Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра інформаційних технологій" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

Velykodniy, S. and Tymofieieva, O. (2017) Reengineering models of linguistic providing software systems. Advances in Quantum Systems in Chemistry, Physics and Mathimatics, 1. pp. 385-388. ISSN 978-617-7541-44-7

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик. Автоматизация технологических и бизнес-процессов, 9. pp. 46-50. ISSN 2312-3125 (In Press)

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Спосіб мультилінгвістичного перекодування програмного забезпечення складних інформаційних систем та технологій. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2. pp. 153-159. ISSN 0131-8675 (In Press)

Velykodniy, S. and Tymofieieva, O. (2017) THE PARADIGM OF LINGUISTIC SUPPLY SUBMISSION BY GENERATIVE GRAMMAR ASSISTANCE. American Scientific Journal, 17. pp. 4-7. (In Press)

Великодний С.С. (2017) Патент на корисну модель № 119764 "Спосіб виявлення прихованого кабелю між поверхнями". Заявка № u 2017 03120 від 03.04.2017 р. Опубліковано 10.10.2017 р. Бюлетень № 19.

Buyadzhi, V. V. and Zaichko, P. A. and Antoshkina, O. A. and Kulakli, T. A. and Prepelitsa, G. P. and Ternovsky, V. B. and Mansarliysky, V. F. (2017) Computing of radiation parameters for atoms and multicharged ions within relativistic energy approach: Advanced Code. Journal of Physics: Conference Series, 905 (012003). pp. 1-7. ISSN 1742-6588

Buyadzhi, V. V. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Kuznetsova, A. A. and Buyadzhi, A. A. and Prepelitsa, G. P. and Ternovsky, V. B. (2017) Nonlinear dynamics of laser systems with elements of a chaos: Advanced computational code. Journal of Physics: Conference Series, 905 (012007). pp. 1-7. ISSN 1742-6588

Glushkov, A. V. and Velykodniy, S. S. and Buyadzhi, V. V. (2017) Methodical instructions for laboratory work on discipline "Mathematical Methods of Operations Research" for the 3rd year students of the full-time education. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Glushkov, A. V. and Velykodniy, S. S. and Buyadzhi, V. V. (2017) Methodical instructions for self-sufficient work of students and laboratory work on discipline "Mathematical Methods of Operations Research" for the 3rd year students of the extramural studies and distance learning. Odessa State Environmental University, Odessa State Environmental University. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Бучинська, І. В. (2017) Проектування інтегрованої геоінформаційної системи регіонального моніторингу повеней на основі ІоТ. In: MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція Математичні та програмні технології Internet of Everything, 21-22.12.2017 р., м. Київ, Україна.

Великодний, С. С. and Сирчин, Д. О. (2017) Аналітика та рефакторінг інтерфейсів CRM-систем. In: XVIII International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", May 24-26, 2017, Kiev, Ukraine.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Ідеалізовані моделі реінжинірингу видів забезпечення програмних систем. In: XVIII International Conference Dynamical system modeling and stability investigation, May, 24-26, 2017, Kiev, Ukraine.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. and Нямцу, К. Є. (2017) Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою формальних граматик. In: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ-Одеса-2017)", 20-22 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна.

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Порівняльний огляд європейської та вітчизняної наукової діяльності у галузі інформаційних технологій. In: Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21-22 лютого 2017 р., м. Одеса, Україна.

Velykodniy, S. and Tymofieieva, O. (2017) Multilingual recoding method designed for scada-system's software upgrade. Автоматизация технологических и бизнес-процессов, 9. pp. 17-22. ISSN 2312-3125

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2017) Парадигма подання лінгвістичного забезпечення за допомогою породжувальних граматик. Розвиток транспорту, 1 (1). pp. 128-135. ISSN 2616-7360

Біличенко, М. О. (2017) Інтеграція СБД "Електронний деканат та тестуюча система". Masters thesis, ОДЕКУ.

Федючек, О. В. (2017) Розробка системи виявлення плагіату в наукових та студентських роботах. Розробка серверної частини. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гичак, С. Є. (2017) Розробка інтелектуальної інформаційної системи "Розумний будинок". Masters thesis, ОДЕКУ.

Хаджиу, Е.М. (2017) Розробка підсистеми планування проведення та оцінювання знань. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лозовський, М. В. (2017) Розробка інтегрованої інформаційної підсистеми протипожежного нагляду. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лукашин, М. О. (2017) Веб-проект "Інтернет-магазин-лотерея" з продажу техніки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Овезов, Т. (2017) Моделі побудови з'єднувальних пристроїв для мінімізації втрат в оптичних каналах зв'язку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Павленко, І. В. (2017) Інтеграція СБД "Навантаження викладачів та розклад занять". Masters thesis, ОДЕКУ.

