Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | K | P | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ч | Ю | Я
Number of items: 77.

H

Heorhiadi, Nelli and Pavlenko, Olena (2019) Improvement of integrated enterprise management systems. In: Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine. Baltija Publishing, Riga, Latvia, pp. 40-57. ISBN 9789934571787

K

Kozlovtseva, Valentyna (2019) Problems of Commercialization of Environmental Innovations at Industrial Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 4 (8). pp. 11216-11220. ISSN 2277-3878

P

Pavlenko, Olena (2019) Modeling of Options of Providing Entrepreneurship Entities Competitiveness on The Basis of Innovation Clusters Development. In: 34 th IBIMA Conference, 13-14 November, 2019, Madrid, Spain.

Pavlenko, Olena and Rozmarina, Albina (2019) Problems, trends and prospects of the ecologically oriented development of alternative energy. In: Modern Technologies of Society Development. The Academy of Management and Administration, Opole,Poland, pp. 308-318. ISBN 9788394676568

Pavlenko, Olena and Zhavnerchyk, Olesia (2019) MAKING THE TRANSITION TO IMPLEMENTATION OF MARINE STRATEGY FRAMEWORK DIRECTIVE. In: Fifth International Conference of European Academy of Science, February 20-28, 2019, Bonn, Germany.

Є

Єгоращенко, І. В. (2019) Організація праці управлінця. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2019) Сучасний стан та перспективи розвитку логістики на ринку зерна. Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського, 4. pp. 62-68. ISSN 2523-4803

Єгоращенко, І. В. (2019) Самоменеджмент. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

І

Ісмаїлов, А. Т. (2019) Аналіз діяльності та управління туристського агентства на прикладі ТОВ «LineUp Tour». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

А

Алізаде, Р. Б. (2019) Аналіз організаційної структури ТОВ «Мегатрейд». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абрашевський, І. В. (2019) Економічні механізми заходів національної морської стратегії України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абдиллаєв, Р. (2019) Розробка системи бюджетування на підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Андрущенко, О. С. (2019) Використання методу реальних опціонів (ROV) під час оцінювання енергозберігаючих інновацій. Проблеми системного підходу в економіці, 1(69) (2). pp. 61-67. ISSN 2520-2200

Атакішілі, Л. (2019) Державне регулювання розвитку ресторанного господарства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Аверкіна, А. О. (2019) Впровадження сучасних методів управління персоналом комерційного підприємства (на прикладі ТОВ «СНТИ»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Бердишева, О. І. (2019) Порівняння основних показників економічного розвитку Одеської області та міста Одеси. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бегалієв, А. (2019) Удосконалення кредитної політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Болюх, А. В. (2019) Застосування Google-інструментів в управлінській діяльності. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Букова, О. О. (2019) Формування й удосконалення політики охорони та безпеки праці. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бажак, К. М. (2019) Напрямки підвищення ефективності економічної діяльності туристичного оператора (на прикладі туристичної компанії ТОВ «ТЕЗ ТУР»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

В

Васильченко, І. Ю. (2019) Впровадження Е-урядування в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вітковська, М. О. (2019) Організація маркетингової діяльності підприємства на основі використання інтернет-технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Галашко, М. О. (2019) Принципи "Блакитної економіки" в управлінні береговою зоною України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гетманець, В. О. (2019) Формування політики управління відходами на державному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Дімов, С. І. (2019) Формування та підтримка іміджу організацій в умовах ринкової економіки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Джуманазаров, Х. (2019) Дослідження механізму здійснення управління якістю наданих послуг організації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Делі-Іванова, Г. С. (2019) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2019) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Жавнерчик, О. В. (2019) Механізми розвитку екологоорієнтованого підприємництва. In: "Міжнародна конференція Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології", 22 лютого 2019 р., м.Тбілісі, Грузія.

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2019) Державне регулювання економіки. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Жавнерчик, О. В. (2019) Етика державного управління. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2019) Формування конкурентоспроможності екологоорієнтованого підприємництва /Formation of competitiveness of ecology-oriented enterprise. In: Research and Innovation: Collection of scientific articles, 27 лютого 2019 р., New York, USA.

