Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра інформаційних технологій" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | F | K | O | V | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ю | Я
Number of items: 105.

D

Dermenzi, M. and Klepatska, V. and Fraze-Frazenko, O. (2019) Panorama tours managment application development. Ювілейна конференція студентських наукових гуртків гірничого відділу.

F

Fraze-Frazenko, O. and Dermenzi, M. (2019) Panorama tours management application development. Monograph.

K

Kruglyak, Yu. A. (2019) Ballistic injection rate and combining a ballistic model with a virtual source model. Scopus.

Kruglyak, Yu. A. (2019) Landauer-dutt-lundstorm transport model and ballistic metal-oxide-semiconductor field-effect transistor. Scopus.

Kruglyak, Yu. A. (2019) Integrating of model of transmission and model of the virtual source - modelof transmission of the virtual source. Scopus.

Kruglyak, Yu. A. (2019) Physics of Nanotransistors: Scatering of Electrons and Model of Transmission of Metal Oxide Semicoductor Field Effect Transistor. Scopus.

Kuznichenko, S and Okhrymenko, A (2019) Software development for distributed control and accounting system of the heat energy. Monograph.

Koval, V. and Kalian, D. and Kazakova, N. and Kravchenko, B. (2019) Automated system for monitoring synchronizing precise time signals at smart-grid power plants. Monograph.

Kuznichenko, S (2019) Using UAV During Planned by Unmanned combines. 2019 IEEE 5th International Conference.

O

Okhrymenko, A (2019) Developmet of the automated informational accounting system of heating energy. Научні наукові структури AGH.

V

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. Інформаційні технології в моделюванні: Матеріали ІV-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 1. pp. 10-11.

І

Іжиков, В. О. (2019) Розробка мобільного застосування для визначення мінералів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Іоргов, Р. В. (2019) Розробка PSD-макету сайта в середовищі Photoshop. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ільєва, І. П. (2019) Створення нейронної мережі на основі багатошарового перцептрона для короткострокового прогнозування метеопараметрів атмосфери. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ількін, В. О. (2019) Розробка алгоритму та програмної системи планування обсягів продажу аптечного закладу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

А

Атанасов, С. П. (2019) Розробка програмного додатку для перевірки неоднорідності рядів за допомогою непараметричних критеріїв. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Абдулаєва, Гулшат (2019) Розробка інформаційної системи позашкільного дитячого закладу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Алексеєвський, О. С. (2019) Розробка інформаційної системи міні-готелю. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Богданов, С. С. (2019) Інформаційна система агенції працевлаштування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Борисенко, Є. О. (2019) Розробка інформаційної системи фірми ландшафтного дизайну. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Байрамов, К. Г. (2019) Розробка Веб-застосуваня "Viewer". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Башимов, Мекан (2019) Розробка інтерактивного лабораторного практикуму з дисципліни "Комп`ютерні мережі". Розробка тестових завдань для дистанційного групового навчання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Боршевський, В. О. (2019) Графічне моделювання та пошарова анімація об’єктів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

В

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) LATEX-орієнтовані системи підготовки наукових текстів. In: Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 35)", 5 лютого 2019 р., м. Тернопіль.

Великодний, С. С. (2019) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. Радіоелектроніка, інформатика, управління, 1 (148). pp. 150-156. ISSN 1607-3274

Великодний, С. С. (2019) Метод представлення оцінки реінжинірингу програмних систем за допомогою проектних коефіцієнтів. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 1 (7). pp. 34-41. ISSN 2522-9818

Воробйов, Р. О. (2019) Розробка WEB-додатку бізнес-аналізу підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Воробйова, О. А. (2019) Візуалізація 3D моделі ОДЕКУ. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Воробйов, Д. О. (2019) Проектування локальної мережі торгівельної компанії за технологією VLAN. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Волинський, В. М. (2019) Розробка системи захисту інформаційної взаємодії в корпоративній мережі. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Г

