) Взаємовплив української мови з етнічними мовами Подунав'я. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету: "Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст"., 15 жовтня 2015, Ізмаїл.

К

Кушніренко, І. Ю. (2015) Історія української культури : Методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів 1 курсу денної форми навчання за всіма напрямками підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кушніренко, І. Ю. (2015) Історія української культури : Методичні вказівки щодо організації дистанційної форми навчання для студентів І-го курсу заочної форми навчання всіх напрямків підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кушніренко, І. Ю. and Кантаржи, Н. І. (2015) Етнополітика України в орієнтирі на мовні права національних меншин. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету, 9. pp. 134-138.

Краснянська, Н. Д. (2015) Особливості соціалізації студентської молоді засобами культури. In: Шоста міжнародна науково-практична конференція « Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 листопада 2015, Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2015) Насилие в семье как проблема социальной роботы. In: П’ята міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 25 травня 2015, Одеса, Україна.

Краснянська, Н. Д. (2015) Актуальні проблеми сучасної української освіти та шляхи їх подолання. In: «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету., 15-17 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Н

Нєвєйкіна, Г. І. and Слободянюк, О. Р. (2015) К вопросу об использовании интерактивных методов в процессе подготовки педагогов в высшем учебном заведении. In: Міжнародна науково-практична конференція «Дунайські наукові читання:Європейський вимір і регіональний контекст», 15 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

О

Олійник, А. М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за усіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, підготовки до лекційних та семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання напряму підготовки: «Менеджмент». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2015) Особливості формування політичної культури у студентів в умовах модернізації вищої освіти в сучасній Україні. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст»., 17-18 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Олійник, А. М. (2015) Політична культура сучасності та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 11-12 березня 2015 р., Одеса.

С

Слободянюк, О. Р. (2015) Методологічні проблеми екологічної освіти та виховання. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції., 17 листопада 2015 р., Одеса.

Слободянюк, О. Р. (2015) Методи та форми екологічного виховання. In: « Актуальні дослідження в соціальній сфері.» Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня 2015 р., Одеса.

This list was generated on Thu Feb 2 12:06:46 2023 UTC.