Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | Б | Г | Д | К | Л | М | П | Р | Т | Х | Я
Number of items: 61.

L

Loboda, N. S. and Gryb, O. M. (2017) Hydroecological Problems of the Kuyalnyk Liman and Ways of Their Solution. Hydrobiological Journal, 53 (6). pp. 87-95. ISSN 0018-8166

Б

Балан, Г. К. (2017) Геофізика з основами астрономії (блок «Геофізика») : методичні вказівки до практичних занять на тему "Розрахунок та характеристика геомагнітного поля. Побудова магнітних карт". [Teaching Resource] (Unpublished)

Балан, Г. К. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2017) Основи геодезії : Методичні вказівки до навчальної практики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74407 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу " Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник" (заключний)». 26.10.2017 р.

Балан, Г. К. and Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2017) Топографо-геодезичні дослідження водних систем: Методичні вказівки для проведення навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74414 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін" (заключний)». 26.10.2017 р.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74406 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медикобіологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: частина (лот) 1 - гідрологічне обстеження" (заключний)». 26.10.2017 р.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74767 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка кліматичних ризиків для галузей економіки України в умовах глобальних змін клімату. Економічна оцінка збитків від очікуваних змін клімату в галузях народного господарства України (заключний)"». 15.11.2017 р.

Г

Гриб, О. М. (2017) Моделювання оптимального режиму рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при надходженні морської води з Одеської затоки : тези доповідей. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з'їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2017) Геодезія та картографія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-016-1

Гриб, О. М. (2017) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія та картографія» для практичної підготовки студентів, які навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Ренгач, О. В. and Марчук, О. В. (2017) Якість води малих річок на водозборах Хаджибейського та Куяльницького лиманів (Свинна, Малий і Великий Куяльник) в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення", 05-08 липня 2017 р., м. Рівне, Україна.

Гриб, О. М. (2017) Практикум з інженерної гідрометрії та техніки безпеки: навчальний посібник. ФОП Панов А.М., Харків. ISBN 978-617-7541-29-4

Гопченко, Є. Д. and Хільчевський, В. К. and Лобода, Н. С. and Ободовський, О. Г. and Гребінь, В. В. and Шакірзанова, Ж. Р. and Ющенко, Ю. С. and Шерстюк, Н. П. and Овчарук, В. А. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 90-105. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. (2017) Результати моніторингу основних абіотичних показників екологічного стану Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою з Одеської затоки у 2014-2017 роках : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Д

Дзюба, В. В. and Куза, А. М. (2017) Оцінка придатності річки Тилігул для рибного господарства за методикою Гідрохімічного інституту : матеріали конференції. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Дзюба, В. В. and Куза, А. М. (2017) Оцінка якості вод річки Тилігул за комплексними показниками : матеріали конференції у 2-х частинах. Частина 1. In: Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика актуальних досліджень", 27-28 жовтня 2017 р., Україна, м. Львів.

Даус, М. Є. and Кликач, Н. В. (2017) Динаміка якості води у басейні річки Сула за екологічною класифікацією : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Даус, М. Є. and Лавтар, В. О. (2017) Дослідження якості води річки Рось за екологічною класифікацією : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Даус, М. Є. and Чемерис, А. І. (2017) Дослідження якості вод приток річки Прип'ять (Української частини). Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1. pp. 122-128.

Даус, М. Є. (2017) Оцінка якості вод приток річки Прип'ять (Української частини) для рибогосподарського використання. Вода: проблеми та шляхи вирішення, 1. pp. 89-94.

Даус, М. Є. and Кликач, Н. В. (2017) Оцінка якості води у басейні річки Сула у роки різної водності : матеріали конференції. In: VІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Даус, М. Є. and Лавтар, В. О. (2017) Оцінка якості води річки Рось у роки різної водності : матеріали конференції. In: VІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Даус, М. Є. and Кликач, Н. В. (2017) Вплив водності на якість води в басейні річки Сула : матеріали конференції. In: ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 жовтня 2017 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Даус, М. Є. and Лавтар, В. О. (2017) Дослідження впливу водності на якість води річки Рось: матеріали конференції. In: ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 жовтня 2017 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

К

Куза, А. М. and Дзюба, В. В. (2017) Оцінка якості води річки Тилігул в умовах глобальних змін клімату : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 31 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина.

