Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра метеорології та кліматології" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Н | О | С | Т | Х
Number of items: 12.

Б

Боровська, Г. О. (2022) Регіональна синоптика : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти рівня магістр денної та заочної форм навчання, спеціальність 103 Науки про Землю, освітньо-професійна програма “Метеорологія і кліматологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гончарова, Л. Д. (2022) Багатовимірний статистичний аналіз: силлабус для магістрів з "Науки про Землю" ІІ року навчання заочної форми. [Teaching Resource]

Н

Нажмудінова, О. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Авіаційна та супутникова метеорологія», блок «Супутникова метеорологія» на тему "Хмарність тропічної зони". [Teaching Resource]

Недострелова, Л. В. (2022) Метеорологія i кліматологія (Розділ I Метеорологія): методичні вказівки по виконанню практичних робіт для молодших бакалаврів екологів ІІ року навчання. [Teaching Resource]

О

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113292 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Комплексний метод ймовірноснопрогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін. Дослідження сучасних умов формування екстремальних гідрологічних явищ на річках півдня України (в межах зони недостатньої водності) та аналітичний огляд сучасних вітчизняних та закордонних досліджень в галузі розрахунків та прогнозів характеристик паводків та межені (проміжний)». 14.06.2022.

С

Семергей-Чумаченко, А. Б. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Мезометеорологія та наукастинг» за темою «Побудова та аналіз годографа для випадку глибокої конвективної системи». [Teaching Resource] (Submitted)

Степаненко, С. М. and Хоменко, І. А. (2022) Щодо концепції розвитку системи кліматичного обслуговування в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 5-19. ISSN 2616-7271

Сєрга, Е. М. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Статистичні методи дослідження в екології". [Teaching Resource]

Т

Тучковенко, Ю. С. and Хохлов, В. М. and Лобода, Н. С. (2022) Вплив змін клімату на водний баланс квазізакритих лиманів північно-західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 32-47. ISSN 2616-7271

Х

Хоменко, І. А. and Волошина, О. В. (2022) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни „Геофізика з основами астрономії” (розділ „Основи астрономії”) для бакалаврів І року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Хохлов, В. М. and Замфірова, М. С. (2022) Проекції режиму опадів для території України в найближче тридцятиріччя. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 63. pp. 54-60.

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113076 Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Зміни клімату та їх вплив на гідрологічний та гідроекологічний режими лиманів північно-західного Причорномор'я (остаточний)". 30.05.2022.

This list was generated on Wed Oct 5 16:20:07 2022 UTC.