Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра океанології та морського природокористування" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 54.

Одеський державний екологічний університет (2021) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102952 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 07.12.2020 № 25 «Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки» (остаточний)». 02.03.2021 р..

П’ятакова, В. Ф. (2021) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (в океанах і морях) : Силлабус навчальної дисципліни (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

П’ятакова, В. Ф. and Берлінський, М. А. (2021) Вплив змін клімату на екосистему української частини чорноморського басейну як складова глобального потепління. In: I Міжнародна Інтернет-конференція "Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти", 25 лютого 2021 року, Харків.

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Вплив кліматичних змін на галузі економіки України" для студенті спеціальності 103 "Науки про Землю", магістр І рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Антропогенні фактори впливу на шельфову екосистему Чорного моря. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип. 68, 23 березня 2021 р., м. Переяслав-Хмельницький.

П’ятакова, В. Ф. and Дерик, О. В. (2021) Наука про океан. Перспективи розвитку. In: I International Scientific and Theoretical Conference "Formation of innovative potetnial of world science", May 7, 2021, Tel Aviv, State of Israel.

Дерик, О. В. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Навчальна практика студентів 1-4 курсів з океанології та гідрографії : матеріали. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 30 квітня 2021 року, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Berlinskyi, N. A. and Gavriluk, R. V. and Sahaidak, M. A. (2021) Ice regime impact on the coastal zone of the Azov sea. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки., Т.26 (138). pp. 11-27. ISSN 2303-9914

Deryk, A. O. and Deryk, O. W. (2021) Historia oceanu Tetyda. In: Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки XXI у столітті», 25–26 листопада 2021 року, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

El Hadri, Y. and Berlinskyi, N. and Slizhe, M. (2021) Тhe wind power density distribution in Morocco`s Marrakesh - safi region in 2021-2050. In: VІІІ-ий Міжнародний з’їзд екологів (Екологія/Ecology– 2021), 22-24 вересня 2021 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

El Hadri, Y. and Slizhe, M. and Sernytska, K. (2021) Wind potential assessment over Morocco`s Marrakesh - Safi region in 2021-2050 based on the RCM`s forecasts as part of the CORDEX-Africa project. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 34-41. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Loboda, N. S. and Tuchkovenko, Yu.S. and Kozlov, M. O. and Katynska, I. V. (2021) Assessment of River Water Inflow into the Sasyk Estuary-Reservoir According to RCP4.5 and RCP8.5 Climate Change Scenarios for 2021-2050. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30 (2). pp. 315-325. ISSN 2617-2909 (print) ISSN 2617-2119 (online)

Tuchkovenko, Yu. S. and Khokhlov, V. N. and Loboda, N. S. (2021) Assessment of Climate Change Impact on Parameters of Freshwater Balance in Lagoons of North-Western Black Sea Coast. In: International Conference on Climate Services, September 22-24, 2021, Odesa, Ukraine.

Tuchkovenko, Yurii and Kushnir, D. (2021) Using the Modern Modelling Complex for Operational Forecasting Of Oceanographic Conditions In The Ukrainian Part Of The Sea Of Azov – The Black Sea Basin. In: International Scientific and Practical Conference «Intellectual Systems and Information Technologies»: Conference Proceedings, 13-19 September 2021, Odessa State Environmental University. Odesa.

Берлінський, М. А. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічні аспекти регіональної океанографії". Спеціальність "103 Науки про Землю". Для студентів 4 року денної форми навчання. [Teaching Resource]

Берлінський, М. А. and наук., керів. (2021) Мінливість океанологічних умов імпактних зон північно-західній частині Чорного моря під впливом кліматичних і антропогенних чинників (остаточний) № ДР 0117U007697. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Волков, Д. Ю. (2021) Основні риси гідрологічного режиму Мексиканської затоки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Волков, Д. Ю. and Ель Хадрі, Ю. (2021) Забруднення Cвітового океану. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Гаврилюк, Р. В. (2021) Гідрологічні та морські прогнози : методичні вказівки до лабораторних занять (частина 2. Морські прогнози). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гут, В. Ю. (2021) Термічний режим прибережної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гут, В. Ю. and Гаврилюк, Р. В. (2021) Термічний режим північно-західної частини Чорного моря. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021 р., Одеса, Україна.

Гут, В. Ю. and Дерик, О. В. (2021) Історія науково – дослідницького флоту незалежної України. In: ІІ міжнародна науково-практична конференція «Дніпровські читання-2021», 23 грудня 2021 р., Київ, Україна.

Дерик, О. В. (2021) Інженерна океанологія. In: Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 20 квітня 2021року, Переяслав, Україна. (Submitted)

Дерик, О. В. (2021) Силабус з навчальної дисципліни "Інженерна океанологія"для бакалаврів 4 року, очної форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дерик, О. В. and Дерик, А. О. (2021) История океана Тетиc. In: Innovations and prospects of world science. Proceedings of IV intenational scientific and practical conference, 1-3 December, 2021, Vancouver, Canada.

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Волков, Д. Ю. and Сліже, М. О. (2021) Мінливість термохалинного режиму вод Мексиканської затоки у 2005-2017 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 65-76. ISSN 2311-0902

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2021) Розвиток морської вітроенергетики як крок до енергетичної безпеки України. In: International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats», December 23, 2021, м. Одеса, Україна.

