Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Ж | К | П | С | Т | У
Number of items: 27.

А

Андрущенко, О. С. (2014) Оцінка можливості диверсифікації газозабезпечення України за рахунок сланцевого газу. In: VI Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 жовтня 2014 рік, м. Рівне, Україна.

Андрущенко, О. С. (2014) Сланцевий газ та оцінка перспектив його використання в Україні. In: XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 21-25 квітня 2014 року, м. Одеса, Україна.

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Якісна складова впровадження концепції екологічно чистого виробництва в економіку харчової промисловості України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 5. pp. 195-198. ISSN 2307-8030

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Краудсорсингова платформа в системі екологічного управління підприємства агропромислового комплексу. Економічні інновації: зб. наук. праць, 58. pp. 18-28. ISSN 2524-003X

Андрєєва, Н. М. and Козловцева, В. А. (2014) Політика екологізації та активізації економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового комплексу України. Економічні інновації: зб. наук. праць, 57. pp. 32-42. ISSN 2524-003X

Андрущенко, О. С. (2014) SWOT-анализ энергодиверсификации экономики Украины в контексте добычи сланцевого газа. Международный журнал «Устойчивое развитие», 19. pp. 103-108. ISSN 1314-4138

Ж

Жавнерчик, О. В. (2014) Ділове адміністрування (Менеджмент організації). Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2014) Компенсаційний механізм мінімізації екологічних ризиків аграрного землекористування. Розділ монографії. In: Problems of social and economic development of business. BREEZE, Montreal, Canada, pp. 41-51. ISBN 978-926711-21-8

К

Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. (2014) Системи технологій. Методичні вказівки до проведення практичних занять (стаціонар). ОДЕКУ, Одеса.

П

Павленко, О. П. (2014) Інформаційні системи в менеджменті : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Павленко, О. П. (2014) Фінансовий менеджмент : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Павленко, О. П. (2014) Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 5-12. ISSN 2311-0899

Павленко, О. П. and Чумак, В. В. (2014) Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

С

Смірнова, К. В. (2014) Екомаркування як засіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. In: ХІV наукова конференція "Конференція молодих вчених ОДЕКУ", 22-25 квітня 2014 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2014) Сучасний стан використання екологічного маркування в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів", 7-8 лютого 2014 р., м. Сімферополь, Україна.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів (заочна форма навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Менеджмент : методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тонконога, І. В. (2014) Податки та оподаткування. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. (2014) Корпоративне управління. Методичні вказівки по організації самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І. В. and Карастойка, О. А. (2014) Фінанси, гроші та кредит : методичні вказівки до виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. (2014) Ділове адміністрування (Корпоративне управління). Методичні вказівки по організації самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І. В. (2014) Фінанси, гроші та кредит. Збірник методичних вказівок до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І. В. (2014) Податки та оподаткування. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

У

Улибіна, В. О. (2014) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до СРС, практичних занять та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Улибіна, В. О. (2014) Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Fri Sep 30 23:40:27 2022 UTC.