Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | Б | Г | Д | К | Л | С | Т
Number of items: 42.

L

Loboda, N. S. and Sirenko, A. M. (2011) Conditions of ice and thermal regimes of the river Dniester in the context of global climate change : Conference abstracts. In: International conference «Global and regional climate changes», 16-19 November 2010, Kyiv, Ukraine.

Б

Бєлов, В. В. (2011) Морська геодезія: Конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Г

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2011) Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні. Звіт про НДР. ДР № 0110U008222. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гриб, О. М. (2011) Зміст та організація навчальних практик в структурі практичної підготовки студентів на кафедрі гідроекології та водних досліджень : тези конференції. In: IV науково-методична конференція «Досвід, проблеми та шляхи підвищення рівня підготовки випускників університету» ОДЕКУ, 31 січня – 2 лютого 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. Н. (2011) Оценка состояния водохранилищ и оптимизация управления водными ресурсами в бассейне Куяльницкого лимана : труды конференции в четырех томах. Т.III: Управление водными ресурсами речных водосборов. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2011) Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. and Белов, В. В. and Килимник, А. Н. (2011) Современные проблемы русло-плавневой экосистемы нижнего Днестра и рекомендации по их решению : тези доповідей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» / “Carpathian environmental conference” – CEC-2011, 15-18 травня 2011 р., Україна, Мукачево-Ужгород.

Гриб, О. Н. and Гриб, Е. А. (2011) Некоторые особенности эколого-гидрохимических показателей поверхностных вод в бассейне реки Большой Куяльник : тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених з проблем водних екосистем «Pontus Euxinus – 2011», присвячена 140-річчю Інституту біології південних морів Національної академії наук України, 24-27 травня 2011 р., Інститут біології південних морів Національної академії наук України, м. Севастопіль, Україна.

Гриб, О. М. (2011) Проблеми водообміну в екосистемі «русло-плавні-лиман» гирлової ділянки річки Дністер та шляхи їх вирішення : тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених з проблем водних екосистем «Pontus Euxinus – 2011», присвячена 140-річчю Інституту біології південних морів Національної академії наук України, 24-27 травня 2011 р., м. Севастополь, Інститут біології південних морів Національної академії наук України.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Килимник, О. М. (2011) Гідроекологічні проблеми річки Великий Куяльник і Куяльницького лиману та рекомендації щодо їх вирішення : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 22-24 вересня 2011 р., Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2011) Водний баланс Хаджибейського лиману за різних умов його існування. Звіт про НДР. ДР № 0111U010352. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Шакірзанова, Ж. Р. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. (2011) Сучасні морфометричні та основні фізико-хімічні характеристики Хаджибейського лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 1 (12). pp. 137-142.

Д

Даус, М. Є. (2011) Гідрометрія та гідрохімія: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

К

Килимник, А. Н. and Гриб, О. Н. (2011) Методология системных гидролого-сапробиотических исследований континентальных водоёмов : труды конференции в четырех томах. Т.III: Управление водными ресурсами речных водосборов. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Колодеєв, Є. І. and Захарова, М. В. (2011) Оцінка якості води верхньої частини бассейну р. Південний Буг за гідрохімічними показниками. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 151-157. ISSN 2311-0902

Колодеєв, Є. І. (2011) Гідроекологічна експертиза водогосподарського комплексу: Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок розведення стічних вод в річках". Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Колодеєв, Є. І. (2011) Інженерна гідрометрія та техніка безпеки: Методичні вказівки до практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Л

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, О. М. (2011) Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тілігульський лиман ↔ Чорне море» для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Отченаш, Н. Д. (2011) Гідроекологія підземних вод: Методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Одеса: ТЕС. (Unpublished)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2011) Оцінка водообміну в системі «русло-заплава-лиман» для розробки рекомендацій щодо заходів екологічного оздоровлення гирлової ділянки річки Дністер за рахунок згінно-нагінних явищ та біомеліоративних функцій плавнів. Звіт про НДР. ДР № 0110U008223. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Одеський державний екологічний університет (2011) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 39495 Літературний письмовий твір наукового характеру «Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка та розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі "Тилігульський лиман - Чорне море" для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману"». 04.08.2011 р.