Ганєв, В. О. (2019) Розробка IoT-проекту метеостанції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гурний, І. В. (2019) Проектування інформаційної системи управління документообігом. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гашімов, Д. Б. (2019) Аналіз технологій захисту інформаційних мереж на базі VPN протоколів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гросу, Л. В. (2019) Дослідження методів забезпечення захищеності веб-ресурсів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Дергачев, А. Ю. (2019) Розробка мобільного додатку для прогнозу погоди. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Діденко, Б. В. (2019) Розробка інформаційної системи «Barbering». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Денисова, О. А. (2019) Дослідження засобів мови LaTeX. Розмітка електронних текстів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дерев'янко, О. П. (2019) Моделювання та розробка інформаційної системи "Особистий кабінет викладача". Моделювання та розробка підсистеми "Методичний співробітник". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Древаль, В. М. (2019) Побудова цифрової моделі рельєфу дна водно-озерного об’єкту з використанням ГІС-технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

З

Зубрицький, Б. М. (2019) Розробка програми віддаленого управління комп’ютером. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Киріяк, Д. Є. (2019) Розробка IoT -проекту метеостанції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Клепатська, В. В. (2019) Розміщення ГІС «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області» в Інтернеті. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Комишан, І. І. (2019) Розробка інформаційної системи для магазину « Loft ». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коперсак, В. А. (2019) Розробка ігрового додатку «Loops» на платформі Android. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Котельніков, Д. С. (2019) Створення додатку інтерактивної карти ОДЕКУ на android. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Козаченко, Г. Ю. (2019) Розробка ігрового додатку «ToMZ» на базі LibGDX. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кульчицький, Я. О. (2019) Розробка CRM-системи торгівельної компанії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кушніренко, В. В. (2019) Розробка інформаційної системи автопарку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кічук, Т. А. (2019) Дослідження методу аналізу ієрархії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Керімов, Х. Е. (2019) Проектування локальної обчислювальної мережі підприємства по продажу електрообладнання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крилов, С. О. (2019) Розробка системи аналізу мережевого трафіку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кіріца, О. І. (2019) Розробка Web-оріентованної інформаційної системи "Водні ресурси Одеської області". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, С. С. (2019) Проектування інформаційної системи готелю. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, Ю. С. (2019) Проектування інформаційної системи електронної комерції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Клюєнко, К. І. (2019) Дослідження засобів мови LaTeX. Представлення патернів та підключення класів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кузніченко, С. Д. (2019) Комп’ютерні мережі: методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів. Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кругляк, Ю. А. (2019) Фізика нанотранзисторів: напруга на затворі, поверхневий потенціал та рухливий електронний заряд у масивній структурі MOS та в тонкій SOI. СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2019 — Т. 16, № 2.

Кругляк, Ю. А. (2019) Фізика нанотранзисторів: теорія MOSFET в традиційному викладі, основи моделі віртуального витоку й наближення виснаження. СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2019 — Т. 16, № 1.

Кругляк, Ю. А. (2019) Фізика нанотранзисторів: 2D електростатика MOS і модель віртуального витоку. СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2019 — Т. 16, № 3.

Каніковська, Л. В. and Охрименко, А. О. and Кузніченко, С. Д. (2019) Розробка програмного забезпечення для групового навчання програмуванню з використанням мобільних технологій. ШІСТНАДЦЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ.

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2019) Вибір операторів агрегування для багатокрітеріальної оцінки придатності територій. Кіберпезпека: освіта, наука, техніка, том 1.

Кучер, М.С. (2019) Застосування захисту особистої інформації в інформаційних системах за участю протоколу HTTPS. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Каленчук, І. С. (2019) Технологія створення ігрового двигуна мовою Java. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Козуба, О. В. (2019) Оптимізація керування бізнес-процесами в системах електронної комерції. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Козловська, В. П. (2019) Організація баз даних та знань: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-085-7

