Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Еколого-економічний факультет > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" та Рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: А | Ж | К | П | С | Т | У
Число елементів: 27.

А

Андрущенко, О. С. (2014) Сланцевий газ та оцінка перспектив його використання в Україні. In: XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 21-25 квітня 2014 року, м. Одеса, Україна.

Андрущенко, О. С. (2014) Оцінка можливості диверсифікації газозабезпечення України за рахунок сланцевого газу. In: VI Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 жовтня 2014 рік, м. Рівне, Україна.

Андрущенко, О. С. (2014) SWOT-анализ энергодиверсификации экономики Украины в контексте добычи сланцевого газа. Международный журнал «Устойчивое развитие», 19. с. 103-108. ISSN 1314-4138

Андрєєва, Н. М., Козловцева, В. А. (2014) Політика екологізації та активізації економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового комплексу України. Економічні інновації: зб. наук. праць, 57. с. 32-42. ISSN 2524-003X

Андрєєва, Н. М., Козловцева, В. А. (2014) Краудсорсингова платформа в системі екологічного управління підприємства агропромислового комплексу. Економічні інновації: зб. наук. праць, 58. с. 18-28. ISSN 2524-003X

Андрєєва, Н. М., Козловцева, В. А. (2014) Якісна складова впровадження концепції екологічно чистого виробництва в економіку харчової промисловості України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 5. с. 195-198. ISSN 2307-8030

Ж

Жавнерчик, О. В. (2014) Компенсаційний механізм мінімізації екологічних ризиків аграрного землекористування. Монографія. BREEZE, Montreal, Canada. ISBN 978-926711-21-8

Жавнерчик, О. В. (2014) Ділове адміністрування (Менеджмент організації). МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

К

Колонтай, С. М., Соколовська, В. О. (2014) Системи технологій.Практична робота.Стаціонар.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

П

Павленко, О. П. (2014) Фінансовий менеджмент.Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Павленко, О. П. (2014) Інформаційні системи в менеджменті.Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Павленко, О. П. (2014) Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 5-12.

Павленко, О. П., Чумак, В. В. (2014) Фінансовий менеджмент.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

С

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом.Практичне заняття.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом.Самостійна робота студента.Контрольна робота.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Менеджмент.Практичне заняття.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. (2014) Екомаркування як засіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. In: ХІV наукова конференція "Конференція молодих вчених ОДЕКУ", 22-25 квітня 2014 р., м. Одеса, Україна.

Смірнова, К. В. (2014) Сучасний стан використання екологічного маркування в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів", 7-8 лютого 2014 р., м. Сімферополь, Україна.

Смірнова, К. В. (2014) Управління персоналом. МВ до СРС та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Тонконога, І.В. (2014) Податки та оподаткування.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І.В. (2014) Податки та оподаткування.МВ до срс та контр. роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І.В. (2014) Фінанси,гроші та кредит. МВ до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І.В., Карастойка, О.А. (2014) Фінанси,гроші та кредит. МВ до виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. (2014) Ділове адміністрування (Корпоративне управління). МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. (2014) Корпоративне управління. МВ до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

У

Улибіна, В. О. (2014) Державне регулювання економіки. МВ до практичних занять та СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Улибіна, В.О. (2014) Державне регулювання економіки. МВ до СРС,практичних занять та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Цей список був створений у Wed Dec 2 03:54:32 2020 MSK.