Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Еколого-економічний факультет > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" та Рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Є | А | В | Д | Ж | К | П | Р | Т | У | Ч
Число елементів: 32.

Є

Єгоращенко, І. В. (2013) Логістика.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Єгоращенко, І. В. (2013) Логістика. МВ до СРС та виконання контрольної роботи (ЗФ). ОДЕКУ, Одеса.

А

Андрущенко, О. С. (2013) Оцінка перспектив використання сланцевого газу при формуванні енергетичного балансу України. Вісник Східноукраїнського національного університету ім.Даля, 10(199 (1). с. 115-119. ISSN 1998-7927

В

Виноградська, о.М. (2013) Ділове адміністрування. Конспект лекцій. ХНАМГ, Харків.

Д

Дунда, С.П., Побережна, М.П. (2013) Адміністративний менеджмент. Конспект лекцій. НУХТ, Київ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2013) Забезпечення економіко-екологічної трансформації охорони земельних ресурсів в сфері охоронюваних територій. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. Науковий журнал, 7(1). с. 11-17.

Жавнерчик, О. В. (2013) Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 1. с. 21-24. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2013) Екологізація рентних механізмів землекористування. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 2. с. 17-20. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2013) Напрями подолання конфліктності земельних відносин. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 3. с. 37-40. ISSN 2409-1944

Жавнерчик, О. В. (2013) Інфраструктурна безпека трансформації земельних відносин. Регіональна бізнес-економіка і управління, 1 (37). с. 151-156.

Жавнерчик, О. В. (2013) Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни.Монографія. Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Донецьк. ISBN 978-966-2782-12-7

Жавнерчик, О. В. (2013) Ділове адміністрування (Управл.проектами).МВ до ПЗ та СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2013) Методологічні аспекти екологічного аудиту безпеки землекористування. Монографія. Герда, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2013) Напрями підвищення конкурентоспроможності органічної продукції в Україні. In: Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах, 14-15 лютого 2013 р., м. Дніпропетровськ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2013) Змістовна характеристика екологічної безпеки аграрного землекористування. In: Інституційні засади функціонування економіки в умовах, 14-15 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2013) Економіко-екологічна справедливість розподілу ренти. In: Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління, 16-17.01.2013 р., м. Дніпропетровськ, Україна.

К

Ковалев, В. Г., Рекиш, А. А., Колонтай, С. Н. (2013) Методические основы результативности природоохранной деятельности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. с. 49-54.

Ковбасюк, Ю. В. (2013) Державна служба. Підручник. Том 2. НАДУ, Одеса. ISBN 978-966-619-319-6

Колонтай, С. М., Соколовська, В. О. (2013) Системи технологій.Практична робота.Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Купінець, Л. Є., Жавнерчик, О. В. (2013) Генезис екологічної безпеки в контексті трансформації земельних відносин. Економічні інновації: зб. наук. праць, 55. с. 221-232. ISSN 2524-003X

П

Павленко, Е. П. (2013) Формирование актуальных механизмов экологизации морской деятельности. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. с. 43-48.

Павленко, О. П. (2013) Економіко-екологічні основи комплексного морського планування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. с. 27-31.

Поляничко, О. В. (2013) Фінансові підходи до мотивації розвитку природно-заповідного фонду України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. с. 62-72.

Поляничко, О. В. (2013) Інституціональні підходи розвитку екологічного підприємництва в рекреаційно-туристичній сфері. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. с. 32-38.

Р

Руденко, О.М., Усаченко, Л.М., Штурхецький, С.В. (2013) Кадровий менеджмент (Система і стратегія HR-менеджменту для державного управління). Навчальний посібник. Інтерсервіс, Київ.

Т

Тонконога, І.В. (2013) Фінанси, гроші та кредит. МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тонконога, І.В. (2013) Облік і аудит. МВ до СРС та практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О., Заволока, М. М. (2013) Перспективні напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. с. 55-61.

Тюлькіна, К. О., Неря, В. І. (2013) Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. с. 73-78.

У

Улибіна, В. О. (2013) Психологія управління. МВ до контр. роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Улибіна, В.О. (2013) Публічне адміністрування.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Ч

Чернишов, О. С. (2013) Бізнес-планування.Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Цей список був створений у Wed Dec 2 03:33:07 2020 MSK.