Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Еколого-економічний факультет > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" та Рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: K | P | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | П | Р | С | Т | Ч | Я
Число елементів: 68.

K

Kozlovtseva, Valentyna (2019) Problems of Commercialization of Environmental Innovations at Industrial Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE, 4 (8). с. 11216-11220. ISSN 2277-3878

P

Pavlenko, Olena (2019) Modeling of Options of Providing Entrepreneurship Entities Competitiveness on The Basis of Innovation Clusters Development. 34th IBIMA Conference, 1. с. 7319-7323. ISSN 978-0-9998551-3-3

Pavlenko, Olena, Heorhiadi, Nelli (2019) Improvement of integrated enterprise management systems. Звіт за проектом. Baltija Publishing, Riga, Latvia.

Pavlenko, Olena, Rozmarina, Albina (2019) Problems, trends and prospects of the ecologically oriented development of alternative energy. Звіт за проектом. The Academy of Management and Administration, Opole,Poland.

Є

Єгоращенко, І. В. (2019) Організація праці управлінця. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2019) Самоменеджмент. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2019) Сучасний стан та перспективи розвитку логістики на ринку зерна. Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського, 4. с. 62-68. ISSN 2523-4803

І

Ісмаїлов, А. Т. (2019) Аналіз діяльності та управління туристського агентства на прикладі ТОВ «LineUp Tour». thesis, ОДЕКУ.

А

Абдиллаєв, Р. (2019) Розробка системи бюджетування на підприємстві. thesis, ОДЕКУ.

Абрашевський, І. В. (2019) Економічні механізми заходів національної морської стратегії України. thesis, ОДЕКУ.

Аверкіна, А. О. (2019) Впровадження сучасних методів управління персоналом комерційного підприємства (на прикладі ТОВ «СНТИ»). thesis, ОДЕКУ.

Алізаде, Р. Б. (2019) Аналіз організаційної структури ТОВ «Мегатрейд». thesis, ОДЕКУ.

Андрущенко, О. С. (2019) Використання методу реальних опціонів (ROV) під час оцінювання енергозберігаючих інновацій. Проблеми системного підходу в економіці, 1(69) (2). с. 61-67. ISSN 2520-2200

Атакішілі, Л. (2019) Державне регулювання розвитку ресторанного господарства. thesis, ОДЕКУ.

Б

Бажак, К. М. (2019) Напрямки підвищення ефективності економічної діяльності туристичного оператора (на прикладі туристичної компанії ТОВ «ТЕЗ ТУР»). thesis, ОДЕКУ.

Бегалієв, А. (2019) Удосконалення кредитної політики підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Бердишева, О. І. (2019) Порівняння основних показників економічного розвитку Одеської області та міста Одеси. thesis, ОДЕКУ.

Букова, О. О. (2019) Формування й удосконалення політики охорони та безпеки праці. thesis, ОДЕКУ.

В

Васильченко, І. Ю. (2019) Впровадження Е-урядування в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Вітковська, М. О. (2019) Організація маркетингової діяльності підприємства на основі використання інтернет-технологій. thesis, ОДЕКУ.

Г

Галашко, М. О. (2019) Принципи "Блакитної економіки" в управлінні береговою зоною України. thesis, ОДЕКУ.

Гетманець, В. О. (2019) Формування політики управління відходами на державному рівні. thesis, ОДЕКУ.

Д

Делі-Іванова, Г. С. (2019) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Джуманазаров, Х. (2019) Дослідження механізму здійснення управління якістю наданих послуг організації. thesis, ОДЕКУ.

Дімов, С. І. (2019) Формування та підтримка іміджу організацій в умовах ринкової економіки. thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2019) Механізми розвитку екологоорієнтованого підприємництва. In: "Міжнародна конференція Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології", 22 лютого 2019 р., м.Тбілісі, Грузія.

Жавнерчик, О. В. (2019) Етика державного управління. МВ до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2019) Державне регулювання економіки. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг:Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2019) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Жавнерчик, О. В. (2019) Формування конкурентоспроможності екологоорієнтованого підприємництва /Formation of competitiveness of ecology-oriented enterprise. In: Research and Innovation: Collection of scientific articles, 27 лютого 2019 р., New York, USA.

