Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | S | T | А | Б | Г | Д | З | Л | О | П | С | Т | Ш | Я
Number of items: 48.

G

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Serbov, N. G. and Bunyakova, Yu. Ya. and Balan, A. K. and Buyadzhi, V. V. (2015) Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: i. advanced data on pollution of the small carpathians river’s watersheds. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 88-94. ISSN 2311-0899

S

Serbov, N. G. and Svinarenko, A. A. and Khetselius, O. Yu. and Balan, A. K. (2015) Analysis of the fractal structures in chaotic processes: time series of the danube river’s dayly runoff and the extremal hydrological events. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 83-87. ISSN 2311-0899

Shakirzanova, Zhannetta and Grib, Oleg (2015) Soil characteristics and their potential for various land-use options, including agriculture and forest. Collection of researches and scientific articles the project «Integrated Land-use Management Modeling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)». pp. 107-108.

T

Tuchkovenko, Y. and Loboda, N. and Khokhlov, V. (2015) The physio-geographical background and ecology of Tyligulskyi Liman Lagoon. In: Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies / Edited by Ana I. Lillebø, Per Stålnacke and Geoffrey D. Gooch. Water Research Series. Chapter 9 . IWA Publishing, London, UK, pp. 77-85. ISBN 978-1-78040-629-9

А

Арестова, О. І. (2015) Аналіз динаміки водокористування та водовідведення в Одеській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Одеський державний екологічний університет (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58648 «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів"». 16.02.2015 р.

Одеський державний екологічний університет (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58725 «Звіт про науково-дослідну роботу "Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін"». 19.02.2015 р.

Божок, Ю. В. and Лобода, Н. С. (2015) Посухи та їх вплив на гідроекологію басейнів Куяльницького та Тилігульського лиманів : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, україна.

Балан, Г. К. and Захарова, М. В. and Селезньова, Л. В. and Гращенкова, Т. В. (2015) Основи геології та геоморфології: навчальний посібник, практикум. Одеський державний екологічний університет, ОДЕКУ.

Г

Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2015) Характеристика хімічного складу атмосферних опадів в районі Куяльницького лиману (м. Одеса) : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівне.

Гриб, О. М. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IІІ курсу по вивченню дисципліни «Річкова гідравліка та гідрометрія» (Блок змістовних модулів «Гідрометрія») та виконанню курсової роботи, напрям підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2015) Збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни «Річкова гідравліка та гідрометрія» (Блок змістовних модулів «Гідрометрія») напрям підготовки «Гідрометеорологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2015) Оцінка мінералізації та об’ємів припливу морських вод до Куяльницького лиману у 2014-2015 роках : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2015) Методика оцінки можливого переповнення Хаджибейського лиману-водосховища (на прикладі травня 2015 року) : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2015) Про можливість використання існуючих штучних водойм в гирловій ділянці річки Свинна для зниження рівня води у Хаджибейському лимані при позначках рівня води вищих за 1,5 м БС : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриценко, Т. О. (2015) Оцінка якості вод р. Молочна за гідрохімічними показниками. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гриб, О. М. and Терновий, П. А. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. (2015) Оцінка хімічного складу та якості води центральної частини Сухого лиману в 2015 році. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 14-24.

Главацька, А. І. (2015) Гідроекологічний стан вод р. Тетерів та її приток. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гриб, О. М. and Нікітін, П. С. and Сімон, Г. М. and Гриб, К. О. (2015) Оцінка хімічного складу атмосферних опадів в районі Сухого лиману в 2014-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 81-84.

Гриб, О. М. (2015) Наукове обґрунтування та практична реалізація заходів по управлінню гідроекологічним режимом Куяльницького лиману на основі моделювання водно-сольового балансу водойми в умовах змін глобального клімату. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія, 3-4. pp. 130-133. ISSN 2078-2357

Гриб, О. М. (2015) Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені водами Чорного моря. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1. pp. 93-101. ISSN 2306-5680

Д

Даус, М. Є. and Лобода, Н. С. (2015) Основні тенденції змін кліматичних чинників у межах водозбору Куяльницького лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 149-155. ISSN 2311-0902