Жавнерчик, О. В. (2019) Контролінг. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

З

Завалій, В. І. (2019) Удосконалення механізму управління. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Захарченко, І. О. (2019) Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Кривошапка, Т. О. (2019) Розробка та реалізація комплексу заходів для подачі заявки на заключення ЕСКО контракту для будівель університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кочев, Б. (2019) Оцінка економіко-екологічних ризиків в регіональному вимірі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коржук, А. М. (2019) Розвиток лояльності персоналу в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коновалова, О. О. (2019) Формування та розвиток корпоративної культури організацій в сучасному бізнес-середовищі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колонтай, С. М. (2019) Публічне управління та адміністрування. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Карпова, В. І. (2019) Проблеми та перспективи розвитку сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Калмикова, К. С. (2019) Удосконалення державної комунікативної політики України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Л

Павленко О. П. (2019) Свідоцтво на авторські права на літературний письмовий твір наукового характеру "Стандарт вищої освіти України. Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень. Ступінь вищої освіти Магістр. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування", спеціальність: 073 "Менеджмент". № 93655 від 5.11.2019 р.,.

Павленко О .П. (2019) Свідоцтво , на авторські права на літературний письмовий твір наукового характеру "Стандарт вищої освіти України. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень. Ступінь вищої освіти Бакалавр. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування", спеціальність: 073 "Менеджмент",. № 93654.

М

Мелека, Є. В. (2019) Застосування системного підходу в управлінні підприємством. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маланчук, В. В. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі гуртожитку університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мигиріна, О. М. (2019) Механізм управління розвитком залізничної галузі в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мєрєт, Л. І. (2019) Професійна соціалізація молоді. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маммедов, О. В. (2019) Формування ефективної економіко-екологічної політики управління ресурсами водно-болотних угідь. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, Ф. З. (2019) Механізми державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Машталер, Ю. І. (2019) Удосконалення кадрової політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Піщанський, В. Р. (2019) Розробка плану впровадження сучасних технологій енергоспоживання для покращення еколого-економічних показників експлуатації будівлі навчально-лабораторного корпусу університету. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Познанська, М. С. (2019) Удосконаленя кадрової політики підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Приймак, О. А. (2019) Динаміка змін основних соціально-економічних показників Одеської області за період проведення АТО. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Петренко, І. О. (2019) Механізм використання ресурсного потенціалу на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2019) Підприємницька діяльність. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2019) Бренд-менеджмент. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. and Юзва, І. М. (2019) Е-урядування. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, О. П. and Абрашевський, І. В. (2019) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Павленко, О. П. and Аверкіна, А. О. (2019) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Павленко, О. П. and Бажак, К. (2019) МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. In: Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ", 15-19 квітня 2019 р., Маріуполь , Україна.

Павленко, О. П. and Жавнерчик, О. В. and Розмарина, А. Л. and Головіна, О. І. and Волкова, А. О. and Смірнова, К. В. and Улибіна, В. О. and Колонтай, С. М. and Єгоращенко, І. В. and Юзва, І. М. and Соколовська, В. О. (2019) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектора національної економіки. ["eprint_fieldopt_monograph_type_redact" not defined]. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон, Україна.

Павленко, О. П. and Князь, С. В. and Георгіаді, Н.Г. and Русин-Гриник, Р. Р. (2019) Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами. LAW & SCIENCES = ПРАВО ТА НАУКИ (№1-2). pp. 23-30. ISSN 2522-4549

Р

Розмарина, А. Л. (2019) Податки та оподаткування. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

С

Столярова, І. Є. (2019) Удосконалення управління фінансами на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Соколовська, Л. І. (2019) Дослідження процесів формування брендів в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сулейманов, А. Р. (2019) Формування стратегії виходу підприємства на нові ринки. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Смірнова, К. В. (2019) Менеджмент і адміністрування. Методичні вказівки до СРС та курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2019) Кадровий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2019) Роль екологічної освіти в забезпеченні сталого розвитку. In: Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях:, 7-8 травня 2019 року, Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) –- Бельско-Бяла (Польща).

Смірнова, К. В. and Венгер, О. С. (2019) Перспективи розвитку вітчизняних еко-стартапів. In: Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки:, 26 січня 2019, Львів, Україна.

Смірнова, К. В. (2019) «Нефритові» та «бірюзові» організації: відмінності та майбутнє в реаліях України. "БІЗНЕС-НАВІГАТОР Науково-виробничий журнал", 1 (50). pp. 100-104. ISSN 2522-4751

Т

Ткач, З. С. (2019) Удосконалення державного управління природоохоронної діяльності на регіональному рівні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чорній, Д. Т. (2019) Удосконалення державної політики в сфері охорони здоров'я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ю

Юзва, І. М. (2019) Проблеми та перспективи впровадження е-демократії в Україні. In: Конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 06-10 травня 2019 р., Одеса, Україна.

Я

Ярошенко, Ю. О. (2019) Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Fri Sep 30 23:41:47 2022 UTC.