Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | В | Д | Ж | К | П | Р | Т | У | Ч
Number of items: 32.

Є

Єгоращенко, І. В. (2013) Логістика. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи (ЗФ). ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2013) Логістика. Методичні вказівки до проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

А

Андрущенко, О. С. (2013) Оцінка перспектив використання сланцевого газу при формуванні енергетичного балансу України. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Даля, 10(199 (1). pp. 115-119. ISSN 1998-7927

В

Виноградська, О. М. (2013) Ділове адміністрування : конспект лекцій. ХНАМГ, Харків.

Д

Дунда, С. П. and Побережна, М. П. (2013) Адміністративний менеджмент : конспект лекцій. НУХТ, Київ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2013) Змістовна характеристика екологічної безпеки аграрного землекористування. In: Інституційні засади функціонування економіки в умовах: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2013) Напрями підвищення конкурентоспроможності органічної продукції в Україні. In: Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2013 р., м. Полтава, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2013) Економіко-екологічна справедливість розподілу ренти. In: Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 січня 2013 р., м. Дніпропетровськ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2013) Фінансово-компенсаційний механізм розвитку органічного агровиробництва. Розділ монографії. In: Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни. Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Донецьк, pp. 28-35. ISBN 978-966-2782-12-7

Жавнерчик, О. В. (2013) Методологічні аспекти екологічного аудиту безпеки землекористування. Розділ монографії. In: Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. Герда, м. Дніпропетровськ, pp. 322-332. ISBN 978-966-8856-89-1 (Т. 2)

Жавнерчик, О. В. (2013) Ділове адміністрування (Управління проектами). Методичні вказівки до проведення практичних занять та до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2013) Інфраструктурна безпека трансформації земельних відносин. Регіональна бізнес-економіка і управління, 1 (37). pp. 151-156.

Жавнерчик, О. В. (2013) Напрями подолання конфліктності земельних відносин. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 3. pp. 37-40. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2013) Екологізація рентних механізмів землекористування. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 2. pp. 17-20. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2013) Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 1. pp. 21-24. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2013) Забезпечення економіко-екологічної трансформації охорони земельних ресурсів в сфері охоронюваних територій. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. Науковий журнал, 7 (1). pp. 11-17. ISSN 9125-0912

К

Ковбасюк, Ю. В. (2013) Державна служба. Підручник. Том 2. НАДУ, Одеса. ISBN 978-966-619-319-6

Ковалёв, В. Г. and Рекиш, А. А. and Колонтай, С. Н. (2013) Методические основы результативности природоохранной деятельности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 49-54. ISSN 2311-0899

Купінець, Л. Є. and Жавнерчик, О. В. (2013) Генезис екологічної безпеки в контексті трансформації земельних відносин. Економічні інновації: зб. наук. праць, 55. pp. 221-232. ISSN 2524-003X

Колонтай, С. М. and Соколовська, В. О. (2013) Системи технологій. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

П

Павленко, О. П. (2013) Економіко-екологічні основи комплексного морського планування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. pp. 27-31. ISSN 2311-0899

Поляничко, О. В. (2013) Інституціональні підходи розвитку екологічного підприємництва в рекреаційно-туристичній сфері. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. pp. 32-38. ISSN 2311-0899

Поляничко, О. В. (2013) Фінансові підходи до мотивації розвитку природно-заповідного фонду України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 62-72. ISSN 2311-0899

Павленко, Е. П. (2013) Формирование актуальных механизмов экологизации морской деятельности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 43-48. ISSN 2311-0899

Р

Руденко, О. М. and Усаченко, Л. М. and Штурхецький, С. В. (2013) Кадровий менеджмент (Система і стратегія HR-менеджменту для державного управління) : Навчальний посібник. Інтерсервіс, Київ.

Т

Тонконога, І. В. (2013) Облік і аудит. Збірник методичних вказівок до самостійної роботи та практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І. В. (2013) Фінанси, гроші та кредит. Збірник методичних вказівок до самостійної роботи та практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О. and Неря, В. І. (2013) Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 73-78. ISSN 2311-0899

Тюлькіна, К. О. and Заволока, М. М. (2013) Перспективні напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 55-61. ISSN 2311-0899

У

Улибіна, В. О. (2013) Психологія управління. Методичні вказівки до написання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Улибіна, В. О. (2013) Публічне адміністрування : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Ч

Чернишов, О. С. (2013) Бізнес-планування : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Thu Sep 29 15:14:15 2022 UTC.