Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | М | О
Number of items: 9.

Б

Бубнов, І. В. and Халілова-Чуваєва, Ю. А. (2013) Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект. Вісник національного Донецького університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, 2(58). pp. 66-77. ISSN 2079-4819

Бубнов, И. В. and Халилова-Чуваева, Ю. А. (2013) Проблема национальной идентичности в условиях кризиса европейской политики мультикультурализма. In: Materials digest of the LXXII International Research and Practical conference «The necessity, admissibility and adequacy of measures for overcoming socio-political crises of modern society»., December 19-24, 2013., London.

Бубнов, И. В. (2013) Социальный либерализм в аспекте трансформационных преобразований в Украине. In: В сім'ї великій…Матеріали VI Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка., 31 січня 2014 р., Донецьк.

К

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2013) Етнонаціональна політика та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин. In: «Розвиток сучасного українського соціуму». Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції., 31січня 2013 р., Донецьк.

Краснянська, Н. Д. and Михальчук, К. В. (2013) До проблеми реформування сучасної української вищої освіти. In: «Управління якістю підготовки фахівців». Матеріали XVIII міжнародної науково-методичної конференції., Одеса.

Кушніренко, І. Ю. (2013) Формування засад становлення та забезпечення прав національних меншин в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 244-249.

М

Мирошниченко, М. І. (2013) Актуальність етимологічних досліджень на сучасному рівні розвитку мовознавства. In: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІV Міжнар. наук. конф., 26–27 квіт. 2013 р., Одеса.

Мирошниченко, М. І. (2013) Два крила долі Любові Забашти. In: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІV Міжнар. наук. конф., 26–27 квіт. 2013 р., Одеса.

О

Олійник, А. М. (2013) Деякі питання ціннісних орієнтацій та гуманізації мислення студентів у процесі викладання філософських дисциплін. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., 13-14 лютого 2013 р., Одеса.

This list was generated on Thu Feb 2 11:40:42 2023 UTC.