Л

Ліхачов, К. Д. (2019) Автоматизація виробничого процесу з використанням апаратної платформи Arduino. Розробка програмного забезпечення пристрою. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Малик, А. С. (2019) Створення веб сайту інтернет магазину. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Масленніков, С. О. (2019) Розробка ІоТ-проекту системи безпеки будинку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мушак, К. Є. (2019) Розробка системи контролю підготовки спортсменів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Молодецький, В. О. (2019) Розробка інформаційної системи інтернет-магазину спортивних товарів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Масімзаде, М. Е. (2019) Розробка інформаційно-пошукової системи для інтернет-магазину по продажу мобільних телефонів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мартинюк, І. І. (2019) Розробка рішення для моніторингу захищеності "Розумних" пристроїв підключених до мережі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Небож, В. І. (2019) Розробка клієнт-серверного додатку для валідації квитків. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нестіренко, О. С. (2019) Розробка інформаційної системи страхової компанії. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нємцев, В. Є. (2019) Створення програми для часової інвентаризації накопичення стійких органічних забруднюючих речовин у довкіллі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Новоженіна, І. А. (2019) Розробка програмного засобу автоматизованого планування багатоканальних етапів виробничого процесу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

О

Омаров, Т. Е. (2019) Імітаційне моделювання мережевих атак в середовищі CiscoPacketTracer. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Перепелиця, О. О. (2019) Проектування інтелектуальної системи на основі нечітких знань. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Папазов, В. В. (2019) Розробка програмних засобів багатокритеріального аналізу рішень для ГІС-пакету ArcGIS. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Р

Рольщиков, В. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання дипломних і магістерських кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (частина перша). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Равічев, М. С. (2019) Аналіз природно-заповідного фонду України в контексті сталого розвитку територій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Редько, А. М. (2019) Розробка інформаційного порталу вчителя інформатики. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Романенко, Д. О. (2019) Створення інформаційної системи для підприємства «Проектування веб-сайту для аренди автомобілів та яхт». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рольщиков, В. Б. (2019) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. Грід-технології. Змістовний модуль №3: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-086-4

Рукавишников, М. С. (2019) Розробка геоінформаційної системи моніторингу водних об’єктів та основних гідротехнічних споруд Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рижов, К. С. (2019) Розробка мобільного додатку для навчання WEB-дизайну в ігровій формі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Саєнко, А. М. (2019) Розробка інформаційної системи Каховського заводу залізо-бетонних виробів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сагуйченко, О. В. (2019) Розробка сайт-вітрини для приватного підприємства інтер’єрних виробів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Синьогуб, М. О. (2019) Автоматизація виробничого процесу з використанням апаратної платформи Arduino. Проектування і зборка схеми пристрою. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сурду, І. Р. (2019) Розробка бази даних рухомого складу і водіїв КП «ОМЕТ». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Свириденко, Ю. В. (2019) Розробка інформаційної системи для поліграфічного підприємства «Papyrus». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сейідов, Шатлик (2019) Розробка інтерактивного лабораторного практикуму з дисципліни "Комп`ютерні мережі". Розробка циклу лабораторних робіт для вивчення мережевих технологій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Салабаш, О. Ю. (2019) Дослідження та впровадження комплексної системи захисту інформації. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Т

Талибов, В. О. (2019) Розробка інформаційної системи дизайнерської компанії «ARCHITECT». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тарасов, А. В. (2019) Автоматизація роботи складу підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тарчинська, Ю. В. (2019) Розробка програмного додатку для планування дитячого раціону. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Турчин, В. С. (2019) Розробка програми підбору системи кондиціювання повітря будинку. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тагієва, Л. Е. (2019) Розробка системи імітаційного моделювання вантажоперевезень підприємства. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ф

Фунтова, І. Л. (2019) Графічне моделювання та пошарова анімація об’єктів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Х

Ходжаєв, Д. (2019) Моделювання та програмування цифрових і мікропроцесорних систем на VHDL. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цушко, В. Є. (2019) Розробка персональної сторінки сайту для музичного виконавця. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Царьова, А. О. (2019) Розробка ігрового додатку під операційну систему Андроїд. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ю

Юшанов, Д. О. (2019) Створення застосування для роботи з ГІС «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Я

Яковлев, І. В. (2019) Моделювання та аналіз протоколів для мереж з низькою чутливістю до затримок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Jun 8 09:51:03 2023 UTC.