Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра українознавства та соціальних наук" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | М | О | С
Number of items: 12.

Б

Бубнов, І. В. and Степаненко, С. М. and Сербов, М. Г. and Польовий, А. М. and Тучковенко, Ю. С. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту – ОДЕКУ – 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 5-9. ISSN 2311-0902

Бубнов, И. В. (2012) Когнитивные центры как фактор обеспечения стратегии ресурсно-экологического развития Украины. In: Розвиток сучасного українського соціуму. Матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції., 31 січня 2013 р., Донецьк.

Г

Глушкова, Н. М. (2012) Форми самостійної та наукової роботи з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи». In: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 2012 р., Одеса.

К

Краснянська, Н. Д. (2012) Етнонаціональна культура як соціально-духовний феномен. In: «Філософія. Економіка. Європейський погляд». Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

М

Мирошниченко, М. І. (2012) Назви діячів з інвективним компонентом в українській і французькій мовах. Мова: науково-теоретичний часопис, 18. pp. 87-90. ISSN 2307-4558

Мирошниченко, М. І. (2012) Пресупозитивна оцінка у семантичній будові Nomina agentis різносистемних мов. Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць, 1. pp. 272-278.

Мирошниченко, М. І. and Гогуленко, О. П. and Дзинглюк, О. С. (2012) Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник. Одеський національний морський університет, Одеса.

О

Олійник, А. М. (2012) Ціннісні орієнтації у структурі особистості студента екологічного університету. In: Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

Олійник, А. М. (2012) Вища освіта та ціннісні орієнтації майбутнього студента. In: Соціальні інновації у сучасному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції., 3-5 жовтня 2012 року, м. Судак-Сімферополь, Кримський інститут бізнесу УЕУ.

Олійник, А. М. (2012) Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів та її застосування при викладанні дисципліни «Філософія». In: Матеріали XVII міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 19-20 квітня 2012 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2012) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення дисципліни «Філософія». In: Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції., 19-20 квітня 2012 року., Одеса.

С

Степаненко, С. М. and Сербов, М. Г. and Тучковенко, Ю. С. and Польовий, А. М. and Бубнов, І. В. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 5-19. ISSN 2311-0902

This list was generated on Thu Feb 2 12:26:32 2023 UTC.