Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 56.

І

Ібрагімов, Е. Р. (2017) Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Івасюк, Ю. В. (2017) Проблеми та перспективи сталого природокористування в Карпатському регіоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

А

Андрущенко, О. С. (2017) Оцінка можливості використання енергозберігаючого потенціалу деривативів. Інтелект-XXI, 4. pp. 42-47. ISSN 2415-8801

Андрущенко, О. С. (2017) Перспективи використання методу реальних опціонів (ROV) при управлінні енергетичним ринком України. In: XVI наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-13 травня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Аксентій, Ю. М. (2017) Оцінка економічної ефективності впровадження організаційно-економічних заходів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Бабірлі, У. Х. and Олійник, А. М. and Павленко, О. П. (2017) Формування моделі оцінювання конкурентоспроможності товарів. Проблеми системного підходу в економіці, 3(59). pp. 34-42. ISSN 2520-2200

Бузіян, М. Ф. (2017) Економіко-екологічні проблеми Придунайського регіону України та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бабійчу, Н. В. (2017) Дослідження формування ринку альтернативної енергетики. UNSPECIFIED. (Submitted)

Бояренко, П. С. (2017) Маркетингова стратегія банку на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк". Masters thesis, ОДЕКУ.

В

Відаталла, І. М. (2017) Розробка пропозицій щодо стратегічного розвитку Одеси з урахуванням енегргоефективності. Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Гаврилюк, Р. С. (2017) Управління товарним асортиментом на прикладі магазину «Ідеал». Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Дишлі, В.М. (2017) Cтратегія забезпеченні конкурентоcпроможноcті підприємcтва в cучаcних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2017) Екологічні проблеми розвитку рибного господарства України. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, травень 2017 р., м.Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Концептуальні стратегеми еколого-орієнтованого розвитку агросектору України. In: Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні і прикладні аспекти, 11-12 травня 2017 р., м.Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Інституціональне середовище еколого-орієнтованого розвитку регіонального рибогосподарського комплексу. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2017) Контролінг. Методичні вказівки до СРС та виконання індивідуального завдання. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2017) Психологія управління та лідерство в організаціях. Методичні вказівки до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2017) Етика державного управління. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2017) Етика державного управління. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

К

Купінець, Л. Є. and Жавнерчик, О. В. (2017) Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування. Економіка АПК, 2. pp. 61-73. ISSN 2221-1055

Козловцева, В. А. (2017) Інформаційні основи екологізації агропромислової сфери України. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Козловцева, В. А. (2017) Проблемні питання екологізації агропромислової сфери України. In: Матеріали ХVІІ наукової  конференції молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня  2017 р., м. Одеса, Україна.

Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. (2017) Статистика. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. (2017) Статистика. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. (2017) Статистика. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кішенко, В. В. (2017) Розробка автоматизованої системи аналізу виконання робіт з ремонту та обслуговування автомобілів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Є. Ю. (2017) Адміністрування екологічного податку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Ларіна, В. В. (2017) Управління економічною безпекою на підприємстві в сучасних ринкових умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ланецька, Я. В. (2017) Аналітичне забезпечення процесу виробництва продукції підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лук'янчук, О. О. (2017) Економіко-екологічні проблеми Дунайського регіону України та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Левицький, В. М. (2017) Дослідження ефективності збутової діяльності. Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Міланічева, М. К. (2017) Екологічна безпека регіонального розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Москаленко, М. Ю. (2017) Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим розвитком сфери поводження із твердими побутовими відходами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Маяк, Т. Л. (2017) Моніторинг представленості продукції як важіль управління продажами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мораренко, О. В. (2017) Удосконалення пpиpoдоохоронної діяльності на підприємстві. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мурзаєв, Т. Ш. (2017) Методи просування стоматологічних інструментів та приладів на вітчизняний ринок. Masters thesis, ОДЕКУ.

Н

Нурієва, У. Г. (2017) Становлення та функціонування ринку праці в регіоні. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Павленко, О. П. and Бабірлі, У. Х. and Олійник, А. М. (2017) Аналіз споживчого попиту на товари вітчизняного походження на ринках ЄС Секція 4 Економіка та управління підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету, 24(1). pp. 73-78. ISSN 2307-8030

Павленко, О. П. and Князь, С. В. and Бабірлі, У. Х. (2017) Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС. Економіка та держава, 3. pp. 25-31. ISSN 2306-6806

Павленко, О. П. and Князь, С. В. and Бабірлі, У. Х. (2017) Сутність експортного потенціалу підприємства. Ефективна економіка, 3. pp. 1-6. ISSN 2307-2105

Павленко, О. П. and Бабірлі, У. Х. (2017) Екологічна складова в експортному потенціалі вітчизняних підприємств. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Павленко, О. П. and Бабіров, Е. Х. (2017) Екологізація товарів, як чинник підвищення конкурентоспроможності на інтегрованих ринках. In: Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Пушкар, З. М. and Пушкар, Б. Т. (2017) Кадровий менеджмент : навчальний посібник. ТНЕУ, Тернопіль.

Павленко, О. П. and Бабіров, Е. Х. and Олійник, А. М. (2017) Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 13 (1). pp. 8-13. ISSN 2413-9971

Петкович, Т. В. (2017) Підвищення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Просенюк, О. С. (2017) Еколого-економічні проблеми водних ресурсів та шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Паловський, О. В. (2017) Формування стратегії сталого економіко-екологічного розвитку території. Masters thesis, ОДЕКУ.

Р

Рафаловський, І. І. (2017) Екологізація діяльності підприємства як необхідний чинник його розвитку в сучасних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ровний, С. В. (2017) Збутова політика підприємства будівельних матеріалів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Раков, В. А. (2017) Обгрунтування конкурентної стійкості підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Смірнова, К. В. (2017) Особливості маркетингової діяльності сучасної торговельної організації. In: ІІІ міжнародна наук.-практ. Конференція "Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти", 11-12 травня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2017) Грінвошінг як інструмент псевдо екологічного маркетингу. In: Міжнар.наук.-практ. конф.молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2017) Стратегічний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2017) Менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тонконога, І. В. (2017) Податки та оподаткування. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-118-2

Ш

Шатола, Є. О. (2017) Вдосконалення управління еколого-економічним розвитком регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 14:47:00 2022 UTC.