Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | Ж | К | М | Р | С | Т | У | Ш
Number of items: 20.

Є

Єгоращенко, І. В. (2012) Екологічний менеджмент і аудит. Методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

А

Андрущенко, О. С. (2012) Организационно-экономические инструменты стимулирования энергосбережения. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 15 (167). pp. 64-76. ISSN 2409-9260

Б

Бардась, А. В. and Бойченко, М. В. and Дудник, А. В. (2012) Менеджмент : навчальний посібник. НГУ, Дніпропетровськ.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2012) Категориальные основы экономико-экологической безопасности земельных отношений. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика», 4. pp. 13-18. ISSN 2410-3683

Жавнерчик, О. В. (2012) Економіко-екологічна безпека земельних ресурсів. In: Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства, 5.12.2012 р., м.Київ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2012) Напрями економіко-екологічної оптимізації земельного оподаткування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і управління: проблеми науки і практики», 3-4 грудня 2012 р., м.Київ, Україна.

Жавнерчик, О. В. (2012) Сучасний стан економіко-екологічної безпеки земельних ресурсів України. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 62-70.

Жавнерчик, О. В. (2012) Безпека економіко-екологічної трансформації системи земельних відносин. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 62-71.

К

Ковбасюк, Ю. В. (2012) Державна служба. Підручник. НАДУ, Одеса. ISBN 978-966-619-319-6

М

Многодєтна, О. А. (2012) Розв’язання еколого-економічних проблем землекористування шляхом оптимізації земельного оподаткування. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 72-78.

Р

Рульєв, В. А. and Гуткевич, С. О. and Мостенська, Т. Л. (2012) Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом) : навчальний посібник. КОНДОР, Мелітополь.

С

Смірнова, К. В. (2012) Стратегічний менеджмент. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Смірнова, К. В. and Кіш, М. Б. (2012) Коучинг як перспективна технологія менеджменту. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інститут, IV (48). pp. 246-251. ISSN 966-7577-69-4

Смірнова, К. В. and Матющенко, О. М. (2012) Аналіз та вдосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності в Україні. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 4 (62). pp. 229-234. ISSN 1728-4236

Солдатова, С. А. and Павленко, Е. П. (2012) Механизмы формирования экотуристического природохранного кластера в Сивашском суб-регионе. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 79-86.

Смірнова, К. В. (2012) Інтегровані системи менеджменту: практика використання, проблеми та перспективи розвитку в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 50-61.

Т

Тюлькіна, К. О. and Жавнерчик, О. В. (2012) Інвестиційно-інноваційний менеджмент (Інвестиційний менеджмент). Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

У

Улибіна, В. О. (2012) Психологія управління. Методичні вказівки до практичних занять та СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Улибіна, В. О. (2012) Міжнародні економічні відносини. Конспект лекцій. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-2389-81-4

Ш

Шеленко, Д. І. and Жук, О. І. (2012) Контроль і ревізія. Методичні вказівки до контрольної роботи та СРС. Виробничо-комерційне об'єднання ЦІТ, Івано-Франківськ.

This list was generated on Thu Sep 29 14:45:38 2022 UTC.