Даус, М. Є. and Захарова, М. В. (2015) Технології захисту довкілля: Методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Даус, М. Є. and Захарова, М. В. (2015) Технології захисту довкілля: Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

З

Захарова, М. В. and Отченаш, Н. Д. (2015) Водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Захарова, М. В. and Отченаш, Н. Д. (2015) Водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Л

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2015) Участь студентів в науково-дослідних роботах кафедри гідроекології та водних досліджень під час освітнього процесу як складова забезпечення якості вищої освіти фахівців з гідроекології : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Сербова, З. Ф. and Божок, Ю. В. (2015) Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі "клімат-стік" за сценарієм глобального потепління А2. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 8-17. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Сербова, З. Ф. (2015) Моделювання впливу змін клімату на характеристики стоку річок України. In: Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: Монографія / За редакцією С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 8 . ТЕС, Одеса, Одеський державний екологічний університет, pp. 451-482.

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. and Даус, М. Є. and Отченаш, Н. Д. (2015) Можливі зміни водних ресурсів Північно-Західного Причорномор’я у ХХІ сторіччі, установлені на основі даних кліматичних сценаріїв : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Клименко, І. В. and Романова, Є. О. (2015) Оцінка якості вод річки Великий Куяльник за гідрохімічними показниками : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2015) Водний баланс ставка колишньої Джутової фабрики та ставка на території парку імені Ленінського комсомолу в умовах майбутнього клімату (до 2040 року) по об’єкту “Розробка проекту реконструкції системи водовідведення на території парку ім. Ленінського комсомолу та акумулюючого ставка колишньої Джутової фабрики”. Звіт про НДР. ДР № 0115U006848. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2015) Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін. Звіт про НДР (проміжний). ДР № 0115U006533. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2015) Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 189-195. ISSN 2311-0902

Лобода, Н. С. (2015) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (водне господарство) : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-011-6

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2015) Оцінка перспектив функціонування Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату (сценарій А1В) на основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу водойми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія, 3-4. pp. 417-420. ISSN 2078-2357

Лобода, Н. С. and Пилип'юк, В. В. (2015) Визначення водних ресурсів річок Псел иа Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік". Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2. pp. 48-55. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Пилип'юк, В. В. (2015) Evaluation of ability for natural purification of the psyol and vorskla rivers. International Journal of Research in Earth & Environmental Sciences, 3. pp. 28-32. ISSN 2311-2484

О

Отченаш, Н. Д. (2015) Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 120-125. ISSN 2311-0899

П

Плекан, А. В. and Гриб, О. М. (2015) Оцінка рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені морськими водами : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 06-10 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Поповиченко, К. О. and Гриб, О. М. (2015) Оцінка гідрохімічного режиму та якості води підземних вод в районі Куяльницького лиману : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 06-10 квітня 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

С

Селезньова, Л. В. (2015) Дослідження водних екосистем методами ГІС: методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Ситов, В. М. and Неверовський, І. П. and Гриб, О. М. and Сербова, З. Ф. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. and Коморін, В. М. (2015) Мінливість показників хімічного складу та якості води південної частини Сухого лиману в 2010-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 72-80.

Т

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2015) Характеристика сучасного гідрохімічного та гідрологічного режиму лиману, вироблення рекомендацій щодо його поліпшення в складі ТЕР по об’єкту: «Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем на території Комінтернівського району Одеської області». Звіт про НДР. ДР № 0115U006850. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2015) Моделювання зміни гідроекологічних умов в лиманах північно-західного Причорномор’я в контексті змін клімату у ХХІ сторіччі на прикладі Тилігульського лиману. Звіт про НДР. ДР № 0115U004748. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Тучковенко, Ю. С. and Кушнир, Д. В. and Лобода, Н. С. (2015) Оценка влияния условий водообмена с морем на изменчивость уровня и солености воды в Тилигульском лимане. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 232-241. ISSN 2311-0902

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. and Гриб, О. М. (2015) Характеристики ґрунту і їх потенціал для різних варіантів землекористування, в тому числі сільського та лісового. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту «Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)». pp. 104-107.

Я

Яров, Я. С. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання). Збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Thu Feb 2 11:54:59 2023 UTC.