Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | О
Number of items: 10.

Б

Бубнов, И. В. (2014) Перспективы социального либерализма в Украине. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня 2014 р., Одеса.

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2014) До проблеми кризи європейської політики мульткультуралізму. In: Материалы VІ Международной научно-практической конференции "Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества"., 20-21 июня 2014 г..

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2014) Национальная идентичность в контексте кризиса европейской политики мультикультурализма. In: Тhe interaction of personality, society and state in the conditions of transformation of spiritual and moral values: materials of the international scientific conference on October 15–16, 2014., Prague.

К

Кушніренко, І. Ю. (2014) Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 1091 (25). pp. 85-90.

Кушніренко, І. Ю. (2014) Проблеми розвитку та практичного застосування політико-правових та організаційних заходів щодо реалізації захисту прав національних меншин в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 22. pp. 461-466.

Кушниренко, И. Ю. (2014) Межэтнические отношения как политико-правовой ориентир развития Украинского государства. In: Socio-economic, sociopolitical and sociocultural development of regions : materials of the IV international scientific conference on October 25–26, 2014., Prague.

Краснянська, Н. Д. (2014) Социальные и правовые аспекты защиты пожилых людей. In: «Актуальні дослідження в соціальній сфері». Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції., 15 травня, 2014 р., Одеса.

Краснянська, Н. Д. (2014) Роль національної ментальності в житті українського суспільства. In: «В сім’ї великій… Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка., 31 січня 2014 року, Донецьк.

Краснянська, Н. Д. (2014) Основні тенденції розвитку сучасної української культури. In: «Украина в системе современных цивилизаций: трансформация государства и гражданского общества». Материалы IV Международной научно-практической конференции., 27-28 июня 2014 г., Одесса.

О

Олійник, А. М. (2014) Кобзар – молитва українського народу. In: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка "В сім'ї великій..."., 31 січня 2014 року.

This list was generated on Thu Feb 2 00:24:12 2023 UTC.