Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра інформаційних технологій" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 90.

Article

Кузніченко, С. Д. and Гунченко, Ю. О. and Бучинська, І. В. (2018) Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (61). pp. 90-102.

Kuznichenko, S and Kovalenko, L and Buchynska, I and Gunchenko, Y (2018) Development of a multi-criteria model for making decisions on the location of solid waste landfills. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (92). pp. 21-30. ISSN 1729-3774

Kuznichenko, S and Gunchenko, Y (2018) Methodological Bases of Construction of Intensive Training Flight Simulators of Aircrews. 2018 IEEE 5th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC), 1. pp. 198-203. ISSN 978-1-5386-5869-7

Kuznichenko, S and Gunchenko, Y (2018) UAV Navigation and Management System Based on the Spectral Portrait of Terrain. 2018 IEEE 5th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC), 1. pp. 68-71. ISSN 978-1-5386-5869-7

Kuznichenko, S and Buchynska, I (2018) GIS Based Fuzzy Multi-criteria Analysis for Industrial Site Selection. III Міжнародна конференція компютерна алгебра та інформаційні технології, 1. pp. 21-26.

Buchynska, I (2018) A GIS-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR PLACING SOLID WASTE LANDFILL. Przetwarzanie, transmisja,i bezpieczenstwo informacji, 2. pp. 2-8.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2018) Метод розрахунку показників оцінки проекту при виконанні реінжинірингу програмних систем. Радіоелектроніка, інформатика, управління, 4 (47). pp. 135-142. ISSN 2313-688X

Kuznichenko, S and Kovalenko, L (2018) Development of a multi-criteria model for making decisions on the location of solid waste landfills. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2. pp. 21-30. ISSN 1729-3774

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Зайцева-Великодна, С. С. and Нямцу, К. Є. (2018) Порівняльний аналіз властивостей відкритого, вільного та комерційного програмного забезпечення. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 1. pp. 21-27. ISSN 1999-9941 (In Press)

Monograph

Кругляк, Ю. А. (2018) Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их SI- и Ge-аналогов. Озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли. Other. "ТЭС", Одеса.

Conference or Workshop Item

Вохменцева, Т. Б. (2018) Інформаційна система розрахунку теплоприпливів та підбору кондиціонера. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Martyniuk, I. and Stefan, N.S. (2018) Vulnerability "IoT" systems. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Makarova, A. O. and Onischenko, S. M. (2018) Development of software for modeling the dynamik system of a boring machine in conditions of interrupted cutting. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Мамука, К. В. (2018) Методи еволюції нейроних мереж з використакнням генетичних алгоритмів. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Ромашов, Д. В. and Кузніченко, С. Д. (2018) Розробка WEB-сервісу для проведення безпечних on-line угод. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Шестопалов, Д. С. and Кузніченко, С. Д. (2018) Розробка автоматизованого робочого місця оператора нафтотерміналу. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Момот, О. О. and Рижов, К. С. and Кузніченко, С. Д. (2018) Розробка навігаційно-інформаційної системи для Одеського державного екологічного університету. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Kruglyak, Yu. A. (2018) Heat flow by phonons in generalized electron transport model for micro- and nanoelectronics. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Крижанівський, Ю. В. and Шпінарева, І. М. and Крижанівська, Т. В. (2018) Моделювання поведінки агентів за допомогою нейронної мережі. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Зубенко, С. С. and Козловська, В. П. (2018) Розробка застосування працівника навчального відділу у складі інформаційної системи "Навчальний процес університету". In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Вохменцева, Т. Б. (2018) Применение нереляционных средств хранения данных для геоинформационных систем в условиях нестабильной схемы данных. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Shatokhin, V.S. and Dokus, A.A. and Shuptar, N.I. (2018) Development of the software complex for the ensemble forecasting of the spring river flood in the basin of the Yuzhny Bug River. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. (2018) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Tymofieieva, O. and Velykodniy, S. and Zaitseva-Velykodna, S. (2018) Method of calculaying project evaluation indicators for the implementation of softwaresystem reengineering. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Tychinskyi, A.V. and Kozlovskaya, V.P. (2018) Desiging and development of the information system "University educational process". In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Козловська, В. П. (2018) Стратегія розробки інформаційної системи університету та перспективи впровадження її в ОДЕКу. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Buchynska, I and Kuznichenko, S (2018) Using the GIS technologies and fuzzy logic methods to support decision-making on placing landfills for solid waste. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2018) Використання нечіткої моделі обробки геопросторових даних в системі управління твердими побутовими відходами. In: Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційні системи та технології ІСТ-2018", 10-15 вересня 2018 р., ХНУМГ імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна.