Щекотілін, В. А. (2017) Розробка системи виявлення плагіату в наукових та студентських роботах. Розробка клієнтської частини. Masters thesis, ОДЕКУ.

Терещенко, Т. М. (2017) Моделі, технології проектування та управління інформаційних систем: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-097-0

Великодный, С. С. (2017) Модели и методы интерполяции сложных геометрических контуров для систем автоматизированного проектирования формообразования деталей: монография. ФОП Панов, Харьков. ISBN 978-617-7474-99-8

Скорик, І. І. (2017) Розробка веб-орієнтованої системи «Nodesi». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Козловська, В. П. (2017) Методи та засоби інтеграції даних: Методичні вказівки до СРС для студентів заочної/дистанційної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Козловська, В. П. (2017) Організація баз даних та знань. Частина 2: Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Коваленко, Л. Б. and Кузніченко, С. Д. (2017) Алгоритмізація та програмування. Частина 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. (2017) Алгоритмізація та програмування: методичні вказівки до СРС та виконання курсової роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Кузніченко, С. Д. and Коваленко, Л. Б. (2017) Алгоритмізація та програмування. Частина 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Рольщиков, В. Б. and Штефан, Н. З. (2017) Об’єктно–орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Апшай, О. М. (2017) Комп’ютерна система обліку первинних бухгалтерських документів. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Димитрук, М. С. (2017) Ігровий додаток з використанням інтегрованої середи Unity 3D. Розробка сцен гри. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Гіржев, В. С. (2017) Розробка веб-орієнтованої системи розкладу занять ВНЗ. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Маліна, О. Д. (2017) Розробка інтерактивних засобів спілкування у системі. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Сайгутіна, І. В. (2017) Розробка веб-орієнтованої системи для центра допомоги безпритульним тваринам. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Шамота, Я. І. (2017) Проектування та розробка додатків користувачів системи. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Козловська, В. П. (2017) Методи та засоби інтеграції даних: Методичні вказівки до СРС для студентів денної форми навчання, рівень вищої освіти – магістр. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Султан, О. О. (2017) Проектування та розробка серверної частини системи. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Вітічак, М. І. (2017) Моделювання та розробка інтерактивного ігрового середовища. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Яковенко, М. В. (2017) Розробка додатку з обробки кліматичних показників. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Жеков, О. М. (2017) Проектування та розробка системи електронно навчального курсу. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Зубенко, С. С. (2017) Розробка автоматизованої системи складського обліку зернових культур. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Кузніченко, С. Д. and наук., керів. (2017) Адаптація та впровадження програмних засобів перевірки на плагіат творів працівників та студентів університету, з використанням баз даних університету та інформаційних ресурсів мережі INTERNET. Звіт про НДР. ДР № 0115U006531. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Кругляк, Ю. А. and Крыжановская, Т. В. (2017) Метод неравновесных функций Грина в математичном представлении. 4. Квантовая интерференция и дефазировка. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 93-104.

Кругляк, Ю. А. and Ременяк, Л. В. (2017) Термоэлектрические коэффициенты в обобщенной модели транспорта электронов. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 105-119.

Кругляк, Ю. А. and Кострицкая, Л. С. (2017) Термоэлектрические явления и устройства в концепции обобщенной модели электронного транспорта. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 90-101.

Кругляк, Ю. А. and Штефан, Н. З. (2017) Перенос тепла фононами в обобщенной транспортной модели. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 107-119.

Buyadzhi, V. V. and Zaichko, P. A. and Gurskaya, M. Y. and Kuznetsova, A. A. and Ponomarenko, E. L. and Ternovsky, V. B. (2017) Relativistic theory of excitation and ionization of Rydberg atomic systems in a Black-body radiation field. Journal of Physics: Conference Series, 810 (012047). pp. 1-3. ISSN 1742-6588

Glushkov, A. V. and Mansarliysky, V. F. and Khetselius, O. Yu. and Ignatenko, A. V. and Smirnov, A. V. and Prepelitsa, G. P. (2017) Collisional shift of hyperfine line for thallium in an atmosphere of the buffer inert gases. Journal of Physics: Conference Series, 810 (012034). pp. 1-3. ISSN 1742-6588

This list was generated on Mon Apr 22 16:01:36 2024 UTC.