Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Еколого-економічний факультет > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" та Рік: 2020

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: K | P | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш
Число елементів: 94.

K

Kozlovtseva, Valentyna (2020) Balanced territorial economic development in the conditions of providing stability of human resources management. Economics. Ecology. Socium., 3 (4). с. 58-66. ISSN 2616-7107

Kozlovtseva, Valentyna (2020) Organizational and economic tools for the development of environmental entrepreneurshi. International Journal of Management (IJM), 6 (11). с. 334-350.

P

Pavlenko, Olena (2020) Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system. Arctic, 73 (3). с. 128-147. ISSN 0004-0843

Pavlenko, Olena, Rozmarina, Albina, Yuzva, Iryna (2020) Management and administration in the field of educational servicesin the process of historical development of society. Звіт за проектом. The Academy of Management and Administration, Opole,Poland.

І

Ібрагімлі, І. Д. (2020) Вплив маркетингу на розвиток рекреаційно-туристичної діяльності. thesis, ОДЕКУ.

Ісгандаров, Е. Е. (2020) Пошук резервів зростання виробництва та реалізації продукції підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Ісмаїлов, Е. А. (2020) Екологічний маркетинг у сільському господарстві України. thesis, ОДЕКУ.

Ішанкулов, Ш. (2020) Організаційні шляхи та економіко-екологічні умови розвитку аквакультури. thesis, Одеку.

А

Абдуллаєв, Н. (2020) Інновації у розвитку рекреаційних територій Одеси. thesis, ОДЕКУ.

Агалакова, І. В. (2020) Розробка маркетингової політики закладу вищої освіти в умовах ринку. thesis, ОДЕКУ.

Агамалієв, С. І. (2020) Економіко-екологічні фактори зміни клімату в басейні Дністра. thesis, ОДЕКУ.

Агамі, М. С. (2020) Напрямки забезпечення прибуткової діяльності сучасного підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Айдинли, А. (2020) Обгрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності. thesis, ОДЕКУ.

Алієв, К. Ш. (2020) Розробка пропозицій щодо підвищення енергоефективності напідприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Алієв, М. Б. (2020) Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності. thesis, ОДЕКУ.

Алієв, Н. Т. (2020) Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Алієв, Т. В. (2020) Аналіз управління суб'єктами туристичного бізнесу. thesis, ОДЕКУ.

Ахмадалієв, А. (2020) Впровадження заходів щодо стабілізації розвитку підприємства в ринкових умовах. thesis, ОДЕКУ.

Б

Бавер, О. С. (2020) Оцінка перспектив будівництва маломірних плавзасобів для потреб рекреації та відпочинку на воді в Одеському регіоні. thesis, ОДЕКУ.

Багирли, А. Е. (2020) Інформаційне забезпечення сучасного процесу управління як невід’ємний аспект діяльності керівника. thesis, ОДЕКУ.

Багірова, Т. І. (2020) Регіональна політика розвитку івентивного туризму. thesis, ОДЕКУ.

Базюк, Д. С. (2020) Якість продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності. thesis, ОДЕКУ.

Болюх, А. В. (2020) Бюджетування на підприємстві. thesis, Одеку.

Бондар, В. В. (2020) Розробка програми заходів з ліквідації екологічних загроз, повязаних із аварією танкеру Делфі. thesis, ОДЕКУ.

В

Вайчутє, С. (2020) Вплив кліматичних змін на пожежну безпеку в Причорноморському регіоні. thesis, ОДЕКУ.

Веліханов, В. (2020) Аналіз перспективних напрямків місцевих пасажирських морських перевезень. thesis, ОДЕКУ.

Венгер, О. С. (2020) Розвиток лідерства в системі публічного управління. thesis, Одеку.

Веселовська, В. В. (2020) Зарубіжний досвід розвитку сфери туризму та перспективи його впровадження в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Г

Газібар, С. І. (2020) Проблеми та перспективи регіонального управління в сучасних умовах. thesis, ОДЕКУ.

Гасанов, Р. В. (2020) Інформаційне забезпечення управління підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Головей, А. С. (2020) Лікувальні грязі та ропа одеських лиманів та перспективні можливості їх використання. thesis, Одеку.

Горбаненко, О. В. (2020) Розробка концепції економії холодної води для НЛК –2. thesis, ОДЕКУ.

Грибов, І. Є. (2020) Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища компанії ТОВ «Тренд». thesis, ОДЕКУ.

Губадов, Р. Т. (2020) Аналіз управліня суб'єктами туристичного бізнесу. thesis, ОДЕКУ.

Гінкул, Ю. О. (2020) Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. thesis, ОДЕКУ.

Д

Дадашов, Е. К. (2020) Аналіз конкурентних переваг підприємства завод «Укрмашпром». thesis, ОДЕКУ.

Джафаров, М. С. (2020) Державно-приватне партнерство у сфері морських досліджень. thesis, ОДЕКУ.

Джафаров, Р. І. (2020) Дослідження системи оплати стимулювання праці персоналу торгового підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Душенкова, А. А. (2020) Кредитна політика підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2020) Державна служба. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Жавнерчик, О. В. (2020) Психологія управління. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

К

Камілов, Р. Х. (2020) Організація праці на підприємстві та її вдосконалення в ринкових умовах. thesis, ОДЕКУ.

Карімов, А. Р. (2020) Управління ефективностю діяльності підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Кирилюк, К. Є. (2020) Зарубіжний досвід розвитку рекреаційно-туристичної діяльності та перспективи його впровадження в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Козловцева, В. А. (2020) Перспективи розвитку «зеленої» енергетики на території україни в умовах глобальної рецесії. In: IX Міжнародна науково-практична конференція вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, 14 травня 2020 року, м. Одеса.

