Eprints Repo

Items where Division is "Відділ аспірантури та докторантури" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | Ж | З | К | М | П | С | Т | Ф
Number of items: 15.

Є

Єрмоленко, Н. С. (2015) Просторово-часові характеристики посух в Україні за сучасних кліматичних умов. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Хохлов В. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Б

Божок, Ю. В. (2015) Річний та меженний стік річок північно-західного Причорномор’я в умовах змін клімату. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси,гідрохімія. Науковий керівник: Лобода Н. С., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Блищик, Д. В. (2015) Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимої пшениці в осінньо-зимовий період на півдні України. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Феоктістов П. О., к.б.н. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Г

Горун, В. В. (2015) Оптимизация дампинга грунтов на украинской части шельфа черного моря, специальность 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов Научный руководитель: Юрасов С. Н., к.т.н., доцент. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2015) Економіко-організаційні засади забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування. Спеціальність 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища . Науковий керівник: Купінець Л. Є., д.е.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

З

Зубкович, С. О. (2015) Взаимосвязь стихийных гидрометеорологических явлений и ветровых аномалий над восточной Украиной. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель: Ивус Г. П., к.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

К

Кибальчич, И. А. (2015) Особенности общей циркуляции атмосферы и их влияние на формирование температурных аномалий в Украине. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель Полонский А. Б., д. геогр. наук, проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

М

Марінін, Є. І. (2015) Ризики пошкодження винограду заморозками на території північно-західного Причорномор'я. Спеціальність 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Ляшенко Г. В., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

П

Погорелова, М. П. (2015) Науково-методична база для нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.Науковий керівник Гопченко Є.Д., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

С

Семенова, І. Г. (2015) Синоптичні та кліматичні умови формування посушливих явищ в Україні. Спеціальність 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий консультант: Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Post-Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Сущенко, А. І. (2015) Особливості формування полів приземної температури повітря й атмосферного тиску у західному секторі південної півкулі та їх зв'язок з явищем Ель-Ніньо. Спеціальность 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник Сєрга Е. М., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Т

Толмачева, А. В. (2015) Агроклиматическая оценка условий возделывания сои в Украине. Специальность 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. Научный руководитель: Полевой А. Н., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Терновський, В. Б. (2015) Спектроскопія важких рідбергівських атомів та релятивістський квантовий хаос. Спеціальність 01.04.05 – оптика та лазерна фізика. Науковий керівник: Глушков О. В., д.ф.-м.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Траскова, А. В. (2015) Розрахункові характеристики весняного водопілля в басейні річки Дністер. Спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. Науковий керівник Овчарук В. А., к.геогр.н., доц. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Ф

Флоря, Л. В. (2015) Агрокліматична оцінка вирощування зернових культур в північно-західному Причорномор'ї. Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Науковий керівник: Польовий А. М., д.геогр.н., проф. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Fri Sep 30 03:27:24 2022 UTC.