Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Еколого-економічний факультет > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" та Рік: 2018

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш
Число елементів: 44.

Є

Єгоращенко, І. В. (2018) Управління витратами за допомогою оптимізації логістичної системи агропромислового підприємства. Проблеми системного підходу в економіці, 3(65). с. 39-44. ISSN 2520-2200

Єгоращенко, І. В. (2018) Організація праці управлінця. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2018) Методи "зеленої" логістики як інструменти модернізації промислового підприємства. Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 5. с. 65-69. ISSN 2304-0920

І

Ільницький, О.П. (2018) Аналіз кадрового забезпечення системи управління організації й основні напрямки його удосконалення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

А

Андрєєва, Н. М., Козловцева, В. А. (2018) Організаційно-економічне забезпечення екологічно-чистого виробництва в агропромисловій сфері:форми,методи та інструменти. Економіст, 9. с. 14-19. ISSN 2307-9533

Б

Балабан, Т.М. (2018) Механізм територіального управління курортним господарством регіону (на прикладі Одеської області). магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Батуєва, А.В. (2018) Вплив автотранспортного комплексу на довкілля. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

В

Виноградова, В.М. (2018) Вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами в Україні на прикладі ДСП «Одеський ДМСК». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Г

Гроховецька, М. С. (2018) Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Д

Джабраїлов, Т.Д. (2018) Перспективи розвитку менеджменту персоналу в сучасних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2018) Психологія управління.МВ до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2018) Державна служба.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В., Машталер, Ю. І. (2018) Етико-організаційні засади паліативної допомоги. In: Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва:механізми та стратегії, 24 листопада 2018 р., м. Львів, Україна.

Жавнерчик, О. В., Схабовський, В. А. (2018) Проблеми і перспективи екологоорієнтованого розвитку готельного бізнесу. In: Сучасні аспекти розвитку інформаційної економіки:зовнішні та внутрішні фактори впливу, 24 листопада 2018 р., м.Київ, Україна.

Жавнерчик, О. В., Ярошенко, Ю. О. (2018) Екологоорієнтоване стратегування продовольчої безпеки: моніторинговий аспект. In: Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 вересня 2018 р., м.Київ, Україна.

Жерноклєєва, Н.В. (2018) Шляхи подолання конфліктів в системі державного управління. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

К

Козловцева, В. А. (2018) Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу. In: The modern trends in the development of business social responsibility, 29 червня 2018 р., м. Лісабон, Португалія.

Козловцева, В. А. (2018) Формування сучасного концепту впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України. Агросвіт, 12. с. 88-96. ISSN 2306-6792

Козловцева, В. А. (2018) Трансфер екологічно-чистих технологій в агропромисловій сфері в Україні. European Journal of Economics and Management, 4. с. 27-34. ISSN 2533-4794

Колоберда, М.М. (2018) Формування соціо-еколого-економічного механізму стійкого розвитку регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Колібаба, Р.В. (2018) Дослідження розвитку туристично-рекреаційного комплексу Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Коротнян, О.В. (2018) Теорія і практика впровадження системи контролінгу на підприємстві в умовах інформатизації суспільства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кульчаковська, О.В. (2018) Використання сучасних методів мотивації на підприємстві. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кулічевський, В.С. (2018) Удосконалення системи управління природно-заповідним фондом на основі маркетингової стратегії розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

М

Мамедов, П.П. (2018) Управління фінансовою стійкістю організації. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Масленко, А.В. (2018) Удосконалення системи антикризового управління діяльністю підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

О

Омельченко, М.О. (2018) Дослідження регіональних проблем інвестиційної діяльності на прикладі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

П

Павленко, О. П. (2018) Ситуаційний менеджмент. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Паірелі, Р. (2018) Шляхи вдосконалення корпоративної культури в ринкових умовах господарювання. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Попова, М.О. (2018) Вступ до публічного адміністрування.Самостійна робота студента.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Прокопович, В.В. (2018) Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Р

Розмарина, А. Л., Колонтай, С. М. (2018) Аналіз розвитку рекреації та туризму в Одеському регіоні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 1(13). с. 170-173. ISSN 2312-9395

Рябова, Д.Є. (2018) Розробка проекту створення комплексного підприємства туристичної галузі "гуртожиток-хостел". магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

С

Смірнова, К. В. (2018) Інноваційний менеджмент.МВ до самост.роботи та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

Сусід, Ю. Г., Смірнова, К. В. (2018) Сутність та необхідність екологічного маркетингу в сучасних умовах господарювання. In: Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 26-27 квітня 2018, Київ, Україна.

Т

Таранець, В.В. (2018) Самоорганізація населення на прикладі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Таранець, С. В. (2018) Дисциплінарна відповідальність державного службовця: види та способи застосування. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Х

Худайназаров, Ш. (2018) Шляхи формування оптимальної організаційної структури управління бізнесом. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чабанюк, А. С., Смірнова, К. В. (2018) Використання «greenwashing» як форми псевдо екологічного маркетингу. In: Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 26-27 квітня 2018, Київ, Україна.

Чебан, С.В. (2018) Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Чумак, В.В. (2018) Економіка, фінанси суб’єктів господарювання.МВ до контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чумак, В.В. (2018) Економіка, фінанси суб’єктів господарювання.Самостійна робота студента.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Швец, Є.Є. (2018) Удосконалення механізмів забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибопромислового комплексу. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Шманова, Г.В. (2018) Удосконалення механізмів формування та реалізації регіональної політики розвитку івентивного туризму. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Wed Dec 2 03:34:00 2020 MSK.