Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | Є | І | Б | Г | Д | К | Л | М | П | Р | С | Ф | Х | Я
Number of items: 62.

L

Loboda, N. S. and Bozhok, Yu. V. (2019) Application of the “Climate-runoff” model to the assessment of the Danube river basin water resources in the XXI century according to the climate scenarios (A1B). Electronic book with full papers from XXVIIІ Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. ISSN 978-966-7067-38-0

Є

Єременко, М. С. (2019) Оцінка якості води р. Соб за гідрохімічними показниками. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

І

Іващенко, А. О. (2019) Оцінка якості води річки Інгулець. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Івасів, О. В. (2019) Гідрохімічні показники та якість вод р. Чорний Ташлик. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Балан, Г. К. (2019) Оцінка зміни якості води річки Південний Буг за гідрохімічними показниками за багаторічний період : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84235 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник" (заключний)». 09.01.2019 р.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87969 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки" (остаточний)». 23.04.2019 р.

Бондаренко, І. М. (2019) Гідрохімічні показники та якість вод р. Велика Вись. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Биховець, Л. І. (2019) Екологічний стан і якість вод р. Синюха за даними регулярних спостережень. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гриб, О. М. and Матвієнко, Є. В. and Конюченко, В. С. (2019) Оцінка екологічного стану та якості вод річок великий Куяльник та Тилігул в умовах руслового стоку води : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, Е. А. and Терновой, П. А. (2019) Обоснование рекомендаций по восстановлению водообмена плавневых озер нижнего Днестра (на примере озер Сафьяны и Погорелое) : Proceedings of the International Conference. In: «Hydropower impact on river ecosystem functioning» : international conference, October 8-9, 2019, Tiraspol, Moldova.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2019) Характеристика сучасних фізико-хімічних показників та результати оцінки якості води водних об’єктів нижнього Дністра в літньо-осінній період 2018 року. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 38-40. ISSN 2306-5680

Гращенкова, Т. В. (2019) Оцінка якості води вздовж течії річки Інгулець за гідрохімічними показниками в сучасний період : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. (2019) Обґрунтування кривої зв'язку витрат води та ухилів водної поверхні (при вільному руслі) для гирлової ділянки річки Дністер в створі Одеського державного екологічного університету в селі Маяки : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. (2019) Рекомендації щодо можливої ренатуралізації русла річки Великий Куяльник та її приток з урахуванням вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та Водного Кодексу України : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка зв'язків між питомою електропровідністю, густиною та мінералізацією води в Одеській затоці Чорного моря, Куяльницькому лимані, річках, балках та інших водотоках у його басейні : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. (2019) Досвід і перспективи використання засобів вимірювальної техніки університету в освітньому процесі, підвищенні кваліфікації та науковій діяльності : тези доповіді. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса.

Гриб, О. М. and Чугай, А. В. (2019) Автоматизований моніторинг та оцінка якості атмосферного повітря. Методичні вказівки для підготовки студентів за спеціальностями 101 «Екологія» та 103 «Науки про Землю». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Пилип'юк, В. В. and Балан, Г. К. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2019) Основи геодезії : Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт (для виконання першого практичного модуля). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Яров, Я. С. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. and Пилип'юк, В. В. (2019) Оцінка сучасного стану прибережних захисних смуг у басейні річки Великий Куяльник та загальні рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому. In: Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології. Ніка-Центр, м. Київ, Україна, pp. 90-99. ISBN 978-966-7067-39-7

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Козлов, М. А. (2019) Модель “климат-сток” в расчетах и прогнозах водных ресурсов Украины. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 53-54. ISSN 2306-5680

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2019) Оцінка взаємозв’язку донних відкладень, умов водообміну і показників якості води заплавних водойм нижнього Дністра (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле) у сучасний період : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Одеський державний екологічний університет (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87979 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка екологічного стану каналу (від м. Біляївка до річки Турунчук) і проток, які розташовані на території Біляївської об’єднаної територіальної громади та розробка рекомендацій з поліпшення їх стану в майбутньому" (остаточний)». 23.04.2019 р.

Гриб, О. М. (2019) Збірник методичних вказівок до практичних робіт та індивідуального завдання з дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2019) Методичні вказівки для комп’ютерного програмного забезпечення до практичних робіт з навчальної дисципліни «Антропогенний вплив на водні екосистеми» для підготовки студентів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 101 «Екологія» (усі спеціалізації). Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Герасимова, В. І. (2019) Якість води р. Грузька (Лелеківське водосховище) в сучасний період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Глущенко, К. Л. (2019) Оцінка якості води річки Борова за гідрохімічними спостереженнями. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Д

Домальчук, Т. В. (2019) Дослідження гідроекологічного стану річки Кривий Торець. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Конюченко, В. С. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка змін хімічного складу та якості вод річки Тилігул вище і нижче смт. Березівка під час руслового стоку за період з 1986 по 2017 роки. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Компанієць, Ю. А. (2019) Аналіз якості води р. Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кулачок, К. В. (2019) Якісне і кількісне оцінювання екологічних ризиків у нижній течії Дністра (смт. Біляївка). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Конюченко, В. С. (2019) Оцінка змін хімічного складу та якості води річки Тилігул вище та нижче смт Березівка за період з 1986 по 2017 роки. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Л

