Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | M | Б | Г | Д | К | Л | М | О | П | С | Т | Ф | Ц | Я
Number of items: 61.

L

Loboda, N. and Hryb, O. and Yarov, Ya. and Pylypiuk, V. and Balan, A. (2020) Monitoring of coastal protective strips of the Velykyi Kuyalnyk River and recommendations for their state improvement in the future : conference abstracts. In: International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020», December 7-9, 2020, Institute of Geodesy in Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine).

Loboda, N. S. and Bozhok, Yu. V. (2020) The role of meteorological droughts in low flow period on the rivers of the North-west Black Sea Region in present and future (by the climate scenarios data). In: Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference, 28-30 April 2020, Liverpool, United Kingdom.

Loboda, N. S. and Smalii, O. V. (2020) The Role Water Content in the Forming of the Ecological Condition of the Rivers of Siverskyi Donets Basin. Journal of Geography, Environment and Earth Science International, 24 (2). pp. 83-93. ISSN 2454-7352

M

Melnyk, S. and Loboda, N. S. (2020) Trends in monthly, seasonal, and annual fluctuations in flood peaks for the upper Dniester River. Meteorology Hydrology and Water Management.

Б

Балан, Г. К. and Чекамова, Л. М. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Геологія з основами геоморфології», спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Одеський державний екологічний університет (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97573 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 26.03.2018 р., № 02/293 "Оцінка антропогенного впливу на водні екосистеми" (проміжний)». 18.05.2020 р..

Балан, Г. К. and Пилип'юк, В. В. (2020) Геологія з основами геоморфології : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Геологія з основами геоморфології" спеціальність 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2020) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Силлабус навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальностями 103 "Науки про Землю" та 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. (2020) Геологія з основами геоморфології : Робоча програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології», спеціальність 101 "Екологія", освітня програма "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", бакалавр І року навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гриб, О. М. and Скобяк, А. В. (2020) Оцінка періодичності наповнення ставків і водосховищ на водозборі річки Великий Куяльник за допомогою онлайн інструмента-переглядача USGS Land Look : збірник матеріалів. In: ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гращенкова, Т. В. (2020) Наскрізна програма практик магістрів, спеціальність "Екологія" (101). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гращенкова, Т. В. (2020) Робоча програма виробничої практики зі спеціальность 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії: Робоча програма з навчальної практики, спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії : Робоча програма навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Балан, Г. К. and Гращенкова, Т. В. (2020) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем: Методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Семанюк, К. І. (2020) Оцінка впливу змін клімату на мінливість температур води в нижній частині водної екосистеми річки Дністер за період з 1945 по 2018 роки. In: I-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Кліматична адаптація в Україні: стан, виклики та перспективи», 15 травня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гриб, О. М. and Фульга, Р. І. and Гриб, К. О. (2020) Оцінка змін фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах його адаптації до змін клімату, пов’язаних з поповненням морською водою. In: I-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Кліматична адаптація в Україні: стан, виклики та перспективи», 15 травня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Гриб, О. М. (2020) Гідрометрія річкова: Методичні вказівки до навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. Н. and Семанюк, Е. И. (2020) Оценка изменчивости уровней воды в нижней части экосистемы реки Днестр за период с 1945 по 2018 годы: Материалы международной конференции. In: The International Conference “EU Integration and Management of the Dniester River Basin”, October 8-9, 2020, Chisinau, Moldova. Online at ZOOM platform.

Гриб, О. М. and Гращенкова, Т. В. (2020) Основи геодезії: Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. (2020) Антропогенний вплив на водні екосистеми: Силлабус навчальної дисципліни для другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Submitted)

Гриб, О. М. and Компанієць, Ю. А. (2020) Оцінка ефекту від поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки шляхом порівняння позначок рівнів води в лимані у 2015-2019 та 2010-2014 роках. In: ІV спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум – 2020», 15-17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя, ВЦ «Козак Палац».

Гриб, О. М. and Скобяк, А. В. (2020) Обґрунтування рекомендацій щодо ефективного захисту водної екосистеми річки Великий Куяльник (район річок Причорномор’я) від негативних наслідків змін клімату шляхом зменшення існуючого рівня антропогенного впливу та відновлення референтного стану русла річки : тези доповідей. In: ІV спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум – 2020», 15-17 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя, ВЦ «Козак Палац».

