Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | K | P | А | В | Г | Д | К | Л | М | П | Р | С | Т | Х | Ц | Я
Number of items: 46.

I

Irtyshceva, Іnna and Pavlenko, Olena and Kramarenko, Iryna and Nadtochiy, Iryna and Boiko, Yevheniia and Zavhorodij, Kostjantyn and Hryshyna, Natalia and Ischenko, Olena (2022) Environmental Security of Territories: Challenges of Today and Guidelines for Strengthening in War. Journal of Environmental Management and Tourism, XIII (5(61)). pp. 1229-1239. ISSN 2068-7729

K

KONOVALYUK, Iryna and KNYAZ, Svyatoslav and KUCHER, Lesia and Pavlenko, Olena and SHAUDA, Oxana and KOSOVSKA, Vira and MOSKVYAK, Yaroslava (2022) DEVELOPING A MONITORING SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES’ PROPENSION TO BANKRUPTCY. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22 (1). pp. 341-350. ISSN 2285-3952

Kozlovtseva, Valentyna and Hutsaliuk, Oleksii and Bondar, Iuliia (2022) Transformational Changes in the Trade Cooperation of Ukraine in the Context of the Development of International Economic Relations. In: Innovations for Achieving the Sustainable Development Goals: Science, Education and Economics. Ljubljana School of Business, Ljubljana, Slovenia, pp. 223-241. ISBN 978-961-7110-04-3

P

Pavlenko, Olena and Rozmaryna, Albina and Vitenchuk, K. O. and Chaban, S. P. (2022) Ways to imprrove environmental branding. SWorldJournal (11). pp. 115-121. ISSN 2663-5712

А

Абдуллаєв, З. Т. оглу (2022) Шляхи ефективного використання основних фондів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алакбарова, Л. М. гизи (2022) Вдосконалення стилю керівництва та організаційної культури на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аллахвердієв, К. Х. (2022) Аналіз організаційної структури ТОВ «Авангард». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аллахвердієв, Р. М. огли (2022) Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

В

Венгер, О. С. (2022) Електронні вибори в Україні: проблеми та перспективи. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Г

Гашімов, І. Е. оглу (2022) Вдосконалення процесів системи менеджменту якості. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Герасименко, О. А. (2022) Вплив військових дій на епідеміологічний стан екологічних систем. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Головіна, О. І. (2022) Економічний аналіз : Методичні вказівки до практичних занять для студентів ІII курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» усіх форм навчання. [Teaching Resource]

Гусейнзаде, Д. А. оглу (2022) Удосконалення організаційної структури управління підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Джамалов, Д. Р. (2022) Оцінка впровадження екологічного менеджменту на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дмитрієнко, А. С. (2022) Шляхи попередження і подолання конфліктів в організації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Домаскін, Д. О. (2022) Моніторинг представленості продукції як важіль управління продажами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дорощук, Є. О. (2022) Передумови створення інфраструктури ринку екологічних інновацій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дробіна, М. В. (2022) Організація системи фінансового менеджменту на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Каримова, К. В. (2022) Сучасні тенденції побудови організаційних структур управління. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карпинський, М. О. (2022) Маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі як основа ефективного просування бренду. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колонтай, С. М. (2022) Публічне управління та адміністрування. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Інноваційно-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності" (073 бакалавр заочна). [Teaching Resource]

Колонтай, С. М. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (рівень вищої освіти - бакалавр). ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Курбанмурадова, М. (2022) Діяльність фінансового менеджера у туристичному бізнесі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Л

Линник, О. В. (2022) Шляхи підвищення ефективності діяльності менеджера з продажу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Міллер, В. В. (2022) Маркетингові дослідження конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Павленко, О. П. and Венгер, О. С. (2022) Інформаційні системи в управлінні: Методичні вказівки до лабораторних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко О.П. (2022) Свідоцтво на авторські права на письмовий твір наукового характеру Системне управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектору економіки. №114343.

Павленко, О. П. and Розмарина, А. Л. and Головіна, О. І. and Козловцева, В. А. and Колонтай, С. М. and Смірнова, К. В. and Жавнерчик, О. В. and Тюлькіна, К. О. and Соколовська, В. О. and Венгер, О. С. and Єгоращенко, І. В. and Андрущенко, О. С. and Венгер, О. С. and Вайчютє, С. О. (2022) Системне управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектору економіки. ["eprint_fieldopt_monograph_type_redact" not defined]. ФОП Швець В.М., Миколаїв, Україна.

Павленко, О. П. and Хоу, Б. (2022) Екологічна стійкість національних економічних систем в сучасних умовах. Український журнал прикладної економіки та техніки, 7 (2). pp. 183-189. ISSN 2415-8453

Прокопенко, А. В. (2022) Управління готельно-ресторанним бізнесом. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Р

Розмарина, А. Л. (2022) Державне та регіональне управління: Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Розмарина, А. Л. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки" (281 стаціонар). [Teaching Resource]

Рязанова, А. Є. (2022) Принципи та методи побудови системи адаптації персоналу в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Саковський, Д. С. (2022) Шляхи покращення організаційного клімату для забезпечення ефективної роботи персоналу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Смірнова, К. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Брендинг» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» (рівень вищої освіти - магістр). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Інноваційне управління" (073, 281 стаціонар/заочно). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент" (122 стаціонар/заочно). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (рівень вищої освіти - бакалавр). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "PR Менеджмент" (073 заочно). [Teaching Resource]

Смірнова, К. В. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "PR Менеджмент" (281 заочно). [Teaching Resource]

Т

Темірева, О. Д. (2022) Особливості та перспективи використання громадського бюджету для активізації територіальних громад. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Х

Хошмурадова, Г. (2022) Маркетинг як інструмент управління туристичною фірмою. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ц

Царан, І. В. (2022) Підвищення ефективності управлінських рішень. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Я

Яркіна, В. Г. (2022) Розробка бізнес плану створення нового бізнесу в сфері послуг. In: ХХІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Яценко, К. С. (2022) Побудова ефективних взаємовідносин в організації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 15:00:47 2022 UTC.