Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | Б | Г | Д | К | Л | М | П | Р | С | Т | У | Ш | Я
Number of items: 53.

L

Loboda, N. S. and Melnyk, S. (2018) Maximum flow of rivers of the Ukrainian carpathians (in the upper dniester) in the climate change conditions. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 10. pp. 357-375. ISSN 1112-9867

Б

Бут, І. В. and Куза, А. М. (2018) Підземні води Херсонської області, їх використання та сучасний стан : збірка матеріалів. In: ІІІ регіональна науково-практична конференція «Регіональні проблеми гідрометеорології, клімату та екології», 23 березня 2018 р., Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, м. Херсон, Україна.

Балан, Г. К. (2018) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Яров, Я. С. (2018) Геологія з основами геоморфології : Методичні вказівки до навчальної практики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. (2018) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-018-5

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81048 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу" (остаточний)». 17.08.2018 р.

Г

Гриб, О. М. and Сербов, М. Г. and Яров, Я. С. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. and Пилип'юк, В. В. (2018) Оцінка сучасного стану прибережних захисних смуг у басейні річки Великий Куяльник та загальні рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Гриб, О. М. and наук., керів. (2018) Науково-дослідні роботи з гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки у 2018 році. Звіт про НДР. ДР № 0118U000999. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. and Пилип'юк, В. В. and Гриб, К. О. (2018) Гідрометрія та гідрохімія : методичні вказівки до проведення навчальної практики для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Балан, Г. К. and Пилип'юк, В. В. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2018) Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем : методичні вказівки до проведення навчальної практики для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-020-8

Гриб, О. М. (2018) Антропогенний вплив на водні екосистеми : методичні вказівки для самостійної роботи студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Говорун, Д. М. (2018) Водокористування в Одеській області та його наслідки для гідроекологічного стану річки Тилігул. Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Даус, М. Є. (2018) Річкова гідравліка: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Даус, М. Є. and Отченаш, Н. Д. (2018) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-019-2

Дзюба, В. В. (2018) Оцінка придатності гирлової ділянки річки Тілигул для рибогосподарського використання. Masters thesis, ОДЕКУ.

Доброскок, Т. В. (2018) Дослідження якості води та екологічної обстановки річки Вільшанка. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Куза, А. М. (2018) Оцінка якості вод річки Тилігул у сучасних умовах використання : тези доповідей. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Кликач, Н. В. (2018) Гідрохімічний режим та оцінка якості води у басейні річки Сула. Masters thesis, ОДЕКУ.

Котович, О. М. (2018) Гідроекологічний стан річки Сіверський Донець (у межах України). Masters thesis, ОДЕКУ.

Кулік, А. Ф. (2018) Гідроекологічний стан підземних вод річки Барабой в умовах антропогенного впливу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колошнюк, В. С. (2018) Оцінка якості води за гідрохімічними показниками в межах водогосподарської системи "р. Дністер - р. Барабой" за даними регулярних спостережень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2018) Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник. Звіт про НДР. ДР № 0118U000850. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2018) Обґрунтування ефективності заходів по відновленню стоку річки Великий Куяльник з метою стабілізації гідрологічного режиму Куяльницького лиману на початку XXI сторіччя (до 2030 р.) : матеріали конференції. In: VII Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології" присвячена 100-річчю від дня заснування Національної академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна.