Гриб, О. М. (2020) Гідрометрія і гідрохімія. Навчальна практика: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-101-4

Гриб, О. М. (2020) Стан прибережних захисних смуг річки Великий Куяльник і рекомендації щодо їх упорядкування згідно з вимогами Водного та Земельного кодексів України : Матеріали конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 1-3 жовтня 2020 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2020) Обґрунтування пропозиції щодо положення пунктів діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод в районі басейну річок Причорномор’я з урахуванням Порядку здійснення державного моніторингу вод України та Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС : Матеріали конференції. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 21-23 жовтня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Д

Домальчук, Т. В. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Грузька в районі Лелеківського водосховища в сучасний період. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

К

Компанієць, Ю. А. (2020) Порівняльний аналіз абіотичних показників (рівнів і мінералізації води) гідроекологічного режиму Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою (2015-2019 рр.) з даними попередніх років (2010-2014 рр.). UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кулачок, К. В. (2020) Оцінка екологічного стану та екологічних ризиків нижнього Дністра. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Компанієць, Ю. А. and Гриб, О. М. (2020) Порівняльний аналіз мінливості рівнів води Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою (2015-2019 рр.) з даними попередніх років (2010-2014 рр.). In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Кулачок, К. В. and Лобода, Н. С. (2020) Оцінка забруднення біогенними та огранічними речовинами поверхневих вод у створі р. Ягорлик – с. Артирівка за хімічнми показниками. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку.

Л

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації : силлабус. [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідрологічних задач : силлабус. [Teaching Resource]

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. and Смалій, О. В. (2020) Оцінка рівня забруднення та екологічного стану вод річoк басейну Сіверського Дінця за показником БСК5. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 91-101. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Гідроекологія підземних вод : силлабус. [Teaching Resource] (Submitted)

Лобода, Н. С. and Катинська, І. В. (2020) Визначення антропогенних навантажень та екологічних ризиків в басейні р. Кривий Торець (за програмою підтримки ЄС водної політики України). Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 81-92. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С. and Козлов, М. О. (2020) Оцінка водних ресурсів річок України за середніми статистичними моделями траекторій змін клімату RCP4.5 та RCP8.5 у період 2021-2050 роки. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 93-104. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2020) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України : силлабус. [Teaching Resource]

М

Махаррамов, С. З. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Сухоклія за відповідними категоріями. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

О

Олійник, А. С. (2020) Оцінка якості води р. Соб за екологічною класифікацією. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П

Павленко, В. В. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Сугоклія в сучасний період. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Перегіняк, В. П. (2020) Екологічний стан р.Ворона на посту м.Тисмениця за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Попик, С. О. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Рів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

С

Скобяк, А. В. (2020) Оцінка наповнення штучних водойм у басейні річки Великий Куяльник і визначення референтного положення її русла за допомогою знімків з радіометрів Landsat та Sentinel для обґрунтування заходів з відновлення водної екосистеми річки. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Семанюк, К. І. (2020) Оцінка мінливості головних абіотичних чинників функціонування нижньої частини водної екосистеми р. Дністер за період з 1945 по 2018 рр. (на прикладі рівнів і температур води). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Скобяк, А. В. and Гриб, О. М. (2020) Визначення референтного стану гідроморфологічних елементів русла річки Великий Куяльник та оцінка наповнення штучних водойм у її басейні за допомогою космічних знімків радіометрів Landsat і Sentinel. In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Т

Томченко, А. В. (2020) Аналіз якості води р. Казенний Торець за гідрохімічними показниками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ф

Фульга, Р. І. (2020) Характеристика фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману під час подачі морської води за період з 2015 по 2018 рр. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Фульга, Р. І. and Гриб, О. М. (2020) Характеристика мінливості фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах подачі морської води з Одеської затоки за даними вимірювань ОДЕКУ в 2015-2018 роках. In: XV Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 27 травня 2020 року, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ц

Цабевська, А. І. (2020) Оцінка якості води р.Лугань. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Я

Яров, Я. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання)" спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

Яров, Я. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання)". [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гращенкова, Т. В. (2020) Розрахунки стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : методичні вказівки до практичних занять та виконанню курсового проекту. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС.

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни "Гідрометрія річкова", спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма з навчальної практики з дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань", спеціальність 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Гідрометрія та гідрохімія», спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Топографо-геодезичні методи досліджень водних екосистем», спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гращенкова, Т. В. (2020) Розрахунок стоку хімічних речовин і якості вод для управління водними ресурсами : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-077-2

This list was generated on Thu Feb 2 11:35:15 2023 UTC.