Лобода, Н. С. (2011) Влияние изменений климата на водные ресурсы Украины (моделирование и прогнозы по данным климатических сценариев). In: Глобальные и региональные изменения климата / [Шестопалов В.М., Логинов В.Ф., Осадчий В.И. и др.]. Раздел 3. Моделирование и прогнозирование климатических изменений . Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. Ника-Центр, Киев, pp. 340-351. ISBN 978-966-521-606-3

Лобода, Н. С. (2011) Оцінка стану водних ресурсів України в умовах змін регіонального клімату та їх вплив на економіку України. In: Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: Монографія / За редакцією С. М. Степаненка, А. М. Польового. Розділ 7 . Екологія, Одеса, Одеський державний екологічний університет, 566-605-625-629. ISBN 978-966-8740-83-1

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2011) Оцінка гідроекологічного стану верхньої частини Хаджибейського лиману від с. Єгоровка до с. Алтестове та розробка рекомендацій по поліпшенню водного режиму та відновленню її біологічних ресурсів. Звіт про НДР. ДР № 0111U010351. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and наук., керів. (2011) Математичне моделювання гідроекологічного стану водних об’єктів України. Звіт про НДР. ДР № 0109U003227. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Сіренко, А. М. (2011) Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (22). pp. 51-59. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Хохлов, В. М. and Божок, Ю. В. (2011) Оцінка характеристик посушливості Закарпаття в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2(23). pp. 49-56. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Пилип'юк, В. В. (2011) Динаміка хімічного складу води по довжині річки Ворскла та оцінка її якості. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 178-189. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Божок, Ю. В. (2011) Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 161-167. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Дорофеєва, В. П. (2011) Оцінка мінливості річного стоку у басейні річки Дністер (лівобережжя). Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 168-177. ISSN 2311-0899

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2011) Використання методів багатовимірного статистичного аналізу у гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (24). pp. 58-65. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Дорофеєва, В. П. (2011) Стан водних ресурсів річки Дністер за сценаріями глобального потепління : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Лобода, Н. С. and Коробчинська, А. О. (2011) Атмосферные процессы и закономерности колебаний климатических факторов на территории Украины : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2011) Використання методів багатовимірного статистичного аналізу в гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул) : матеріали конференції. In: П’ята всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, 22-24 вересня 2011 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

С

Сербов, Н. Г. and Сухарев, Д. Е. and Балан, А. К. (2011) Моделирование паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде на основе многофакторного системного подхода. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 164-169. ISSN 2311-0902

Сербов, Н. Г. and Сухарев, Д. Е. and Балан, А. К. and Дудинов, А. А. (2011) Моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 172-177. ISSN 2311-0899

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2011) Дослідження водних екосистем методами ГІС : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Сіренко, А. М. (2011) Сучасний стан льодового режиму річки Тілігул : матеріали конференції. In: X Научная конференция «Ломоносовские чтения» 2011 года и X Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов- 2011», 2011 р., Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь, Украина.

Т

Тучковенко, Ю. С. and Лобода, Н. С. and Гриб, О. Н. (2011) Современные проблемы гидроэкосистемы Тилигульского лимана и пути их решения : труды конференции в четырех томах. Т.I: Гидро- и геодинамические процессы. In: Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы водохранилищ и их водосборов" памяти Юрия Михайловича Матарзина, 17-20 мая 2011 г., Россия, г. Пермь, Пермский государственный университет.

Тучковенко, Ю. С. and наук., керів. (2011) Дослідження впливу кліматичних коливань на гідрологічний та гідрохімічний режими вод північно-західної частини Чорного моря. Звіт про НДР. ДР № 0109U004167. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Тучковенко, Ю. С. and Адобовский, В. В. and Тучковенко, О. А. and Гриб, О. Н. (2011) Cовременный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 192-209. ISSN 2311-0902

This list was generated on Thu Feb 2 10:40:14 2023 UTC.