Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра інформаційних технологій" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Вохменцева, Т. Б. (2021) Моделі і методи нечіткої логіки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2021) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Рівень вищої освіти другий (магістерський). [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванченко, Ю. Ю. (2021) Розробка проекту захищеної комп’ютерної мережі організації. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Алєксєєв, А. К. (2021) Розробка мобільного додатку для взаємодії приватних сільхозгосподарств із замовниками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Аліфлі, Е. М. (2021) Інформаційна система обліку науково-дослідницької роботи студентів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бахішов, Я. (2021) Розробка мобільного застосунку «Помічник студента». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Будилін, М. С. (2021) Розробка алгоритмів пошукової оптимізації для інтернет-ресурсів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бурик, І. О. (2021) Розробка комп’ютерної 3D-гри на базі рушія Unity. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бучинська, І. В. (2021) Прийняття рішень засобами ГІС. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів 4 курсу. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Бєлодонов, О. С. (2021) Розпізнавання рукописного тексту з використанням засобів машинного навчання. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Вернігоров, Є. В. (2021) Методи і алгоритми збору та аналізу даних про дії студентів в системі електронного навчання. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Воробйов, І. О. (2021) Розробка та SEO-оптимізація у пошукових системах сайту веб-студії. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гадяцький, І. А. (2021) Розробка веб-ресурсу електронного магазину з застосуванням PHP-фреймворків. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Горецький, С. М. (2021) Дослідження методів забезпечення контролю доступу до сегментів корпоративної мережі з використанням технологій CISCO. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Грабіна, В. В. (2021) Розробка системи моніторингу та керування екологічними показниками для забезпечення життєвого циклу рослини. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гришин, Л. А. (2021) Маркетплейс на базі CRM-систем та управління даними. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гуляк, Р. М. (2021) Розробка компонентів компілятора мови функціонального програмування Scheme. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Доскач, Д. В. (2021) Категоризація та клеймування зображень за допомогою API з використанням нейронної мережі TENSORFLOW. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Казакова, Н. Ф. and Фразе-Фразенко, О. О. (2021) Кібербезпека та управління захистом інформаційних систем : методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьян, М. О. (2021) Розробка системного застосунку “Cleaner” для мобільних пристроїв на платформі Android. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кириловський, О. О. (2021) Розробка мобільного застосунку для моніторингу екологічного стану на платформі андроїд. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Козловська, В. П. (2021) Мобільні технології. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1. [Teaching Resource]

Котобан, А. А. (2021) Дистрибутивний клієнт-серверний застосунок для віддаленого проведення локальних голосувань та референдумів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кузніченко, С. Д. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування". Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2021) Моделі, методи та інструментальні засоби багатокритеріального аналізу рішень в геоінформаційних системах : монографія. ТОВ "505", Житомир. ISBN 978-617-7892-11-2

Майнов, О. О. (2021) Розробка веб-системи управління готельним комплексом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Майоров, М. П. (2021) Дослідження методів інтелектуального аналізу для оцінки ландшафтних та кліматичних характеристик річкових басейнів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Молчанова, А. Ю. (2021) Розробка мобільного застосунку з елементами доповненої реальності для проведення екскурсій в музеї. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Мілєєв, В. Ю. (2021) Розробка мобільного сервісу для допомоги ведення бізнесу з управління мережею електрозаправних станцій. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Обуховський, І. Ю. (2021) Інструментальні засоби обробки даних в складних соціально- екологічних системах. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Олійник, О. В. (2021) Аналіз алгоритмів для моделювання оптимального маршруту в ГІС. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Осадченко, О. О. (2021) Розробка web-застосунку для управління замовленнями на платформі ASP.NET. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Приложенко, В. Д. (2021) Розробка інформаційної-аналітичної системи підтримки міжнародних мандрівок. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Піщік, В. С. (2021) Створення ігрового штучного інтелекту для гри «Монополія». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Румелець, Д. Ю. (2021) Програмна система оцінки впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ряшенцев, В. С. (2021) Розробка інформаційної системи моніторингу та управління доступом до систем забезпечення функціонування житлового комплексу. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Різниченко, О. М. (2021) Розробка віртуального навчального середовища для вивчення теорії графів на мобільній платформі iOS. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Савченко, В. І. (2021) Розробка системного застосунку для менеджменту робочого часа користувача на базі WPF. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Саркісьян, К. Г. (2021) Розробка ігрового застосунку «Лабіринт» за допомогою 3DMax та рушія Unity. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Скоропадік, В. В. (2021) Розробка веб сайту на базі PHP-фреймворку Laravel. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сокуренко, О. О. (2021) Моделі і методи автоматизованого розрахунку рейтингу викладачів університету. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сулейманов, І. А. (2021) Розробка інструменту пошуку оптимального маршруту на основі цифрових моделей висот в ГІС. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Терещенко, Т. М. (2021) Алгоритмізація та програмування: силабус. [Teaching Resource] (Unpublished)

Терещенко, Т. М. and Гнатовська, Г. А. (2021) Технології створення WEB-застосувань : методичні вказівки до лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Федченко, М. С. (2021) Розробка захищеного вебсервісу відеоконференцій. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Холлац, Д. В. (2021) Розробка імітаційної моделі позиційної системи рухів NAO-робота. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

This list was generated on Mon Jul 22 22:11:47 2024 UTC.