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2021) Розвиток морської вітроенергетики як крок до енергетичної безпеки України. In: Maritime security of the Baltic- Black sea region: challenges and threats, December 23, 2021, Оdessa,Ukraine.

Ель Хадрі, Ю. and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2021) Кліматичні зміни в чорноморському регіоні наприкінці ХХ - початку ХХІ століття. In: Другий всеукраїнський гідрометеоролічний з'їзд, 7-9 жовтня 2021 року, Одеса, Україна.

Ель Хадрі, Юссеф and Берлінський, М. А. and Волков, Д. Ю. and Сліже, М. О. (2021) Мінливість термохалинного режиму вод Мексиканської затоки у 2005-2017 роках. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 65-76. ISSN 2311-0902 2616-7271

Ель Хадрі, Юссеф and Берлінський, М. А. and Сліже, М. О. (2021) Cучасні кліматичні зміни в Чорноморському регіоні. Вісник харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (25). pp. 8-19. ISSN 2415-7651

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Мінливість гідрологічних характеристик причорноморських лиманів в умовах регулювання водообміну з морем (на прикладі Тилігульського та Куяльницького лиманів): монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Лопушняк, В. В. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Технології опріснення та очищення води. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021 р., м. Одеса, Україна.

Мунтян, В. І. (2021) Зміни рівня в північно-західній частині Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Олійник, Н. К. (2021) Вплив кліматичних змін на рівень внутрішніх морів на прикладі лиманів північного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П’ятакова, В. Ф. (2021) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (в океанах і морях) : методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів 1-го року денної/заочної форми навчання. Спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Рибалко, Є. С. and Дерик, О. В. (2021) Знебарвлення коралів в результаті зміни клімату. In: Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку.", 21 травня 2021 року, Переяслав, Україна.

Рибалко, Є. С. and П’ятакова, В. Ф. and Дерик, О. В. (2021) Визначення характеристик вертикального розподілу вод та аналіз їх часової мінливості в акваторії проходження Східно-Австралійської течії. In: Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 червня 2021 р., м. Дніпро, Україна. (Unpublished)

Рибалко, Є. С. and П’ятакова, В. Ф. and Дерик, О. В. (2021) Визначення характеристик вертикального розподілу вод та аналіз часової мінливості в акваторії проходження Cхідно – Австралійської течії. In: II міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», 3-4 червня 2021 р., Дніпро, Україна.

Сагайдак, М. М. (2021) Морський вітроенергетичний потенціал північно-західної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сагайдак, М. О. and Берлінський, М. А. (2021) Сучасні зміни контуру берегової лінії оголовків кос Азовського моря. Вісник Одеського національного університету, т.26 (2(39)). pp. 37-48. ISSN 2303-9914

Солонцов, А. І. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Cучасні методи комплексного управління прибережною зоною моря. In: ХХ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса.

Тучковенко, О. А. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Оцінка змін характеристик гідроекологічного режиму Тилігульського лиману під дією кліматичних чинників. Водні біоресурси та аквакультура, 10 (2). pp. 176-186. ISSN 2663-5283

Тучковенко, Ю. С. (2021) Силлабус "Управління науковими проектами" для аспірантів 2 року денної форми навчання. Спеціальність 101 “Екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тучковенко, Ю. С. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Управління науковими проектами" для аспірантів 2 року денної форми навчання. Спеціальність 103 “Науки про Землю”. Освітньо-наукова програма "Гідрометеорологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Тучковенко, Ю. С. and Гаврилюк, Р. В. and Кушнір, Д. В. (2021) Прогнозування океанографічних характеристик в український частині Азово-Чорноморського басейну: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. and Гаврилюк, Р. В. (2021) Розробка складових національної системи морських прогнозів. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд: тези доповідей, 7-9 жовтня 2021, Одеса: Одеський державний екологічний університет.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. and Щипцов, О. А. (2021) Створення програмно-апаратного комплексу оперативного прогнозування океанографічних умов в прибережних районах Чорного моря для підтримки морегосподарського комплексу та Військово-Морських Сил України. In: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України «Наука в південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку», 16 квітня 2021, Одеса : ПНЦ НАН України і МОН України.

Тучковенко, Ю. С. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Гідрофізика, частина 2, розділ "Фізика океану"для бакалаврів 3 року навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Тучковенко, Ю. С. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Гідрофізика, частина 2, розділ "Фізика океану"для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання, спеціальності "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. (2021) Оцінка впливу зміни клімату на складові прісного водного балансу лиманів північно-західного Причорномор’я : тези доповідей. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Чеботарьова, Н. В. and П’ятакова, В. Ф. (2021) Методика дослідження мікропластика в океані. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021 р., м. Одеса, Україна.

Чепурна, В. Ю. and Тучковенко, Ю. С. (2021) Апробація прогнозу вітрового хвилювання при штормових вітрах у відкритій частині Чорного моря. In: ХХ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса.

Шелінговський, Д. В. and Дерик, О. В. (2021) Минуле та сучасне світового розвитку водного транспорту. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Дніпровські читання-2021», 23 грудня 2021 року, Київ, Україна.

This list was generated on Mon Dec 11 15:19:17 2023 UTC.