Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра загальної та теоретичної фізики" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | А | Б | Г | К | Н | Т | Ц | Ч | Ш
Number of items: 29.

G

Gerasymov, O. I. (2020) Environmental safety technologies. Handbook. Odesa State Environmental University, Odesa. (Submitted)

Gerasymov, O. I. and Spivak, A. Ya. (2020) On the wave transmission in a gently perturbed weakly inhomogeneous non-linear force chain. Ukrainian Journal of Physics, 65 (11). pp. 1008-1016. ISSN 2071-0194

Gerasymov, O. I. and Andrianova, I. S. (2020) Radiation safety: Textbook | Радіаційна безпека: Підручник (англійською мовою). Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-138-0

А

Андріанова, І. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізика" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" освітня програма Гідрометеорологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андріанова, І. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізика" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю", Освітня програма "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource]

Алієва, А. Р. (2020) Ідентифікація радіонуклідного вмісту промислової продукції за допомогою віртуального - спектрометра «ГаммаЛаб». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Б

Блищик, І. А. (2020) Вплив кліматичних змін на стан регіональної радіаційної безпеки. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Г

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2020) Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами. Доповіді Національної академії наук України, 3. pp. 36-46. ISSN 1025-6415

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 1) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 3) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" (частина 1) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Теоретичні основи фізики іонізуючого випромінювання" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Андріанова, І. С. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" (частина 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Кудашкіна, Л. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Фізика складних, нелінійних, нерівноважних систем довкілля" для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Силлабус з дисципліни "Фізика" для бакалаврів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 5) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Кільян, А. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Співак, А. Я. and Кільян, А. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи технологій захисту навколишнього середовища" (частина 4) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Курятников, В. В. and Сідлецька, Л. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Технології захисту навколишнього середовища" для магістрів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасимов, О. І. and Співак, А. Я. (2020) Окремі задачі фізики м'якої матерії. Видавничий дім "Гельветика", Одеса. ISBN 978-966-992-202-1

К

Кібяков, В. І. (2020) Технології дезактивації радіаційно забруднених матеріалів та середовищ із використанням оксиду графена у топологічних фазах. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Курятников, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи радіаційної безпеки" (частина 2) для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Настасюк, В. А. and Співак, А. Я. (2020) Бази даних у захисті навколишнього середовища : Методичні вказівки до лабораторних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Турчин, В. С. (2020) Хвильовий моніторинг домішкових компонентів в дискретних системах: розв’язувані моделі. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ц

Цушко, В. Є. (2020) Електрофоретичні технології маніпулювання мікро-механічними конгломераціями. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Чувальська, М. Г. (2020) Потенційні ризики спорудження АЕС у прибирежних регіонах. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ш

Шалоумов, Ю. М. (2020) Технології створення захисних екранів мікро-механічних сумішей. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

This list was generated on Fri Sep 30 13:39:14 2022 UTC.