Петухін, Д. О. and Великодний, С. С. and Козловська, В. П. (2018) Застосування методів реляційної алгебри для задачі автоматизованого складання розкладу занять. In: Materials of the VII International Scientific Conference «Information-Management Systems and Technologies», 17th – 18th September, 2018, Odessa.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2018) Метод розрахунку показників оцінки проекту при виконанні реінжинірингу програмних систем. In: ІІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 26-28 липня 2018 р., м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2018) Ідеалізовані моделі реінжинірингу програмних систем. In: Матеріали ІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 28-28 липня 2018 р., ОДЕКУ, м. Одеса, Україна.

Шамрило, В. М. and Шуптар, Н. Й. (2018) Разработка WEB-приложения для подбора автосервиса с помощью комплекса серверного программного обеспечения MEAN. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Kruglyak, Yu. A. (2018) Generalized electron transport model for micro- and nanoelectronicsb. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Book

Рольщиков, В. Б. (2018) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. (Змістовний модуль No1): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-084-0

Кругляк, Ю. А. (2018) Физика и моделирование нанотранзисторов. "ТЭС", Одеса. ISBN 978-617-7711-06-2

Кузніченко, С. Д. (2018) Комп'ютерні мережі: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-098-7

Рольщиков, В. Б. and Штефан, Н. З. (2018) Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. and Штефан, Н. З. (2018) Організація баз даних. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Частина 3. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Великодний, С. С. (2018) Моделювання систем : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2018) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи No1. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. (2018) Застосування засобів інтерфейсу передачі повідомлень при програмуванні розподілених систем мовою JAVA. ОДЕКУ, Одеса.

Thesis

Біляков, О. О. (2018) Створення інтернет-радіомовлення на мові програмування Liquidsoap. Masters thesis, ОДЕКУ.

Копельчук, С. В. (2018) Створення інтернет-магазину на MVC фреймворку WP Emegre. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ромашов, Д. В. (2018) Розробка WEB-сервісу для проведення безпечних on-line угод. Masters thesis, ОДЕКУ.

Беженар, О. В. (2018) Аналіз стану земель сільськогосподарського призна-чення з використанням даних ДЗЗ та ГІС-технологій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Хезретов, Г. Н. (2018) Нейромережева система виявлення комп'ютерних атак на основі аналізу мережевого трафіку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зубенко, С. С. (2018) Моделювання та розробка підсистеми «Навчальний відділ» у складі інформаційної системи "Навчальний процес університету". Masters thesis, ОДЕКУ.

Загородній, А. С. (2018) Адаптивний дизайн веб-порталу туристичних маршрутів по Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Долготер, Д. О. (2018) Проектування та розрбка автоматизованої системи збору даних про нерухомість міста Одеса. Розробка клієнтської частини системи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Андрусь, О. М. (2018) Розробка мобільного додатку "MySchool" на базі операційної системи Android. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Солнцева, К. Є. (2018) Створення інтернет-додатку "Меблі зі складу". Masters thesis, ОДЕКУ.

Яценко, А. В. (2018) Дослідження методу визначення тематики тексту за його статистичними характеристиками. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шевчук, С. В. (2018) Дослідження і розробка інтелектуальної системи охорони та обліку пасіки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Попік, Е. В. (2018) Оптимальне планування вантажоперевезень методом Кларка-Райта. Masters thesis, ОДЕКУ.

Момот, О. О. (2018) Нвігаційно-інформаційна система ОДЕКУ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Літовенко, Ю. І. (2018) Розробка серверного програмного забезпечення для програми автоматизованого складання розкладу занять. Розробка моделі та алгоритму урахування в програмі занять з різною кількістю годин на тиждень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, Л. О. (2018) Проектування та розробка автоматизованої системи збору даних про нерухомість міста Одеса. Проектування та розробка серверної частини системи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Глікліх, А. М. (2018) Дослідження браузерів на наявність вразливостей i розробка програмного забезпечення для їх усування. Masters thesis, ОДЕКУ.

