Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | Л | С
Number of items: 23.

Б

Одеський державний екологічний університет (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52577 «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка та передбачення наслідків антропогенного впливу на водні ресурси річок України"». 13.12.2013 р.

Одеський державний екологічний університет (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52576 «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін"». 13.12.2013 р.

Одеський державний екологічний університет (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52575 «Звіт про науково-дослідну роботу "Проведення гідроекологічної оцінки та розробка науково-обґрунтованих заходів щодо регулювання стоку та розчистки русел річок Довбока та Кубанка"». 13.12.2013 р.

Одеський державний екологічний університет (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49077 «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка водообміну в системі "русло-заплава-лиман" для розробки рекомендацій щодо заходів екологічного оздоровлення гирлової ділянки річки Дністер за рахунок згінно-нагінних явищ та біомеліоративних функцій плавнів"». 13.05.2013 р.

Одеський державний екологічний університет (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49063 «Звіт про науково-дослідну роботу "Математичне моделювання гідроекологічного стану водних об'єктів України"». 13.05.2013 р.

Одеський державний екологічний університет (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47860 "Звіт про науково-дослідну роботу «Водний баланс Хаджибейського лиману за різних умов його існування"». 18.02.2013 р.

Одеський державний екологічний університет (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47859 «Звіт про науково-дослідну роботу "Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні"». 18.02.2013 р.

Одеський державний екологічний університет (2013) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47858 «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка гідроекологічного стану верхньої частини Хаджибейського лиману від с. Єгорівка до с. Алтестове та розробка рекомендацій по поліпшенню водного режиму та відновленню її біологічних ресурсів"». 18.02.2013 р.

Божок, Ю. В. and Лобода, Н. С. (2013) Вплив посушливості клімату на стік річок карпатського регіону в сучасних та майбутніх умовах : матеріали конференції у збірнику наукових статей. In: Дванадцята міжнародна науково-практична конференція "Ресурси природних вод Карпатського регіону /Проблеми охорони та раціонального використання/ ", 30-31 травня 2013 р., Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна.

В

Верстюк, О. О. and Солон, К. М. and Бутрін, І. В. and Гриб, О. М. (2013) Гідроекологічний режим річок Свинна, Малий та Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-20 квітня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2013) Побудова залежностей між витратами та рівнями води р. Дністер в районі с. Маяки (при вільному руслі). Звіт про НДР. ДР № 0114U001751. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гриб, О. М. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу (рівні підготовки – спеціаліст і магістр) по вивченню дисципліни «Гідроекологія», напрям підготовки «Гідрометеорологія», спеціальність «Гідрологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Гриб, О. М. (2013) Збірник методичних вказівок для студентів I курсу (рівні підготовки – спеціаліст і магістр) до практичних робіт з дисципліни «Гідроекологія», напрям підготовки «Гідрометеорологія», спеціальність «Гідрологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Глушков, О. В. and Бунякова, Ю. Я. and Грушевський, О. М. and Балан, Г. К. (2013) Хаос-геометричний аналіз часових рядів концентрацій діоксиду азоту в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону). Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 24-28. ISSN 2311-0902

Д

Даус, М. Є. (2013) Збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни "Гідравліка річок та водоймищ" для студентів ІІІ курсу очної та заочної форм навчання за спеціальністю “Гідроекологія”. ОДЕКУ, Одеса.

З

Захарова, М. В. (2013) Водопостачання та водовідведення (гідроекологічні аспекти): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

К

Куза, А. М. (2013) Обгрунтування прогнозу появи льодових явищ на основі дискримінантної функції в умовах рівнинних річок України / науковий керівник проф., д.геогр.н. Лобода Н. С. Doctoral thesis, ОДЕКУ.

Купчак, Р. М. and Гриб, О. М. (2013) Сучасні гідроекологічні проблеми Хаджибейського лиману : матеріали конференції. In: XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 22-26 квітня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Куковиця, В. В. and Гриб, О. М. (2013) Сучасні гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману : матеріали конференції. In: XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 22-26 квітня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Л

Лобода, Н. С. and Гриб, О. Н. and Божок, Ю. В. (2013) Оценка возможных изменений водно-солевого режима Куяльницкого лимана в условиях глобального потепления : материалы VII Всероссийского гидрологического съезда. Секция 2. Водные ресурсы и водный баланс водных объектов в условиях влияния антропогенной деятельности и климатических изменений. Тема 2.1. Современные методы оценки и прогноза водных ресурсов в условиях изменения климата. Доклад № 36. In: VII Всероссийский гидрологический съезд, 19-21 ноября 2013 г., Россия, г. Санкт-Петербург, Государственный гидрологический институт, гостиничный комплекс «Прибалтийская».

Лобода, Н. С. and Гопченко, Е. Д. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. Н. and Килимник, А. Н. and Белов, В. В. and Божок, Ю. В. (2013) Современное гидроэкологическое состояние и проблемы управления водно-солевым режимом Хаджибейского лимана-водохранилища при разных условиях его функционирования : труды конференции в 3-х томах. Том I: Управление водными ресурсами. Гидро- и геодинамические процессы / науч. ред. А.Б. Китаев, О.В. Ларченко. In: IV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» памяти Матарзина Юрия Михайловича, 28-30 мая 2013 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. (2013) Роль наукової роботи у підвищенні якості підготовки спеціалістів та магістрів на кафедрі гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 13-14 лютого 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

С

Сербов, Н. Г. and Хецелиус, О. Ю. and Балан, А. К. and Дудинов, А. А. (2013) Прогнозирование хаотических процессов в гидроэкологических системах на основе концепции аттрактора и нейросетевого подхода. Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 86-91. ISSN 2311-0902

This list was generated on Thu Feb 2 12:22:58 2023 UTC.