Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш
Number of items: 43.

Є

Єгоращенко, І. В. (2018) Організація праці управлінця. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2018) Управління витратами за допомогою оптимізації логістичної системи агропромислового підприємства. Проблеми системного підходу в економіці, 3(65). pp. 39-44. ISSN 2520-2200

І

Ільницький, О. П. (2018) Аналіз кадрового забезпечення системи управління організації й основні напрямки його удосконалення. Masters thesis, ОДЕКУ.

А

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2018) Організаційно-економічне забезпечення екологічно-чистого виробництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти. Економіст, 9. pp. 14-19. ISSN 2307-9533

Б

Батуєва, А. В. (2018) Вплив автотранспортного комплексу на довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Балабан, Т. М. (2018) Механізм територіального управління курортним господарством регіону (на прикладі Одеської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

В

Виноградова, В. М. (2018) Вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами в Україні на прикладі ДСП «Одеський ДМСК». Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Гроховецька, М. С. (2018) Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Джабраїлов, Т. Д. (2018) Перспективи розвитку менеджменту персоналу в сучасних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. and Ярошенко, Ю. О. (2018) Екологоорієнтоване стратегування продовольчої безпеки: моніторинговий аспект. In: Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 вересня 2018 р., м.Київ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2018) Державна служба. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. and Машталер, Ю. І. (2018) Етико-організаційні засади паліативної допомоги. In: Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва:механізми та стратегії, 24 листопада 2018 р., м. Львів, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2018) Психологія управління. Методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Жерноклєєва, Н. В. (2018) Шляхи подолання конфліктів в системі державного управління. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Колібаба, Р. В. (2018) Дослідження розвитку туристично-рекреаційного комплексу Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козловцева, В. А. (2018) Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу. In: The modern trends in the development of business social responsibility, 29 червня 2018 р., м. Лісабон, Португалія.

Козловцева, В. А. (2018) Удосконалення інституціонального середовища стимулювання впровадження екологічно чистого виробництва в агропромислову сферу: публічний та внутрішньо-корпоративний рівень. Агросвіт, 13. pp. 63-72. ISSN 2306-6792

Козловцева, В. А. (2018) Формування сучасного концепту впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України. Агросвіт, 12. pp. 88-96. ISSN 2306-6792

Козловцева, В. А. (2018) Трансфер екологічно-чистих технологій в агропромисловій сфері в Україні. European Journal of Economics and Management, 4. pp. 27-34. ISSN 2533-4794

Кулічевський, В. С. (2018) Удосконалення системи управління природно-заповідним фондом на основі маркетингової стратегії розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колоберда, М. М. (2018) Формування соціо-еколого-економічного механізму стійкого розвитку регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коротнян, О. В. (2018) Теорія і практика впровадження системи контролінгу на підприємстві в умовах інформатизації суспільства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кульчаковська, О. В. (2018) Використання сучасних методів мотивації на підприємстві. Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Мамедов, П. П. (2018) Управління фінансовою стійкістю організації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Масленко, А. В. (2018) Удосконалення системи антикризового управління діяльністю підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

О

Омельченко, М. О. (2018) Дослідження регіональних проблем інвестиційної діяльності на прикладі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Прокопович, В. В. (2018) Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Павленко, О. П. (2018) Ситуаційний менеджмент. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Попова, М. О. (2018) Вступ до публічного адміністрування : Методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Паірелі, Р. (2018) Шляхи вдосконалення корпоративної культури в ринкових умовах господарювання. Masters thesis, ОДЕКУ.

Р

Рябова, Д. Є. (2018) Розробка проекту створення комплексного підприємства туристичної галузі "гуртожиток-хостел". Masters thesis, ОДЕКУ.

Розмарина, А. Л. and Колонтай, С. М. (2018) Аналіз розвитку рекреації та туризму в Одеському регіоні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 1(13). pp. 170-173. ISSN 2312-9395

С

Сусід, Ю. І. and Смірнова, К. В. (2018) Сутність та необхідність екологічного маркетингу в сучасних умовах господарювання. In: Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 26-27 квітня 2018 р., Київ, Україна.

Смірнова, К. В. (2018) Інноваційний менеджмент. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Таранець, В. В. (2018) Самоорганізація населення на прикладі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Masters thesis, ОДЕКУ.

Таранець, С. В. (2018) Дисциплінарна відповідальність державного службовця: види та способи застосування. Masters thesis, ОДЕКУ.

Х

Худайназаров, Ш. (2018) Шляхи формування оптимальної організаційної структури управління бізнесом. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чебан, С. В. (2018) Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чабанюк, А. С. and Смірнова, К. В. (2018) Використання «greenwashing» як форми псевдо екологічного маркетингу. In: Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 26-27 квітня 2018, Київ, Україна.

Чумак, В. В. (2018) Економіка, фінанси суб’єктів господарювання : Методичні вказівки до контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чумак, В. В. (2018) Економіка, фінанси суб’єктів господарювання : Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Швец, Є. Є. (2018) Удосконалення механізмів забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибопромислового комплексу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шманова, Г. В. (2018) Удосконалення механізмів формування та реалізації регіональної політики розвитку івентивного туризму. Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Fri Sep 30 03:22:06 2022 UTC.