Козловцева, В. А., Гуцалюк, О. М., Носатов, І. К. (2020) Впровадження міжнародних стандартів в системи управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг. "Науково-виробничий журнал "" Держава та регіони"" Серія: Економіка та підприємництво", 115 (4). с. 134-140. ISSN 1814-1161

Козловцева, В. А., Назарова, Д. В. (2020) Окремі проблемні аспекти генезису сталого лісокористування в Україні. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 21-22-травня 2020 року.

Колонтай, С. М. (2020) Статистика. МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Л

Лук’яненко, Р. В. (2020) Вивчення особливостей аналізу і проектуванняорганізаційної структури підприємства ТОВ "Оскар. thesis, ОДЕКУ.

М

Мамедзаде, А Л. (2020) Оптимізація системи планування на підприємстві у сучасних умовах. thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, С. А. (2020) Управління інвестиціями на підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Маммадов, М. М. (2020) Впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу на підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Мартинюк, В. О. (2020) Шляхи ефективності діяльності підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Мар’янов, І. Д. (2020) Механізм формування компенсаційних відшкодувань за дію на довкілля при проектуванні будівельних робіт. thesis, Одеку.

Мерлані, К. (2020) Шляхи вдосконалення організаційної структурина підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Мехдієв, Н. А. (2020) Шляхи, умови та перспективи розвитку аквакультури. thesis, ОДЕКУ.

Мехдієва, Б. С. (2020) Управління фінансовою стійкістю підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Мунтян, В. І. (2020) Розробка бізнес-плану відповідно Програми кредитів для малого бізнесу у напрямку будівництва маломірних плавзасобів. thesis, ОДЕКУ.

Мустафаєва, Х. Н. (2020) Економічні та екологічні проблеми дампінгу. thesis, ОДЕКУ.

Н

Навроцька, М. А. (2020) Ситуаційний аналіз збутової діяльності підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Наджафов, А. Г. (2020) Кризовий менеджмент в стратегії розвитку підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Назарова, Д. В. (2020) Мотивація персоналу як найважливіший фактор підвищенняефективності управлінської діяльності підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Нерубащенко, О. М. (2020) Теоретичні аспекти стратегічного управління на підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Новіков, В. О. (2020) Управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах. thesis, ОДЕКУ.

Нурієва, А. Г. (2020) Сучасні тенденції і принципи формування структур управління організацією. thesis, ОДЕКУ.

О

Омаров, Т. М. (2020) Аналіз господарської діяльності підприємства. thesis, ОДЕКУ.

П

Павленко, О. П., Жавнерчик, О. В. (2020) Методологічні засади управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектора національної економіки. Звіт за проектом. Олді-плюс, Херсон.

Павленко, О. П., Розмарина, А. Л., Венгер, О. С. (2020) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. The 6thInternational scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”. с. 994-1002. ISSN 978-92-9472-193-8

Павленко, Ю. С. (2020) Поліпшення результативності діяльності підприємства в сучасних умовах. thesis, ОДЕКУ.

Р

Расулов, Р. Н. (2020) Дослідження процесу прийняття групових управлінських рішень в організації. thesis, ОДЕКУ.

Рябоконь, Л. М. (2020) Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. thesis, ОДЕКУ.

С

Самедлі, К. Р. (2020) Ефективність менеджменту організації та способи її оцінки. thesis, ОДЕКУ.

Самедов, С. Г. (2020) Оцінка інмустиційної привабливості підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Сатторова, Г. М. (2020) Забезпечення ефективності функціонування підприємства в умовах ринку. thesis, ОДЕКУ.

Саядов, Е. М. (2020) Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Смірнова, К. В. (2020) Менеджмент і адміністрування. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Смірнова, К. В. (2020) ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ. In: Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції, 14 травня 2020 р., м. Рівне: НУВГП.

Смірнова, К. В. (2020) ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМАРОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. In: Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти, 25 квітня 2020 р., м. Запоріжжя.

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент" (073 стаціонар). ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування" (073 стаціонар). ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Кадровий менеджмент"(281 стаціонар). ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Менеджмент і адміністрування" (281 стаціонар). ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2020) Силлабус з навчальної дисципліни "Інноваційне управління в публічному секторі" (281 стаціонар). ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2020) PR МЕНЕДЖМЕНТ. Методичні ваказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Смірнова, К. В., Чабанюк, А. С. (2020) РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУВ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕАЛІЯХ. In: Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку, 25 квітня 2020 р., м. Київ.

Стоянова, Л. О. (2020) Кадрова політика в місцевих органах виконавчої влади. thesis, ОДЕКУ.

Сусід, Ю. І. (2020) Формування іміджу керівника в органах виконавчої влади. thesis, ОДЕКУ.

Т

Тагієв, Д. М. (2020) Роль бізнес-планування у діяльності підприємства. thesis, ОДЕКУ.

У

Урідія, С. М. (2020) Екологізація залізничного транспорту: інституційні проблеми та економічні інструменти. thesis, ОДЕКУ.

Ф

Фаєр, І. А. (2020) Шляхи підвищення ефективності управління трудовими ресурсами на підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Х

Хоу, Б. (2020) Проблеми та перспективи відродження курортно-рекреаційних територій. thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чабанюк, А. С. (2020) Маркетингова діяльність організації в конкурентному середовищі. thesis, Одеку.

Чорногор, Н. Г. (2020) Шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів на підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шамістанли, А. Г. (2020) Оцінка ефективності використання рекламних носіїв на підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Wed Dec 2 02:42:12 2020 MSK.