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2018) Оцінка екологічного стану каналу (від м. Біляївка до річки Турунчук) і проток, які розташовані на території Біляївської об’єднаної територіальної громади та розробка рекомендацій з поліпшення їх стану в майбутньому. Звіт про НДР. ДР № 0118U002392. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2018) Оцінка впливу додаткового випаровування з водної поверхні проектних водосховищ у верхній течії Дністра : матеріали конференції. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 02-08 травня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. (2018) Прогноз змін водних ресурсів України XXI сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5, RCP4.5) та оцінка ризиків для водного господарства. In: Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату: монографія / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 8 . ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет, pp. 498-516. ISBN 978-617-7711-22-2

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2018) Математичне моделювання гідроекологічних систем та методи управління: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Лавтар, В. О. (2018) Оцінка якості води та екологічних ризиків у басейні річки Рось. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лобода, Н. С. (2018) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. (2018) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : методичні вказівки для виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. (2018) Методи багатовимірного аналізу при вирішенні гідроекологічних задач : методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2018) Відновна гідроекологія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-021-5

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2018) Відновна гідроекологія : методичні вказівки для самостійної роботи студентів для підготовки студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Лобода, Н. С. (2018) Гідроекологія підземних вод : методичні вказівки для самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. (2018) Оцінка впливу зрошування за рахунок річки–донора (Дністра) на характеристики річного стоку річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 42-49. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. and Гриб, О. М. (2018) Опис штучних водойм на водозборі річки Великий Куяльник та регламентування їх роботи у сучасності та майбутньому. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 50-59. ISSN 2311-0902

М

Марчук, О. В. and Гриб, О. М. (2018) Визначення граничнодопустимих об’ємів ставків і водосховищ у басейні річки Великий Куяльник згідно вимог Водного кодексу України : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Марчук, О. В. (2018) Оцінка якості води річки Велики Куяльник. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Петришен, В. В. and Гриб, О. М. (2018) Наукове обґрунтування рекомендацій щодо заходів з покращення водообміну озера Біле в нижній частині річки Дністер : Тези доповідей конференції. In: III міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 21-23 березня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Петришен, В. В. and Гриб, О. М. (2018) Розробка рекомендацій щодо заходів з поліпшення водообміну заплавних озер гирлової частини річки Дністер (на прикладі екосистеми озера Біле) : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Екологія», 28-30 березня 2018 р., Україна, м. Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Петришен, В. В. and Гриб, О. М. (2018) Оцінка водообміну заплавних озер в нижній течії річки Дністер та обґрунтування заходів щодо його поліпшення в маловодні періоди : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Петришен, В. В. (2018) Розробка рекомендацій щодо заходів з поліпшення водообміну заплавних озер гирлової частини річки Дністер. Masters thesis, ОДЕКУ.

Р

Ренгач, О. В. and Гриб, О. М. (2018) Оцінка можливого ефекту від заходів з ренатуралізації природного стану русел річок у басейні Хаджибейського лиману (на прикладі річки Свинна в межах Єгорівського водосховища) : матеріали конференції. In: XVІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 2-8 травня 2018 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ренгач, О. В. (2018) Оцінка гідроекологічного стану Хаджибейського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Строєнко, А. А. (2018) Дослідження гідроекологічного стану річки Ворскла. Masters thesis, ОДЕКУ.

Саганенко, В. В. (2018) Дослідження гідроекологічного стану річки Тилігул у сучасних кліматичних умовах. Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Тодорова, С. С. (2018) Оцінка гідроекологічного стану річки Латориця на транскордонній ділянці за 2013 - 2017 роки. Masters thesis, ОДЕКУ.

У

Устянський, В. В. (2018) Якість води в нижній ділянці рю Барабой за даними спеціальних спостережень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Устіменко, К. В. (2018) Зміни екологічного стану та гідрохімічного режиму річки Псел. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шпаркий, В. Ф. (2018) Дослідження гідрологічного та екологічного стану річки Псел. Masters thesis, ОДЕКУ.

Я

Янєв, В. А. (2018) Вплив Добротвірського водосховища на якість води річки Західний Буг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Яров, Я. С. and Лобода, Н. С. (2018) Вплив тривалого донорського зрошування на якість підземних вод у південно-степовій зоні України (на прикладі р. Барабой, Одеська область). Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 60-74. ISSN 2311-0902

This list was generated on Sun Dec 3 23:51:58 2023 UTC.