Л

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2017) Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: частина (лот) 1 - гідрологічне обстеження на 2017 рік. Звіт про НДР. ДР № 0116U007903. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Оцінка впливу антропогенних чинників на стік річки Великий Куяльник : тези доповідей. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, травень 2017 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Антропогенне навантаження на стік річки Великий Куяльник в умовах кліматичних змін. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 46. pp. 33-41. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Куза, А. М. (2017) Дослідження ролі атмосферних процесів у формуванні гідрологічних явищ на основі методів багатовимірного статистичного аналізу. In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з'їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Отченаш, Н. Д. and Божок, Ю. В. and Пилип'юк, В. В. (2017) Вирішення проблеми установлення характеристик водних ресурсів при відсутності даних спостережень в умовах антропогенного впливу, включаючи зміни клімату, на базі моделі «клімат-стік». In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-013-0

Лобода, Н. С. and Куза, А. М. (2017) Методи математичної статистики у гідроекологічних дослідженнях (збірник методичних вказівок до проведення практичних занять). ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2017) Математичне моделювання гідроекологічних систем : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-014-7

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2017) Гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману та шляхи їх вирішення. Гідробіологічний журнал, 53 (4). pp. 95-104. ISSN 0375-8990

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2017) Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу. Звіт про НДР. ДР № 0113U007292. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лужанська, Д. В. (2017) Оцінка якості води притоків річки Десна. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лобода, Н. С. and Пилип'юк, В. В. (2017) Зміни клімату та їх можливі наслідки у формуванні якості вод (на прикладі річок Псел та Ворскла). Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 69-79. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2017) Підземні води, їх забруднення та вплив на навколишне середовище: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. and Кушнір, Д. В. and Отченаш, Н. Д. (2017) Раціональне використання та відновлення водних ресурсів водозбору річки Великий Куяльник та Куяльницько лиману у кліматичних умовах XXI сторіччя : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю «Вода: проблеми та шляхи вирішення», 05-08 липня 2017 р., Україна, м. Рівне.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2017) Наукова та практична складові при підготовці фахівців за спеціалізацією гідроекологія : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України», 28-29 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. (2017) Роль штучних водойм у формуванні гідроекологічного стану Куяльницького лиману у сучасності та майбутньому : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2017) Перспективи збереження та відтворення екосистем Тилігульського та Куяльницького лиманів у XXI сторіччі : збірник наукових праць. In: Шостий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), 20-22 вересня 2017 р., Україна, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2017) Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін : тези доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю», 21-23 вересня 2017 р., Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Отченаш, Н. Д. and Яров, Я. С. (2017) Оцінка придатності підземних (ґрунтових) вод річок Довбока та Кубанка (басейн Куяльницького лиману, Одеська область, Україна) для споживання людиною : збірник тез доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Технологія харчових продуктів і комбікормів», 25-30 вересня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеська національна академія харчових технологій.

М

Марчук, О. В. and Гриб, О. М. (2017) Оцінка показників якості води за довжиною річки Великий Куяльник : матеріали конференції. In: Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Марчук, О. В. and Гриб, О. М. (2017) Оцінка граничнодопустимого регулювання стоку річки Великий Куяльник згідно Водного кодексу України (з урахуванням змін клімату) : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

П

Петришен, В. В. and Гриб, О. М. (2017) Обґрунтування рекомендацій щодо заходів з поліпшення водообміну заплавного озера Біле з річками Дністер і Турунчук : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Порохова, І. В. (2017) Якість вод Барабойського водосховища за даними спеціальних спостережень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пеньковський, В. П. (2017) Оцінка гідроекологічного стану річки Ворскла. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пилип'юк, В. В. and Устіменко, К. В. (2017) Екологічна оцінка якості вод річки Псел за гідрохімічними показниками : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 19 грудня 2017 р., ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Пилип'юк, В. В. and Устіменко, К. В. (2017) Оцінка екологічного стану річки Псел за критеріями якості за хімічним індексом якості води : матеріали конференції у збірнику наукових праць. In: ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 19 грудня 2017 р., ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

Р

Ренгач, О. В. and Гриб, О. М. (2017) Оцінка якості скидних вод з СБО «Північна» до Хаджибейського лиману : матеріали конференції. In: Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 3-12 травня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ренгач, О. В. and Гриб, О. М. (2017) Розробка рекомендацій щодо ренатуралізації (відновлення) природного стану русла малої річки Свинна на ділянці Єгорівського водосховища у басейні Хаджибейського лиману : матеріали конференції / Під загальною редакцією доктора географічних наук, професора А. Н. Некос. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Т

Таранюк, О. С. (2017) Оцінка впливу Санжейського водосховища на якість вод річки Барабой. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тучковенко, Ю. С. and Кушнир, Д. В. and Гриб, О. Н. (2017) Моделирование ветровой циркуляции вод и денивеляций уровня в Куяльницком лимане. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 80-89. ISSN 2311-0899

Х

Холостенко, В. П. (2017) Якість вод Санжейського водосховища за даними спеціальних спостережень. Masters thesis, ОДЕКУ.

Хильчевский, В. К. and Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Одобовский, А. Г. and Гребень, В. В. and Шакирзанова, Ж. Р. and Ющенко, Ю. С. and Шерстюк, Н. П. and Овчарук, В. А. (2017) Гидрология в университетах Украины – история, состояние и перспективы. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). pp. 11-14. ISSN 2306-5680

Я

Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. (2017) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (Гідрологічні вимірювання): Методичні вказівки для проведення навчальної практики. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Яров, Я. С. and Гращенкова, Т. В. (2017) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса. ISBN 978-966-186-015-4

Яров, Я. С. (2017) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання): Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-017-8

This list was generated on Thu Feb 2 11:32:02 2023 UTC.