Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра океанології та морського природокористування" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | І | Б | В | Г | Д | Е | К | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items: 43.

B

Berlinsky, N. A. and Piatakova, V. F. (2022) The impact of climate change on the economic sectors of Ukraine (marine environmental). Lecture notes. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-195-3

І

Ільїн, Ю. П. and Берлінський, М. А. (2022) Балансова модель транспорту та метаболізму розчинених форм азоту і фосфору в системі Дністровського лиману. Український гідрометеорологічний університет, 29. pp. 59-67. ISSN 2616-7271

Б

Берлінський, М. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Океаносфера" для магістрів денної форми навчання,за спеціальністю 103 "Науки про Землю", ОПП "Океанологія і гідрографія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Взаємодія океану та атмосфери" для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Моделювання океанічних процесів" для магістрів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю" ОПП "Океанологія і гідрографія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Прикладні аспекти регіональної океанології" для магістрів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю" ОПП "Океанологія і гідрографія". [. [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Силлабус з дисципліни "Сучасні технології гідрографічних досліджень" для магістрів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни «Спеціальні розділи океанології» для аспірантів 1 року денної форми навчання. Спеціальність 103 “Науки про Землю”. ОНП «Гідрометеорологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Моделювання океанічних процесів" для магістрів очної форми навчання, за спеціальністю 103 "Науки про Землю", ОПП "Океанологія і гідрографія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. (2022) Cиллабус навчальної дисципліни "Спеціальні розділи океанології"для аспірантів 2 року денної форми навчання. Спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні аспекти регіональної океанографії" для студентів заочної форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. and Сліже, М. О. (2022) Силлабус навчальної дисципліни «Гідрографічне забезпечення використання морського середовища» для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю",ОПП "Океанологія і гідрографія". магістр ІІ рік навчання 1 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Екологічні аспекти регіональної океанографії: конспект лекцій. -, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-196-0

Бородіна, К. О. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Історія вивчення океанічних басейнів. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022 року, Одеса, Україна.

В

Виноградов, О. К. and Богатова, Ю. І. and Синьогуб, І. О (2022) Абіотичні особливості екосистем Сухого і Григорівського лиманів як акваторій морських портів (північно-західна частина Чорного моря). Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 48-58. ISSN 2616-7271

Волков, М. and Дерик, О. В. (2022) Визначення кольору і прозорості морської води. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022 року, Одеса, Україна.

Г

Гаврилюк, Р. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Загальна гідрологія розділ «Фізична океанологія» для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гут, В. Ю. and Гаврилюк, Р. В. (2022) Проява апвелінгу в температурі води в району порту Южний. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 року, Одеса, Україна.

Д

Дерик, О. В. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Проблема формування економіко -екологічних стратегій природно -ресурсного потенціалу північно -західної частини Чорного моря. In: ІІ Міжнародна інтернет конференція "Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту", 23 лютого 2022 року, Харків, Україна.

Дерик, О. В. and Шелінговський, Д. В. (2022) Екологічні проблеми північно-західної частини Чорного моря. In: IІ Міжнародна Інтернет - конференція. Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти, 25 лютого 2022 року, м. Харків, Україна.

Е

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2022) Взаємодія океану та атмосфери : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-222-6

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2022) Розвиток морської вітроенергетики як крок до енергетичної безпеки України. In: Maritime security of the Baltic- Black sea region: challenges and threats, December 23, 2021, Оdessa,Ukraine.

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2022) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Взаємодія океану та атмосфери» для студентів ІІІ року денної та IV року заочної форми навчання РВО бакалавр Спеціальність 103 "Науки про Землю" ОПП "Гідрометеорологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. and Даниленко, О. О. (2022) Гідрографічне забезпечення використання морського середовища : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-221-9

К

Катанов, О. О. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Історія дослідження цунамі. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету,, 11-18 травня 2022 року, Одеса, Україна..

Кашуба, К. А. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Течії в океані. Основні особливості течії Куросіо. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

О

Олійник, Н. К. and Берлінський, М. А. (2022) Мінливість біотопів гирлових областей північно -західної частини Чорного моря. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 року, Одеса, Україна.

Олійник, Н. К. and Берлінський, М. А. (2022) Кріосфера. Зародження та її сучасний стан. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 року, Одеса, Україна.

П

П’ятакова, В. Ф. and Мітюнін, Д. (2022) Космічні засоби дистанційного зондування як елемент оперативної системи екологічного моніторингу Чорноморського басейну. In: Proceedings of I International Scientific and Practical Conference“Modern research in world science”, 17-19 April 2022, Lviv, Ukraine.

Р

Рибалко, Є. С. (2022) Дослідження мінливості океанологічних та гідродинамічних характеристик вод вздовж східного берега Австралії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Сафранов, Т. А. and Берлінський, М. А. and Ель Хадрі, Ю. and Сліже, М. О. (2022) Екосистемні послуги північно -західної частини Чорного моря. In: ІІ Міжнародна інтернет конференція "Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту", 23 лютого 2022 року, Харків, Україна.

Стецюк, А. В. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Класифікація морського льоду, сучасні зміни та наслідки. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Т

Ташку, А. Г. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Припливи в океані.Затока Фанді та її особливості. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету,, 11-18 травня 2022 року, Одеса, Україна..

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112580 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 12.10.2021 № 35 «Наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (остаточний) Том 1 Гідрологічні обстеження. Узагальнені висновки і рекомендації». c202201549.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. (2022) Моделювання мінливості гідрологічних характеристик Тузлівської групи лиманів за різних варіантів їх водообміну з морем. Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 68-84. ISSN 2616-7271

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. (2022) Вплив змін клімату на водний баланс квазізакритих лиманів північно-західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 32-47. ISSN 2616-7271

Ч

Чеботарьова, Н. В. and Гаврилюк, Р. В. (2022) Хвилювання в океані. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022 року, Одеса, Україна.

Ш

Шелінговський, Д. В. and Дерик, О. В. (2022) Екологічні проблеми Дністровського лиману. In: XIV Міжнародна інтернет конференція "Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики", 25-27 січня 2022 року, Мелітополь, Україна.

Шелінговський, Д. В. and Дерик, О. В. and Куделіна, О. Ю. (2022) Аналіз видового богатства фауни нижньодністровського національного природного парку. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних теріторій», 08 –11 вересня 2022 р., Львів,Україна.

Я

Ярова, К. Н and Ель Хадрі, Ю. (2022) Сезонні зміни температури води на поверхні Мексиканської затоки. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету,, 11-18 травня 2022 року, Одеса, Україна.

Ясинський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Вплив змін клімату на циркуляцію вод Південного океану. In: Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний молодіжний конгрес, 10-11 лютого 2022 р., Україна, Львів.

Ясинський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Південний океан. Сучасний стан і перспективи дослідження. In: III Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates», 3-4 лютого 2022 року, Дніпро, Україна.

Ясинський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2022) Зміни, що спостерігаються у фізичному та хімічному стані Світового океану у 20-21 сторіччях. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

This list was generated on Wed Oct 5 15:27:11 2022 UTC.