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Терновий, П. А. and Гриб, К. О. (2019) Оцінка водообміну плавневих озер в нижній течії Дністра та обґрунтування рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 55-56. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Отченаш, Н. Д. (2019) Розрахунки та прогнози характеристик річного стоку річок Північно-Західного Причорномор′я на базі моделі «клімат-стік» з метою моделювання гідрологічних та гідроекологічних умов лиманів в контексті змін клімату у ХХІ сторіччі : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Яров, Я. С. and Терновий, П. А. (2019) Визначення максимальних витрат води за позначками рівнів високих вод на малих річках Причорномор’я (на прикладі річок Довбока і Кубанка у басейні Куяльницького лиману в 2012 та 2017 роках) : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Козлов, М. О. and Куза, А. М. (2019) Прогностичні оцінки водних ресурсів Північно-Західного Причорномор’я у XXI сторіччі за набором кліматичних сценаріїв на базі моделі "клімат-стік" : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2019) Водообмін та водовідновлення заплавних озер Саф’яни і Погоріле на території національного природного парку «Нижньодністровський» та шляхи їх поліпшення : Збірник матеріалів. In: VIII з'їзд Гідроекологічного товариства України "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів", присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції, 6-8 листопада 2019 р., м. Київ, Україна.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. and Кушнір, Д. В. (2019) Обґрунтування ефективності заходів по відновленню стоку річки Великий Куяльник з метою стабілізації гідрологічного режиму Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (до 2030 р.). In: Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології. Ніка-Центр, м. Київ, Україна, pp. 100-115. ISBN 978-966-7067-39-7

Лобода, Н. С. and Смалій, О. В. (2019) Роль приток Донбасу у формуванні якості поверхневих вод річки Сіверський Донець. Український гідрометеорологічний журнал, 24. pp. 64-71. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2019) Перспективи забезпечення безпеки життєдіяльності людини в межах басейну Куяльницького лиману з урахуванням змін клімату та господарської діяльності : тези доповідей. In: Друга міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини", 15-16 травня 2019 р., Одеська державна акдемія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Кулачок, К. В. (2019) Методичні підходи до оцінки екологічних ризиків на базі використання комплексних показників якості води : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2019) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-013-0

Лобода, Н. С. and Смалій, О. В. and Катинська, І. В. and Котович, О. М. (2019) Оцінка змін якості води по довжині річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 54-68.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. and Козлов, О. М. (2019) Оцінка можливих змін водних ресурсів річок водозбору Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (2021-2050 рр.) за моделями кліматичного сценарію RCP4.5. Український гідрометеорологічний журнал, 23. pp. 43-53.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2019) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях (Ч.2): методичні вказівки до практичних занять. [Teaching Resource]

М

Мельник, С. В. and Лобода, Н. С. (2019) Динамика наносов верхнего и среднего Днестра в условиях антропогенной нагрузки и изменения климата. Монография. ТЭС, Одесса. ISBN 978-617-7711-39-0

Матвієнко, Є. В. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка та картографування сучасного екологічного стану вод у басейні річки Великий Куяльник. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 06-10 травня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мороз, О. П. (2019) Якість води річки Борова у створі Сєвєродонецьк. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Матвієнко, Є. В. (2019) Оцінка та картографування екологічного стану поверхневих вод у басейні річки Великий Куяльник за даними вимірювань у 2018 році. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П

Повхович, М. С. (2019) Зміни екологічного сстану та гідрохімічного режиму р. Прут на постах м. Чернівці за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перегіняк, В. П. (2019) Зміни екологічного стану та гідрохімічного режиму р. Ворона на посту м. Тисмениця за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Павленко, В. В. (2019) Якість води р. Сугоклія для рибогосподарських потреб. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Р

Руденко, Т. В. (2019) Оцінка якості вод річки Сірет – місто Сторожинець за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Руденький, Д. В. (2019) Оцінка якості вод річки Золота Липа – місто Бережани за багаторічний період. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

С

Сербов, М. Г. and Гриб, О. М. and Пилип'юк, В. В. (2019) Методологічні підходи та результати оцінки екологічних ризиків забруднення ґрунтів і донних відкладень водних об'єктів Українського Придунав′я : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Степаненко, С. М. and Гриб, О. М. (2019) Досвід і перспективи використання в Одеському державному екологічному університеті приладу AQT420 фірми Vaisala Oyj для моніторингу якості повітря : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Стоянова, О. С. (2019) Якість води р. Кодима в сучасний період. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скобяк, А. В. (2019) Оцінка якісного стану р. Рів за гідрохімічними показниками. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семенова, І. М. (2019) Екологічний стан і якість вод р. Мертвовід за даними регулярних спостережень. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ф

Фульга, Р. І. (2019) Якість води р. Сухоклія для рибогосподарських потреб. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Х

Харкавий, Є. А. (2019) Оцінка мінливості якості вод р. Уди в межах м. Харків. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Я

Яров, Я. С. (2019) Якість води в нижній ділянці р. Барабой за даними спеціальних спостережень на початку ХХІ сторіччя : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

This list was generated on Thu Feb 2 11:01:00 2023 UTC.