Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Еколого-економічний факультет > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" та Рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ш
Число елементів: 58.

І

Ібрагімов, Е.Р. (2017) Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Івасюк, Ю.В. (2017) Проблеми та перспективи сталого природокористування в Карпатському регіоні України. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

А

Аксентій, Ю.М. (2017) Оцінка економічної ефективності впровадження організаційно-економічних заходів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Андрущенко, О. С. (2017) Оцінка можливості використання енергозберігаючого потенціалу деривативів. Інтелект-XXI, 4. с. 42-47. ISSN 2415-8801

Андрущенко, О. С. (2017) Перспективи використання методу реальних опціонів (ROV) при управлінні енергетичним ринком України. In: XVI наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-13 травня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Б

Бабійчук, Н.В. (2017) Впровадження енергозберігаючих технологій в умовах сучасного розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Бабірлі, У. Х., Олійник, А. М., Павленко, О. П. (2017) Формування моделі оцінювання конкурентоспроможності товарів. Проблеми системного підходу в економіці, 3(59). с. 34-42. ISSN 2520-2200

Бояренко, П.С. (2017) Маркетингова стратегія банку на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк". магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Бузіян, М.Ф. (2017) Економіко-екологічні проблеми Придунайського регіону України та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

В

Відаталла, І.М. (2017) Розробка пропозицій щодо стратегічного розвитку Одеси з урахуванням енегргоефективності. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Г

Гаврилюк, Р.С. (2017) Управління товарним асортиментом на прикладі магазину «Ідеал». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Д

Дем’яненко, С.Г. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Дишлі, В.М. (2017) Cтратегія забезпеченні конкурентоcпроможноcті підприємcтва в cучаcних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2017) Етика державного управління.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2017) Психологія управління та лідерство в організаціях.МВ до самост.роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2017) Етика державного управління.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2017) Екологічні проблеми розвитку рибного господарства України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, травень 2017 р., м.Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Концептуальні стратегеми еколого-орієнтованого розвитку агросектору України. In: Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні і прикладні аспекти, 11-12 травня 2017 р., м.Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Інституціональне середовище еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибогосподарського комплексу. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Контролінг. МВ до СРС та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

К

Козловцева, В. А. (2017) Інформаційні основи екологізації агропромислової сфери України. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Козловцева, В. А. (2017) Проблемні питання екологізації агропромислової сфери України. In: Матеріали ХVІІ наукової  конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня  2017 р., м. Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. (2017) Статистика.Самостійна робота студента.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М., Соколовська, В. О. (2017) Статистика.Практ.заняття.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М., Соколовська, В. О. (2017) Статистика.Самостійна робота студента та контрольна робота.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Кравченко, Є.Ю. (2017) Адміністрування екологічного податку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Купінець, Л. Є., Жавнерчик, О. В. (2017) Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування. Економіка АПК, 2. с. 61-73. ISSN 2221-1055

Кішенко, В.В. (2017) Розробка автоматизованої системи аналізу виконання робіт з ремонту та обслуговування автомобілів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Л

Ланецька, Я.В. (2017) Аналітичне забезпечення процесу виробництва продукції підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ларіна, В.В. (2017) Управління економічною безпекою на підприємстві в сучасних ринкових умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Левицький, В.М. (2017) Дослідження ефективності збутової діяльності. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Лук'янчук, О.О. (2017) Економіко-екологічні проблеми Дунайського регіону України та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

М

Маяк, Т.Л. (2017) Моніторинг представленості продукції як важіль управління продажами. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мораренко, О.В. (2017) Удосконалення пpиpoдоохоронної діяльності на підприємстві. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Москаленко, М.Ю. (2017) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком сфери поводження із твердими побутовими відходами. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Мурзаєв, Т.Ш. (2017) Методи просування стоматологічних інструментів та приладів на вітчизняний ринок. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Міланічева, М.К. (2017) Екологічна безпека регіонального розвитку. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Н

Нурієва, У.Г. (2017) Становлення та функціонування ринку праці в регіоні. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

П

Павленко, О. П., Бабірлі, У. Х. (2017) Екологічна складова в експортному потенціалі вітчизняних підприємств. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Павленко, О. П., Бабірлі, У. Х., Олійник, А. М. (2017) Аналіз споживчого попиту на товари вітчизняного походження на ринках ЄС Секція 4 Економіка та управління підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету, 24(1). с. 73-78. ISSN 2307-8030

Павленко, О. П., Бабіров, Е. Х. (2017) Екологізація товарів, як чинник підвищення конкурентоспроможності на інтегрованих ринках. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Павленко, О. П., Бабіров, Е. Х., Олійник, А.М. (2017) Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 13 (1). с. 8-13. ISSN 2413-9971

Павленко, О. П., Князь, С. В., Бабірлі, У. Х. (2017) Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС. Економіка та держава, 3. с. 25-31. ISSN 2306-6806

Павленко, О. П., Князь, С. В., Бабірлі, У. Х. (2017) Сутність експортного потенціалу підприємства. Ефективна економіка, 3. с. 1-6. ISSN 2307-2105

Паловський, О.В. (2017) Формування стратегії сталого економіко-екологічного розвитку території. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Петкович, Т.В. (2017) Підвищення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Просенюк, О.С. (2017) Еколого-економічні проблеми водних ресурсів та шляхи їх вирішення. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пушкар, З.М., Пушкар, Б.Т. (2017) Кадровий менеджмент. Навчальний посібник. ТНЕУ, Тернопіль.

Р

Раков, В.А. (2017) Обгрунтування конкурентної стійкості підприємства. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Рафаловський, І.І. (2017) Екологізація діяльності підприємства як необхідний чинник його розвитку в сучасних умовах. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ровний, С.В. (2017) Збутова політика підприємства будівельних матеріалів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

С

Смірнова, К. В. (2017) Стратегічний менеджмент.Практичне заняття.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2017) Стратегічний менеджмент.Практичне заняття.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2017) Менеджмент.Практ.заняття.МВ. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2017) Особливості маркетингової діяльності сучасної торговельної організації. In: ІІІ міжнародна наук.-практ. Конференція "Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти", 11-12 травня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2017) Грінвошінг як інструмент псевдо екологічного маркетингу. In: Міжнар.наук.-практ. конф.молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Т

Тонконога, І. В. (2017) Податки та оподаткування.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шатола, Є.О. (2017) Вдосконалення управління еколого-економічним розвитком регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Tue Dec 1 03:37:26 2020 MSK.