Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра океанології та морського природокористування" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | І | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш
Number of items: 44.

B

Berlinskyi, N. A. and Cheroy, L. I. (2020) Eutrophication and pollution development in the danube river and coastal marine zone system. Вісник ОНУ. Серія: Географічні та геологічні науки, Т. 25 (1(36)). pp. 11-22. ISSN 2303-9914

Berlinsky, N. A. and Sahaidak, M. O. (2020) Hazardous phenomena in the slides zone of the Ukrainian section in Azov Sea. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 54. pp. 20-29. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

І

Ілікчієв, О. Г. and Тучковенко, Ю. С. (2020) Моделювання впливу природних та антропогенних чинників на евтрофікацію вод північно-західної частини Чорного моря. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Б

Бажак, І. В. (2020) Згінно – нагінні коливання рівня Азовського моря за даними спостережень на станції Маріуполь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бурлуцька, М. Е. and Монюшко, М. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологія суші та океану (розділ "Гідрологія суші") для студентів спеціальності 101 "Екологія" бакалаврів 2 року 3 семестру (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Бажак, І. В. and Гаврилюк, Р. В. (2020) Небезпечні відгінно-нагінні коливання рівня Азовського моря за даними спостережень на станції Маріуполь. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Берлінський, М. А. (2020) Робоча програма. Виробнича практика для магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Волкова, Е. Ю. and Монюшко, М. М. (2020) Забруднення Світового океану пластиком. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Г

Гаврилюк, Р. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Океанологічне забезпечення морегосподарської діяльності. Блок "Довготермінові морські прогнози"" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", магістр І рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Гаврилюк, Р. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Супутниковий моніторинг морського середовища" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", магістр ІІ рік навчання 3 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Гаврилюк, Р. В. and Шакірзанова, Ж. Р. (2020) Силлабус навчальної дисцицпліни "з дисципліни "Гідрологічнні та морські прогнози" для студентів бакалаврів спеціальності 103 ""Науки про Землю", ІV рік навчання 7-8 семестри. [Teaching Resource] (Submitted)

Д

Данєв, Є. В. (2020) Хвильовий режим Азовського моря за даними спостережень на станції Маріуполь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дерик, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрографія морів та океанів" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр ІІІ рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

З

Зазимко, Р. В. and Романенко, С. Е. and Рубан, І. Г. and Іванов, С. В. and Тучковенко, Ю. С. and Дерик, О. В. (2020) Моделювання з високим розділенням складних вітрових умов над північно-західною частиною Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 5-16. ISSN 2311-0902, 2616-7271

К

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2020) Моделювання мінливості гідрологічних характеристик водойми Сасик за різних варіантів її функціонування. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 116-129. ISSN 2311-0902

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2020) Математичне моделювання річної мінливості гідрологічних характеристик у лимані Сасик за умов відновлення водообміну з морем. In: XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020": тези доповідей, 29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернигів, Чернігівський національний технологічний університет.

Колосовський, П. В. (2020) Циркуляція вод та водні маси Мексиканської затоки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Марініна, К. О. (2020) Мінливість газового режиму Чорноморської екосистеми. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Монюшко, М. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Загальна гідрологія. Розділ "Фізична океанологія"" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" бакалаврів ІІ року навчання 4 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

Монюшко, М. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Взаємодія океану та атмосфери" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр ІІІ рік навчання 6 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Марініна, К. О. and Берлінський, М. А. (2020) Фактори формування кисневого режиму Чорноморської екосистеми. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Н

Навалов, Д. В. (2020) Гідрографічна зйомка дна в акваторії Одеського морського порту за період 2018-2019 роки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Попенко, С. Л. (2020) Виконання гідрографічних робіт в акваторіях портів України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П’ятакова, В. Ф. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (в океанах і морях)" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", бакалавр І рік навчання 2 семестр (денна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

П’ятакова, В. Ф. (2020) Програма навчальної практики для студентів 1 року навчання з дисципліни «Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (океанологічні вимірювання)» для вищих навчальних закладів. спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Р

Ратушняк, В. С. and Берлінський, М. А. (2020) Вплив відходів фармацевтичного виробництва на морське середовище. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ратушняк, В. С. and Берлінський, М. А. (2020) Оптимізація днопоглиблювальних робіт на морському шельфі України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

С

Смолінська, І. А. (2020) Коливання рівня в тропічній зоні Тихого океану. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Стоянов, О. С. (2020) Порiвняльнa хaрaктеристикa змiн рiвня в деяких рaйонaх Світового океaну. Мiнливiсть рiвня в Aтлaнтичному океaнi. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Смолінська, І. А. and Рубан, І. Г. (2020) Коливання рівня в деяких районах Тихого океану. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Стоянов, О. С. and Рубан, І. Г. (2020) Коливання рівня в деяких районах Світового океану. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сагайдак, М. А. and Берлінський, М. А. (2020) Гідрографічна вивченість Азовського моря та розвиток досліджень. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Станко, М. І. and Берлінський, М. А. (2020) Cучасні проблеми Кульницького лиману. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" 1 червня – 3 червня 2020 р., Україна, м. Одеса, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сагайдак, М. А. and Берлінський, М. А. (2020) Моніторинг розвитку зсувів на території селища Мелекіне (Мангушський район Донецької області). In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" 1 червня – 3 червня 2020 р., Україна, м. Одеса, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Т

Тучковенко, Ю. С. and Кушнір, Д. В. and Гончаренко, Р. В. and Титюк, Т. Г. and Щипцов, О. А. (2020) Автоматизований модельний комплекс для забезпечення діяльності Військово-Морських Сил України оперативними прогнозами океанографічних умов. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І.Черняховського, 3 (70). pp. 75-83. ISSN 2304-2699

Тучковенко, Ю. С. and Матигін, О. С. and Чепурна, В. Ю. (2020) Прогнозування штормових відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал (25). pp. 105-114. ISSN 2311-0902

Одеський державний екологічний університет (2020) Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка складових національної системи морських прогнозів України» (остаточний, 3-й етап)». 100459.

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. and Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал (25). pp. 127-135. ISSN 2311-0902

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. and Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 127-135. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, Ю. С. and Матигін, О. С. and Чепурна, В. Ю. (2020) Прогнозування штормових відгінно-нагінних коливань рівня моря в портах Одеського району північно-західної частини Чорного моря. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 105-114. ISSN 2311-0902, 2616-7271

У

Удуденко, Г. С. and Берлінський, М. А. (2020) Зміна рівня моря на українському узбережжі в сучасний період. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ" Україна, м. Одеса 2020, 1-3 червня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ч

Чепурна, В. Ю. and Тучковенко, Ю. С. (2020) Апробація короткострокового фізико-статистичного методу прогнозу рівня моря у порту Південний. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. and Погорелова, М. П. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологічні та морські прогнози" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" бакалаврів 4 року навчання 7-8 семестрів (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. and Погорелова, М. П. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Гідрологічні та морські прогнози" для студентів бакалаврів спеціальності 103 "Науки про Землю", V рік навчання (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Oct 5 16:17:30 2022 UTC.