З

Завалій, В. І. (2019) Удосконалення механізму управління. thesis, ОДЕКУ.

Захарченко, І. О. (2019) Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок. thesis, ОДЕКУ.

К

Калмикова, К. С. (2019) Удосконалення державної комунікативної політики України. thesis, ОДЕКУ.

Карпова, В. І. (2019) Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. thesis, ОДЕКУ.

Колонтай, С. М. (2019) Публічне управління та адміністрування.МВ до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Коновалова, О. О. (2019) Формування та розвиток корпоративної культури організацій в сучасному бізнес-середовищі. thesis, ОДЕКУ.

Коржук, А. М. (2019) Розвиток лояльності персоналу в сучасних умовах. thesis, ОДЕКУ.

Кочев, Б. (2019) Оцінка економіко-екологічних ризиків в регіональному вимірі. thesis, ОДЕКУ.

Кривошапка, Т. О. (2019) Розробка та реалізація комплексу заходів для подачі заявки на заключення ЕСКО контракту для будівель університету. thesis, ОДЕКУ.

М

Маланчук, В. В. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі гуртожитку університету. thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, Ф. З. (2019) Механізми державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери. thesis, ОДЕКУ.

Маммедов, О. В. (2019) Формування ефективної економіко-екологічної політики управління ресурсами водно-болотних угідь. thesis, ОДЕКУ.

Машталер, Ю. І. (2019) Удосконалення кадрової політики підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Мелека, Є. В. (2019) Застосування системного підходу в управлінні підприємством. thesis, ОДЕКУ.

Мигиріна, О. М. (2019) Механізм управління розвитком залізничної галузі в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Мєрєт, Л. І. (2019) Професійна соціалізація молоді. thesis, ОДЕКУ.

П

Павленко, О. П., Жавнерчик, О. В. (2019) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектора національної економіки. Звіт за проектом. Олді-плюс, Херсон.

Павленко, О. П., Юзва, І. М. (2019) Е-урядування. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П., Юзва, І. М. (2019) Бренд-менеджмент. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П., Юзва, І. М. (2019) Підприємницька діяльність. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Петренко, І. О. (2019) Механізм використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. thesis, ОДЕКУ.

Познанська, М. С. (2019) Удосконаленя кадрової політики підприємства. thesis, ОДЕКУ.

Приймак, О. А. (2019) Динаміка змін основних соціально-економічних показників Одеської області за період проведення АТО. thesis, ОДЕКУ.

Піщанський, В. Р. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі навчально-лабораторного корпусу університету. thesis, ОДЕКУ.

Р

Розмарина, А. Л. (2019) Податки та оподаткування. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

С

Смірнова, К. В. (2019) Кадровий менеджмент. МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2019) Менеджмент і адміністрування.МВ до СРС та курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2019) «Нефритові» та «бірюзові» організації: відмінності та майбутнє в реаліях України. "БІЗНЕС-НАВІГАТОР Науково-виробничий журнал", 1(50). с. 100-104. ISSN ISSN 2522-4751

Смірнова, К. В. (2019) Роль екологічної освіти в забезпеченні сталого розвитку. In: Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях:, 7-8 травня 2019 року, Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) –- Бельско-Бяла (Польща).

Смірнова, К. В., Венгер, О. С. (2019) Перспективи розвитку вітчизняних еко-стартапів. In: Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки:, 26 січня 2019, Львів, Україна.

Соколовська, Л. І. (2019) Дослідження процесів формування брендів в Україні. thesis, ОДЕКУ.

Столярова, І. Є. (2019) Удосконалення управління фінансами на регіональному рівні. thesis, ОДЕКУ.

Сулейманов, А. Р. (2019) Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки. thesis, ОДЕКУ.

Т

Ткач, З. С. (2019) Удосконалення державного управління природоохоронної діяльності на регіональному рівні. thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чорній, Д. Т. (2019) Удосконалення державної політики в сфері охорони здоров'я. thesis, ОДЕКУ.

Я

Ярошенко, Ю. О. (2019) Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг. thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Tue Dec 1 13:24:11 2020 MSK.