Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра океанології та морського природокористування" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | M | P | T | А | Б | В | Г | Д | К | М | Р | С | Т | Ю
Number of items: 29.

I

Ivanov, Sergiy and Pavlova, Hanna and Palamarchuk, Julia and Ruban, Igor (2015) Marine aerosols impact on atmospheric characteristics over ocean surface in frontal zones. Geophysical Research Abstracts, 17. pp. 1-12.

M

Martin, A. and Lloret, J. and Velasco, J. and Bello, C. and Lillebø, A. I. and Sousa, A. I. and Soares, M. and Tuchkovenko, Yu. S. and Tuchkovenko, O. A. and Warzocha, J. and Kornijow, R. and Gromisz, S. and Drgas, A. and Szymanek, L. and Margonski, P. (2015) Lagoons response using key bio-indicators and implications on ecological status (WFD). In: Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, London, pp. 167-178. ISBN 9781780406282

P

Palamarchuk, Julia and Mahura, Alexander and Ivanov, Sergiy and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2015) Weather sensitivity to aerosol influence over the Baltic countries. In: Конференція, Prague.

Palamarchuk, Julia and Ivanov, Sergiy and Baklanov, Alexander and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2015) Aerosol effects on the physical weather in the HARMONIE model. In: Конференція, 2015, Женева.

Palamarchuk, Iuliia and Mahura, Alexander and Ivanov, Sergiy and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2015) Aerosol impact on atmospheric meso-scale circulation over the Baltic region : A HARMONIE model case study and verification versus radar data. In: Конференція, 2015, Женева.

Pavlova, Hanna and Palamarchuk, Iuliia and Ruban, Igor and Ivanov, Sergiy (2015) The impact of marine aerosols on atmospheric characteristics over ocean surface in frontal zones. In: Конференція, 2015, Женева.

Palamarchuk, Julia and Baklanov, Alexander and Mahura, Alexander and Ivanov, Sergey and Ruban, Igor and Pavlova, Hanna (2015) Aerosol effects on the physical weather in the Harmonie model. In: Конференція, 2015, Женева.

T

Tuchkovenko, Yu. and Khokhlov, V. (2015) Modelling climate change impact on hydroecological conditions of the Tyligulskyi Liman lagoon (north-western coast of the Black Sea) : Abstracts. In: HyMex-Baltic Earth Workshop “Joint regional climate system modelling for the European sea regions”, 5-6 November 2015, Rome (Italy).

А

Адобовский, В. В. and Краснодембский, Э. Б. (2015) Гидрометеорологические условия в прибрежной зоне Одесского региона в 2013–2014 гг. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. p. 134. ISSN 2311-0899

Б

Берлинский, Н. А. (2015) Устьевые области как особый географический объект. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 20 (1). pp. 41-55. ISSN 2303-9914

Берлинский, Н. А. (2015) Состояние донных отложений Черноморского шельфа. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 18-22. ISSN 2311-0899

Берлинский, Н. А. and Холопцев, А. В. and Морозов, В. Н. (2015) Изменчивость характеристик Дуная как фактор термической трансформации средиземноморских воздушных масс. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна серія «Екологія», 13 (13). pp. 1-7.

В

Волошина, О. В. and Монюшко, М. М. (2015) Впровадження польського досвіду у створення міжгалузевих індівідуальних студій у вищих навчальних закладах України. In: Ювілейна ХХ міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців" частина 1, 23-24 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Г

Гаврилюк, Р. В. and Корнилов, С. В. (2015) Сгонно-нагонные колебания уровня в акваториях портов северо-западной части Черного моря и их изменения в современный климатический период. Судовождение (Shipping&Navigation), 25 (25). pp. 48-57. ISSN 2306-5761

Д

Даниленко, О. О. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання „Океанологія шельфових морів та прибережних вод" Змістовний модуль "Динаміка прибережної зони". ОДЕКУ, Одеса.

К

Кравчук, Ю. А. and Берлінський, М. А. (2015) Вплив гідрологічних і кліматичних факторів на гирлову область Дністра і Кубані. In: 4 міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 03-04 грудня 2015 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Кушнір, Д. В. and Тучковенко, Ю. С. (2015) Моделювання впливу водообміну з морем на мінливість гідрологічних характеристик Тилігульського лиману. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип.: Гідроекологія, 64 (3-4). pp. 384-388.

М

Монюшко, М. М. (2015) Проект створення науково-освітнього центру морських досліджень з планування розвитку прибережної зони Азово-чорноморського басейну на базі кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ. In: Ювілейна ХХ міжнародна науково -методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців" частина 2, 23-24 квітня 2015 року, Україна, м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Михайлов, В. И. and Монюшко, М. М. and Маляс, А. О. and Капочкина, А. Б. (2015) Анализ диагностических и прогностических методов оценивания экологического состояния акваторий. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (39). pp. 24-31. ISSN 2306-5680

Монюшко, М. М. (2015) Особенности распределения биогенных веществ в различных акваториях Северной Атлантике. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 242-249. ISSN 2311-0902

Р

Рубан, І. Г. (2015) Конспект лекцій. Вплив кліматичних змін на галузі економіки України. [Teaching Resource] (Submitted)

Рубан, І. Г. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних робіт „Вплив кліматичних змін на галузі економіки України” (модуль "Кліматичні зміни у морському середовищі"). ОДЕКУ, Одеса.

Рубан, І. Г. (2015) Поля солоності ПЗЧМ : Довідковий посібник. ОДЕКУ, Украина.

С

Сахненко, О. І. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання та виконання контрольної роботи з дисципліни „Технічні засоби та методи обробки океанологічної та гідрографічної інформації”. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тучковенко, Ю. С. and Богатова, Ю. И. and Тучковенко, О. А. (2015) Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 126-133. ISSN 2311-0899

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. and Богатова, Ю. І. (2015) Сучасний гідрохімічний режим Тилігульського лиману. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім.В.Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. вип.: Гідроекологія, 3-4 (64). pp. 660-664.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнир, Д. В. and Лобода, Н. С. (2015) Оценка влияния условий водообмена с морем на изменчивость уровня и солености воды в Тилигульском лимане. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 232-241. ISSN 2311-0902

Ю

Юза, М. К. and Берлінський, М. А. (2015) Вплив антропогенних факторів на гирлову область Дуная. In: 4 міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 03-04 грудня 2015 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. and Берлинский, Н. А. (2015) Верификация модели распространения взвеси при дампинге грунта на морской подводный отвал. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 30-39. ISSN 2311-0902

This list was generated on Wed Oct 5 16:20:28 2022 UTC.