Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Еколого-економічний факультет > Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності" та Рік: 2010

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Є | І | Г | Ж | К | М | П | Р | С | Т
Число елементів: 20.

Є

Єгоращенко, І. В. (2010) Самоменеджмент. МВ до практ. занять. ОДЕКУ, Одеса.

І

Ілляшенко, С.М. (2010) Інноваційний менеджмент. Підручник. Університетська книга, Суми. ISBN 978-966-680-504-4

Г

Головань, О. І. (2010) Використання методу аналізу ієрархій при соціально-економічному прогнозуванні природоохоронної діяльності. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. с. 55-59.

Ж

Жавнерчик, О. В. (2010) Контролінг.МВ до практичного завдання. ТЕС, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2010) Інвестиційні проблеми трансформації природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. с. 37-44.

Жавнерчик, О. В. (2010) Міжнародні економічні відносини.МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2010) Менеджмент (Основи менеджменту природоохоронної діяльності ).МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2010) Міжнародні економічні відносини (Основи зовнішньоекономічної діяльності). МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Жавнерчик, О. В. (2010) Економіко-екологічні оцінки особливості розвитку меліорації на півдні України. In: Екологічний менеджмент у загальній системі управління, Квітень, 2010 р., м. Суми, Україна.

К

Ковальов, В. Г., Жавнерчик, О. В. (2010) Контролінг.Конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Колонтай, С. М. (2010) Основи менеджменту природоохоронної діяльності.Конспект лекцій. “ТЭС”, Одеса.

М

Минич, Ю.В. (2010) Контроль і ревізія. МВ до самостійної роботи студентів. ХАДТ, Лозова.

Многодєтна, О. А. (2010) Особливості використання економічних інструментів екологічного регулювання. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. с. 45-54.

П

Павленко, А. В. (2010) Еколого-економічні механізми імплементації конвенції по захисту Чорного моря від забруднення в контексті Європейської водної директиви. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. с. 12-18.

Р

Рекіш, А. О. (2010) Стратегія безпечного розвитку економіко-екологічних систем. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. с. 19-26.

С

Смірнова, К. В. (2010) Екологізація економіки України: необхідність та основні напрямки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. с. 49-55.

Смірнова, К. В. (2010) Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 3 (53). с. 288-290. ISSN 1728-4236

Смірнова, К. В. (2010) Фінансування природоохоронних проектів в Україні міжнародними інституціями. Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції», 16 (3). с. 483-492.

Т

Тюлькіна, К. О. (2010) Інвестиційно-інноваційний менеджмент. МВ до самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Тюлькіна, К. О., Жавнерчик, О. В. (2010) Інвестиційно-інноваційний менеджмент. МВ до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Цей список був створений у Tue Dec 1 09:52:16 2020 MSK.