Домчинська, А. О. (2018) Розробка серверного програмного забезпечення для програми автоматизованого складання розкладу занять. Розробка моделі та алгоритму урахування в програмі занять груп та потоків різного розміру. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дерменжи, О. В. (2018) Розробка клієнтської частини системи електронного документообігу підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дерменжи, І. І. (2018) Розробка cерверної частини системи електронного документообігу підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Абдиллаєв, А. А. (2018) Створення проекту інтернет-додатку «Дитячий комплекс». Masters thesis, ОДЕКУ.

Муравльов, В. Р. (2018) Імітаційне моделювання роботи ДП «Одеський морський торговельний порт. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нєцик, Р. І. (2018) Автоматизована інформаційна система обліку теплової енергії для КП «Теплопостачання міста Одеси. Розробка особистого кабінету споживача теплової енергії. Masters thesis, ОДЕКУ.

Євсеев, С. Ю. (2018) Створення інтернет-додатку "Гідрометцентру Чорного та Азовського морів". Diploma thesis, ОДЕКУ.

Чепа, В. В. (2018) Моніторинг бізнес-процесів підприємства на основі імітаційного моделювання. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гальцев, М. В. (2018) Структурно-параметричне моделювання технологічного оснащення для формоутворення ливарних форм. Masters thesis, ОДЕКУ.

Грибова, О. О. (2018) Інтеграція мобільних технологій в систему підтримки навчального процесу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Каніковська, Л. В. (2018) Дослідження та розробка інтерактивних методів групового навчання програмуванню з використанням мобільних технологій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Котошенко, В. В. (2018) Моделювання та розробка підсистеми «Методичний відділ» інформаційної системи «Навчальний процес університету. Masters thesis, ОДЕКУ.

Охрименко, А. О. (2018) Автоматизована інформаційна система обліку теплової енергії для КП «Теплопостачання міста Одеси. Розробка інформаційної системи розрахунку споживача теплової енергії. Masters thesis, ОДЕКУ.

Щербина, М. Б. (2018) Розробка візуального редактору EAV структур даних. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тичінський, А. В. (2018) Моделювання та розробка підсистеми «Викладач» інформаційної системи "Навчальний процес університету". Masters thesis, ОДЕКУ.

Виходцевський, Д. Б. (2018) Імітаційне моделювання роботи морського перевантажувального терміналу Одеського припортового заводу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Яковенко, М. В. (2018) Розробка агрегатору соціальних мереж з використанням Universal Windows Platform. Магістерська кваліфікаційна робота. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тулінов, В. І. (2018) Дослідження засобів захисту інформації на канальному рівні. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Шидловський, В. І. (2018) Модель впливу метеоопадів на характеристики системи антена-радіопрозоре покриття. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Самедов, Т. Н. (2018) «Розробка програми “Аптечний пункт». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Ротаєнко, Ю. В. (2018) Розробка інформаційної системи «Допомога тваринам». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Мазур, О. А. (2018) Проектування графічних баз даних у відкритому ПЗ BRL-CAD. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Ількін, В. О. (2018) Дослідження технологій адміністрування та контролю в комп’ютерних мережах. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гусейнов, У. Ю. (2018) Розробка гри «DINO». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гнатенко, А. О. (2018) Розробка інформаційної системи обліку товарів для магазину «Вкусняшка». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гасанов, Д. П. (2018) Можливості моделювання тривимірних моделей у програмах Autodesk 3DS MAX та CINEMA. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Бондаренко, В. І. (2018) Проектування локальної обчислювальної мережі торгівельної компанії. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Іщук, А. О. (2018) Аналіз та програмна реалізація алгоритмів пошуку та редагування зображень з урахуванням контенту. Розробка підсистеми модифікації зображень за їх контентом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Шестопалов, Д. С. (2018) Аналіз та програмна реалізація алгоритмів пошуку та редагування зображень з урахуванням контенту. Розробка підсистеми систематизації зображень за їх контентом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Patent

Одеський державний екологічний університет (2018) Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу “Аналіз та прогнозування екологічного стану повітряного басейну промислових міст з урахуванням метеорологічних та антропогенних факторів: Нові математичні моделі та новітні експериментальні технології" (заключний)». 79171.

Одеський державний екологічний університет (2018) Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики та математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики та атомної і ядерної спектроскопії" (заключний)». 79445.

Одеський державний екологічний університет (2018) Науковий твір: «Звіт про науково-дослідну роботу "Розвиток та застосування кібернетичних методів до дослідження динаміки ієрархічних хаотичних процесів у квантових, інформаційних та геофізичних системах" (заключний)». 79170.

This list was generated on Mon Dec 4 01:03:32 2023 UTC.