Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра метеорології та кліматології" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Н | П | С | Х
Number of items: 29.

K

Khomenko, I. A. (2012) Meteorological conditions of ice and snow accretion formation in the Ukraine. Proceedings of the 16th International Road Weather Conference, 5. pp. 1-5.

Є

Єрмоленко, Н. С. and Хохлов, В. М. (2012) Порівняння просторово-часових характеристик посух в Україні на початку та наприкінці ХХ сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 65-72. ISSN 2311-0902

І

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Агайар, Е. В. (2012) Методичні вказівки для лабораторної роботи з дисципліни «Авіаційна метеорологія» на тему «Побудова та аналіз вертикальних розрізів атмосфери за маршрутом польоту». ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Гурська, Л. М. (2012) Короткострокові прогнози погоди: методичні вказівки для лабораторної роботи на тему:«Прогноз граду». ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. and Хоменко, Г. В. (2012) Результати чисельного моделювання фронтогенезу і сильних опадів. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 86-92. ISSN 2311-0902

Івус, Г. П. and Хоменко, Г. В. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Гурська, Л. М. (2012) Метеорологічні та синоптичні умови забруднення атмосферного повітря міста Одеса. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 28-35. ISSN 2311-0902

Івус, Г. П. and Семергей-Чумаченко, А. Б. and Гурська, Л. М. (2012) Авіаційна метеорологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання міжсесійної контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Івус, Г. П. (2012) Спеціалізовані прогнози погоди - Підручник. ОДЕКУ, Одеса.

А

Амбросов, С. В. and Серга, Э. Н. and Мансарлийский, В. Ф. and Кольцова, Н. Ю. (2012) Баланс углового момента земли и атмосферные радиоволноводы: элементы нестационарной теории. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 234-239. ISSN 2311-0899

Б

Борисова, С. В. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, Е. В. and Томашпольская, Ю. Н. (2012) Динамика климатических и биоклиматических показателей в горных районах Украины. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 5-16.

В

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. (2012) Клімат України: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса.

Врублевська, О. О. and Катеруша, Г. П. (2012) Клімат України та прикладні аспекти його використання: навчальний посібник. Екологія, Одеса.

Г

Гончарова, Л. Д. and Галич, Є. А. and Школьний, Є. П. (2012) Багатовимірний аналіз метеорологічних полів та атмосферних процесів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Грушевский, О. Н. and Мищенко, Н. М. (2012) О некоторых физических механизмах эволюции блокирующего антициклона в период формирования аномальных погодных условий летом 2010 года. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 41-49. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Семенова, І. Г. (2012) Науково-методичні підходи до врахування глобальних змін клімату при розрахунках максимального стоку річок. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 141-150. ISSN 2311-0899

Галич, Е. А. and Сущенко, А. И. (2012) Особенности метеорологических полей в регионе формирования явления Эль-Ниньо. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 124-130. ISSN 2311-0899

Д

Данова, Т. Є. and Прокоф’єв, О. М. (2012) Характеристики вологовмісту та інтенсивності вологопереносу над антарктичним материком. Наукові праці українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 262. pp. 53-58.

Н

Нажмудінова, О. М. (2012) Довгострокові прогнози погоди: методичні вказівки для практичної роботи на тему «Розрахунки індексів циркуляції». ОДЕКУ, Одеса.

Недострелова, Л. В. (2012) Вертикальний розподіл енергетичних ресурсів атмосфери в період блокування. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 119-127. ISSN 2311-0902

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. and Боровська, Г. О. (2012) Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні ресурси та продуктивність озимої пшениці в Луганському регіоні. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 135-146. ISSN 2311-0902

С

Степаненко, С. Н. and Волошин, В. Г. and Курышина, В. Ю. and Головатюк, Н. Д. (2012) Метод расчета температуры подстилающей поверхности по стандартным метеорологическим наблюдениям. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 76-85. ISSN 2311-0902

Семенова, И. Г. (2012) Метеорологические и синоптические условия засухи в Украине осенью 2011 г. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 58-64. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. М. and Сербов, М. Г. and Тучковенко, Ю. С. and Польовий, А. М. and Бубнов, І. В. (2012) Одеському гідрометеорологічному інституту - Одеському державному екологічному університету - 80 років. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 5-19. ISSN 2311-0902

Степаненко, С. М. (2012) Динаміка та моделювання клімату: підручник. Екологія, Одеса.

Семенова, І. Г. (2012) Мезометеорологія та наукастинг: методичні вказівки "Технологія наукастингу". ОДЕКУ, Одеса.

Х

Хохлов, В. М. and Міщенко, Н. М. (2012) Спеціалізовані прогнози погоди: методичні вказивки до самостійної роботи студентів та виконання міжсесійних контрольних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Хоменко, Г. В. and Хохлов, В. М. and Бондаренко, В. М. (2012) Практикум з гідродинамічних методів прогнозу погоди - Навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Хохлов, В. М. and Єрмоленко, Н. С. (2012) Просторово-часова мінливість посух в східноєвропейському секторі в умовах глобальних змін клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 128-134. ISSN 2311-0902

Хохлов, В. М. and Мосьпан, Н. О. (2012) Верифікація прогнозів середньомісячної температури ансамблем моделей проекту ENSEMBLES. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 93-100. ISSN 2311-0902

This list was generated on Wed Oct 5 15:27:33 2022 UTC.